تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه


موضوع پایان نامه در مورد بورس اوراق بهادار

آموزش های نگارش پایان نامه

جدیدترین موضوعات پروژه ، پروپوزال و پایان نامه درباره بورس اوراق بهادار که طی سالهای اخیر در دانشگاه های کشور ارائه شده اند و شما دانشجوی گرامی میتوانید جهت رسیدن به موضوع مناسب از انها استفاده نمایید :

رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با ریسک نقدشوندگی سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر بیش سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی عوامل مالی رفتاری موثر بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

به‌کارگیری روش‌های هوش مصنوعی در پیش‌بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار : مطالعه موردی بورس اوراق بهادار تهران

بررسی نقش شرکت‌های کارگزاری بورس اوراق بهادار در توسعه بازار تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه سرمایه ایران

بررسی تاثیر عوامل مالی رفتاری بر سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار

بررسی ارتباط عوامل رفتاری، نوع اطلاعات و شفاف سازی آن با رفتار سرمایه گذار در بورس اوراق بهادار اهواز

بررسی رابطه میان بازده بازار، قیمت نفت، نرخ ارز و نرخ بهره با بازده سهام هر صنعت به تفکیک، در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر نوع گزارش حسابرسی مشروط و مقبول بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی ارتباط بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

تحلیل عوامل موثر بر رفتار سرمایه‌گذاران حقیقی در بازار بورس اوراق بهادار اصفهان

اولویت‌بندی عوامل موثر اقتصادی و مالی رفتاری بر انتخاب سهام بانکی با روش تصمیم‌گیری چندشاخصه (الکتره) در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر هوش مالی بر ریسک ‌پذیری سرمایه‌گذاران با تعدیل گری ویژگی های جمعیت شناختی آن ها در بورس اوراق بهادار تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه تهران

بررسی تاثیر کیفیت حسابرسی مستقل بر کیفیت افشای اطلاعات صورت‌های مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر تغییرات جریان‌های نقدی بر سطح نگهداشت وجه‌‌نقد با در نظر تاثیر محدودیت‌های تامین مالی شرکت‌ها.

معاملات با اشخاص وابسته و ارزش شرکت

بررسی رابطه بین ریسک اعتباری با سودآوری و نقدینگی در بانکهای عضو بورس اوراق بهادار با تاکید بر نقش تعدیلی نظام راهبری شرکتی

بررسی تأثیر مسئله نمایندگی بر روی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نقش حاکمیت شرکتی

بررسی تأثیر ریسک غیر سیستماتیک، اندازه شرکت و صرف ریسک بازار بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تحلیل مقایسه‌ای ارزش در معرض ریسک شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل GARCH نیمه پارامتریک

بررسی ارتباط ساختار و مالکیت هیأت مدیره بر کیفیت افشای اطلاعات (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

طراحی مدلی برای برآورد ریسک سیستماتیک شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر فعالیت‌های مدیریت ریسک بر نوسان‌پذیری سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

آزمون شکل ضعیف کارایی شرکتهای مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر ویژگی‌های هیئت مدیره بر افشای اختیاری و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزیابی عملکرد مالی و رتبه‌بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار

بررسی رابطه استراتژی سرمایه در گردش و ریسک و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص قیمت صنایع منتخب در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام: دیدگاه پایداری سود

بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل فضا-حالت

بررسی تاثیرپذیری بورس اوراق بهادار تهران از بورس‌های پیشرو کشورهای ایالات متحده و ژاپن و بورس‌های نوظهور کشورهای چین و هند

مدل پیش‌بینی تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و نوسانات قیمت سهام در بازار

بررسی عوامل تأثیرگذار بر مدیریت ریسک در بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر روش‌های مختلف تامین مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بر بازده سهام آن‌ها

بررسی تاثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

رابطه‌ی بین معیارهای ارزیابی عملکرد و بازده سالانه سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

پیش‌بینی شاخص بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از انفیس

بررسی رابطه بین نوع مالکیت، ریسک سقوط و همزمانی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر ترکیب مالکیت و هیات مدیره شرکتها بر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

«بررسی ارتباط ساختار مالکیت بر عملکرد مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»

تحلیل تأثیر ساختار مالی بر ریسک کل، ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی حباب قیمت سهام و نگرش سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

پیش‌بینی نوسانات بازدهی شاخص کل بورس اوراق بهادار با مدل ترکیبی شبکه عصبی مصنوعی موجکی-سری زمانی

پاسخگویی در گزارشگری مالی: کشف شرکت‌های متقلب (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی منتخب بر توسعه بورس اوراق بهادار تهران ۱۳۸۶-۱۳۷۷

عوامل رفتاری موثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران حقیقی فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و چسبندگی هزینه ها

تاثیر توانایی مدیران بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تأثیر کیفیت حسابرسی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های بورسی

رابطه بین کیفیت سود و تامین مالی بدهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی، مدیریت سود، و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حاکمیت شرکتی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران و فرابورس

خبر پورابراهیمی از طرح اصلاح قانون بازار سرمایه

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس کاهش حاشیه سود شرکت های بورسی را ناشی از تصمیمات دولت و مجلس دانست و گفت: اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است.

خبر پورابراهیمی از طرح اصلاح قانون بازار سرمایه

محمد رضا پور ابراهیمی اقدام دولت و شورای عالی بورس در ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم را اقدامی تاثیر گذار دانست و افزود: هر اقدامی که منجر به خروج ریسک از بازار سرمایه شود و اساس آن را به سمت یک بازار مبتنی بر مکانیزم‌های واقعی سوق دهد، حتماً موثر است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر خوب بود، اما نیازمند تکمیل است؛ انتشار اوراق تبعی به عنوان یک پوشش ریسک که سهام را بیمه می‌کند، حتماً می‌تواند کمک کننده باشد، البته این اقدامات به صورت موقت و در حد و اندازه خودشان اثر مثبت خواهند داشت.

وی با تاکید بر لزوم توجه دولت به حاشیه سود شرکت های بورسی در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به واسطه اقدامات و مصوباتی که سال گذشته از سوی دولت و با همکاری مجلس رقم خورد؛ اساس رویکرد سودآوری بنگاه‌ها در حوزه بازار سرمایه دچار اختلال شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق گزارشات مستند کمیسیون اقتصادی؛ میزان مجموع فروش شرکت‌های بورسی که بخش عملیاتی بازار سرمایه را انجام می‌دهند، به جز شرکت‌هایی که کار واسطه‌ای می‌کنند، سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با افزایش ۴۷ درصدی مواجه بوده است و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰ درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: مقایسه افزایش ۵۰ درصدی فروش در مقابل سود آوری نشان دهنده این است؛ علیرغم اینکه سود فروش شرکت‌ها از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰ همت افزایش یافته، اما حاشیه سود شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

پور ابراهیمی یادآور شد: این بدان معناست که رویکرد و هدف‌گذاری منابع به سمت تولید با این علامت دهی به اقتصاد کشور حتما دچار صدمه خواهد شد. دلیل این اتفاق؛ اتخاذ تصمیمات و اجرای مصوباتی است که در بخش افزایش قیمت خوراک، سوخت، حقوق و دستمزد، عوارض صادراتی و مجموعه های مختلف در لایحه دولت و یا مصوبات مجلس انجام گرفته و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت ها کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این روند را اصلاح نکنیم، موضوع اوراق تبعی و نوسانات بازار، نمی‌توانند بازار سرمایه را به موقعیت مطلوب برسانند.

پورابراهیمی گفت: ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس که به اندازه خود تاثیر گذار است، به دولت تاکید می کنیم؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است که در صورت اجتناب دولت از قیمت گذاری دستوری در حوزه هزینه‌ای و فروش میسر خواهد بود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم این مهم مبنای کار دولت قرار گیرد و ما هم در مجلس تمام تلاشمان را خواهیم کرد، تا آنجا اقدامات ایجابی را با هماهنگی دولت جلو ببریم.

پورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی نیز تصریح کرد: گزارش و مصوبات کمیسیون درباره این طرح چند ماه است که نهایی شده و در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار دارد، در عین حال تقاضای بررسی اولویت دار این طرح نیز مطرح شده که در صورت همکاری هیات رییسه طی ۲ هفته آینده در دستور کار صحن قرار می گیرد.

وی افزود: قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه بخش زیادی از جریانهای سوداگری در اقتصاد کشور را که با ایجاد مشکلات فراوان، سمت و سوی منابع کشور را به سمت داراییهای غیر مولد سوق می دهد، رفع خواهد کرد و یک پایه مالیاتی مهم در اقتصاد محسوب می شود.

نماینده تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه کرمان در مجلس ادامه داد: بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه هم در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و آماده ارسال به نشست علنی مجلس است و امیدواریم یا قبل از بررسی بودجه و یا پس از آن در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.

اثرگذاری مطلوب بیمه سهام در کاهش ریسک سهامداران/ موانع رشد سودآوری بنگاه ها با اقدامات دولت و مجلس، حذف می شود

محمدرضا پورابراهیمی گفت: ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم اقدامی تاثیر گذار در جهت خروج ریسک از بازار سرمایه بوده و حتما میتواند کمک کننده باشد.

اثرگذاری مطلوب بیمه سهام در کاهش ریسک سهامداران/ موانع رشد سودآوری بنگاه ها با اقدامات دولت و مجلس، حذف می شود

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از کالا خبر، محمدرضا پورابراهیمی، اقدام دولت و شورای عالی بورس در ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم را اقدامی تاثیر گذار دانست و افزود: هر اقدامی که منجر به خروج ریسک سهامداران از بازار سرمایه شود و اساس آن را به سمت یک بازار مبتنی بر مکانیزم‌های واقعی سوق دهد، حتماً موثر است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر خوب بود، اما نیازمند تکمیل است؛ انتشار اوراق تبعی به عنوان یک پوشش ریسک سهامداران که سهام را بیمه می‌کند، حتماً می‌تواند کمک کننده باشد، البته این اقدامات به صورت موقت و در حد و اندازه خودشان اثر مثبت خواهند داشت.

وی با تاکید بر لزوم توجه دولت به حاشیه سود شرکت‌های بورسی در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به واسطه اقدامات و مصوباتی که سال گذشته از سوی دولت و با همکاری مجلس رقم خورد؛ اساس رویکرد سودآوری بنگاه‌ها در حوزه بازار سرمایه دچار اختلال شد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق گزارشات مستند کمیسیون اقتصادی؛ میزان مجموع فروش شرکت‌های بورسی که بخش عملیاتی بازار سرمایه را انجام می‌دهند، به جز شرکت‌هایی که کار واسطه‌ای می‌کنند، سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با افزایش ۴۷ درصدی مواجه بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰ درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: مقایسه افزایش ۵۰ درصدی فروش در مقابل سودآوری تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه نشان دهنده این است؛ علیرغم اینکه سود فروش شرکت‌ها از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰ همت افزایش یافته، اما حاشیه سود شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

پور ابراهیمی یادآور شد: این بدان معناست که رویکرد و هدف‌گذاری منابع به سمت تولید با این علامت دهی به اقتصاد کشور حتما دچار صدمه خواهد شد. دلیل این اتفاق؛ اتخاذ تصمیمات و اجرای مصوباتی است که در بخش افزایش قیمت خوراک، سوخت، حقوق و دستمزد، عوارض صادراتی و مجموعه‌های مختلف در لایحه دولت و یا مصوبات مجلس انجام گرفته و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت ها کاهش یافته است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این روند را اصلاح نکنیم، موضوع اوراق تبعی و نوسانات بازار، نمی‌توانند بازار سرمایه را به موقعیت مطلوب برسانند.

پورابراهیمی گفت: ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس که به اندازه خود تاثیرگذار است، به دولت تاکید می‌کنیم؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌ای و فروش میسر خواهد بود.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: امیدواریم این مهم مبنای کار دولت قرار گیرد و ما هم در مجلس تمام تلاشمان را خواهیم کرد، تا آنجا اقدامات ایجابی را با هماهنگی دولت جلو ببریم.

پورابراهیمی همچنین در مورد وضعیت بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی نیز تصریح کرد: گزارش و مصوبات کمیسیون درباره این طرح چند ماه است که نهایی شده و در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار دارد، در عین حال تقاضای بررسی اولویت‌دار این طرح نیز مطرح شده که در صورت همکاری هیات رییسه طی ۲ هفته آینده در دستور کار صحن قرار می گیرد.

وی افزود: قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه بخش زیادی از جریانهای سوداگری در اقتصاد کشور را که با ایجاد مشکلات فراوان، سمت و سوی منابع کشور را به سمت دارایی‌های غیر مولد سوق می‌دهد، رفع خواهد کرد و یک پایه مالیاتی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود.

نماینده کرمان در مجلس ادامه داد: بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه هم در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و آماده ارسال به نشست علنی مجلس است و امیدواریم یا قبل از بررسی بودجه و یا پس از آن در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.

بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه اقدامی مثبت و تاثیرگذار بود

بسته ۱۰بندی حمایت از بازار سرمایه اقدامی مثبت و تاثیرگذار بود

تهران- ایرنا- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ابلاغ بسته ۱۰بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم اقدامی تاثیرگذار در جهت خروج ریسک از بازار سرمایه بوده و حتما می تواند کمک کننده باشد.

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری بورس کالا، «محمدرضا پورابراهیمی» اقدام دولت و شورای عالی بورس در ابلاغ بسته ۱۰ بندی حمایت فوری از بازار سرمایه و بیمه اصل و سود سهام مردم را اقدامی تاثیر گذار دانست و افزود: هر اقدامی که منجر به خروج ریسک از بازار سرمایه شود و اساس آن را به سمت یک بازار مبتنی بر مکانیزم‌های واقعی سوق دهد، حتماً موثر است.

وی ادامه داد: اقدامات اخیر خوب بود اما نیازمند تکمیل است؛ انتشار اوراق تبعی به عنوان یک پوشش ریسک که سهام را بیمه می‌کند، حتماً می‌تواند کمک کننده باشد، البته این اقدامات به صورت موقت و در حد و اندازه خودشان اثر مثبت خواهند داشت.

پورابراهیمی با تاکید بر لزوم توجه دولت به حاشیه سود شرکت‌های بورسی در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲، گفت: به واسطه اقدامات و مصوباتی که سال گذشته از سوی دولت و با همکاری مجلس رقم خورد؛ اساس رویکرد سودآوری بنگاه‌ها در حوزه بازار سرمایه دچار اختلال شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: طبق گزارشات مستند کمیسیون اقتصادی؛ میزان مجموع فروش شرکت‌های بورسی که بخش عملیاتی بازار سرمایه را انجام می‌دهند، به جز شرکت‌هایی که کار واسطه‌ای می‌کنند، سال گذشته حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده که امسال با افزایش ۴۷ درصدی مواجه بوده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به ۵۰ درصد برسد.

وی خاطرنشان کرد: مقایسه افزایش ۵۰ درصدی فروش در مقابل سودآوری نشان دهنده این است؛ علیرغم اینکه سود فروش شرکت‌ها از حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۷۵۰ همت افزایش یافته، اما حاشیه سود شرکت‌ها از سال گذشته تاکنون از ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

پور ابراهیمی یادآور شد: این بدان معناست که رویکرد و هدف‌گذاری منابع به سمت تولید با این علامت دهی به اقتصاد کشور حتما دچار صدمه خواهد شد. دلیل این اتفاق؛ اتخاذ تصمیمات و اجرای مصوباتی است که در بخش افزایش قیمت خوراک، سوخت، حقوق و دستمزد، عوارض صادراتی و مجموعه‌های مختلف در لایحه دولت و یا مصوبات مجلس انجام گرفته و در نتیجه آن حاشیه سود شرکت ها کاهش یافته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر این روند را اصلاح نکنیم، موضوع اوراق تبعی و نوسانات بازار، نمی‌توانند بازار سرمایه را به موقعیت مطلوب برسانند.

وی گفت: ضمن استقبال از بسته حمایتی از بازار بورس که به اندازه خود تاثیرگذار است به دولت تاکید می‌کنیم؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین عامل رویکرد افزایش ظرفیت بازار، رشد شاخص، اعتماد مردم و افزایش سودآوری شرکت‌ها است که در صورت اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری در حوزه هزینه‌ای و فروش میسر خواهد بود.

پورابراهیمی گفت: امیدواریم این مهم مبنای کار دولت قرار گیرد و ما هم در مجلس تمام تلاشمان را خواهیم کرد، تا آنجا اقدامات ایجابی را با هماهنگی دولت جلو ببریم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در مورد وضعیت بررسی قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کمیسیون اقتصادی نیز تصریح کرد: گزارش و مصوبات کمیسیون درباره این طرح چند ماه است که نهایی شده و در نوبت رسیدگی در جلسه علنی مجلس قرار دارد، در عین حال تقاضای بررسی اولویت‌دار این طرح نیز مطرح شده که در صورت همکاری هیات رییسه طی ۲ هفته آینده در دستور کار صحن قرار می گیرد.

وی افزود: قانون جدید مالیات بر عایدی سرمایه بخش زیادی از جریانهای سوداگری در اقتصاد کشور را که با ایجاد مشکلات فراوان، سمت و سوی منابع کشور را به سمت دارایی‌های غیر مولد سوق می‌دهد، رفع خواهد کرد و یک پایه مالیاتی مهم در اقتصاد محسوب می‌شود.

پورابراهیمی ادامه داد: بررسی طرح اصلاح قانون بازار سرمایه هم در کمیسیون اقتصادی به اتمام رسیده و آماده ارسال به نشست علنی مجلس است و امیدواریم یا قبل از بررسی بودجه و یا پس از آن در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گیرد.

چشم‌انداز بازار سهام پس از نوسانات اخیر

نزدیک شدن به فصل مجامع و پیش‌بینی رشد سودهای تقسیمی ترازوی خوش‌بینی به بازار سرمایه به‌ خصوص در شش‌ماهه ابتدایی سال جاری را سنگین‌تر می‌کند.

تحلیل

شناسایی و تحلیل محرک‌های اثرگذار و انتخاب محتمل‌ترین محرک و واکاوی اثر آن بر بازار سرمایه، پیش‌نیاز بررسی چشم‌انداز این بازار است. اصلی‌ترین محرک‌های بازار سرمایه، تغییرات قیمت جهانی کامودیتی‌ها، نوسانات ارز، تغییرات نرخ تورم، عوامل سیاسی و دستورالعمل‌های قیمت‌گذاری دستوری داخلی در برخی کالاها است که در ادامه با بررسی هر کدام از عوامل اصلی و شناسایی سناریو محتمل در هر عامل، چشم‌انداز پیش‌رو ترسیم خواهد شد.

۱- سهم صنایع کالامحور از ارزش بازار سرمایه ایران بیش از ۶۵ درصد است. این صنایع عمدتا دارای سیکل تجاری هستند؛ از این رو شناسایی دوره‌های رونق و رکود آنها اهمیت زیادی دارد. در حال حاضر در دوره رونق کامودیتی‌ها به سر می‌بریم که از سال ۹۶ شروع شده است. هر چند پیش‌بینی موسسات بزرگ در سال ۲۰۱۹ حاکی از کاهش قیمت‌ها است؛ با این وجود اطلاعات منعکس‌شده از بازارهای دو اقتصاد بزرگ دنیا، ریسک‌های مربوط به جنگ تجاری و چشم‌انداز شاخص دلار ممکن است قیمت کامودیتی‌ها را در مسیر افزایشی قرار دهد؛ لذا در مجموع سناریوی محتمل در ارتباط با بازار کامودیتی‌ها ثبات نسبی قیمت‌ها خواهد بود.

۲- شاید بتوان گفت در بین عوامل محرک فوق‌الذکر، نوسانات نرخ ارز مهم‌ترین شاخص اثرگذار بر بازار سرمایه است. ارزش حقیقی بازار سرمایه معادل تنزیل جریانات نقدی مورد انتظار آتی شرکت‌ها است. یکی از عوامل اثرگذار بر جریان نقدی شرکت‌ها و به تبع آن سودآوری آنها، نرخ ارز است. جهش نرخ ارز در سال ۹۷ به‌دلیل سیاست‌های کنترلی مبنی بر اجبارِ شرکت‌ها به فروشِ ارز در قیمت ۴۲۰۰ تومان -در نیمی از سال- عملا سودآوری شرکت‌ها را مطابق با قیمت واقعی ارز تعدیل نکرد و نرخ موثر ارز در بازار سرمایه بسیار پایین‌تر و حدود ۶۷۰۰ تومان بود. در حال حاضر نرخ دلار در سامانه نیما که مبنای تسعیر درآمد و ارزش شرکت‌های صادراتی فعال در بورس نیز هست حدود ۱۰۵۰۰ تومان است. حتی اگر فرض کنیم میانگین تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه نرخ ارز تا پایان سال نیز همین رقم باشد؛ باز هم ارزش بازار سرمایه جای رشد دارد. میانگین تاریخی ارزش دلاری بورس حدود ۱۱۵ میلیارد دلار است که در حال حاضر حدود ۹۰ میلیارد دلار معامله می‌شود. هر چند استفاده از این شاخص دارای ایرادات مهمی است با این وجود می‌تواند شمای کلی از حباب‌سنجی بازار را ارائه نماید. علی‌رغم ورود شرکت‌های بزرگ، ارزش دلاری بازار بورس هنوز به میانگین‌های تاریخی برنگشته است و برای رسیدن به میانگین‌های قبلی، حتی با سناریو محافظه‌کارانه نیز جای رشد دارد.

۳- شرایط تورمی موجود و چشم‌انداز مربوط به آن منجر به جذابیت بازار دارایی و سرمایه شده است؛ به‌طوری‌که ارزش برخی از دارایی‌ها نظیر خودرو با افزایش چشمگیری همراه بوده و در این بازار حباب قیمتی ایجاد شده است. تورم از یک طرف بر ساختار هزینه‌ای و از طرف دیگر به رشد قیمت‌های اسمی محصولات و خدمات تولیدی شرکت‌ها می‌انجامد.

۴- عوامل سیاسی می‌تواند یکی از موضوعات نگران‌کننده بازار سرمایه باشد که اثرات آن در ریسک و نرخ بازده مورد انتظار نشان داده می‌شود لذا p/e تعادلی بازار را می‌تواند به صورت قابل ملاحظه‌ای کاهش دهد. موضوعاتی نظیر تحرکات سیاسی در منطقه خاورمیانه، تنگناهای صادراتی ناشی از تحریم و نحوه بازگشت منابع حاصل از صادرات و تخفیفات اعطا شده جهت جذابیت خرید در این دسته قرار می‌گیرد. در مقابل نباید نادیده گرفت که به‌دلیل افزایش جذابیت‌های صادراتی و کاهش بهای تمام‌شده ارزی شرکت‌های ایرانی، مزیت رقابتی این شرکت‌ها به خصوص جهت فروش در کشورهای همسایه تقویت شده است.

۵- قیمت‌گذاری دستوری، نرخ‌های تحمیلی و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی در برخی از اقلام، نگرانی‌هایی را در سطح اقتصاد و به تبع آن بازار سرمایه ایجاد کرده است. تخصیص ارز حمایتی با هدف حمایت از دهک‌های پایین درآمدی و کنترل تورم اجرایی شد؛ اما به واقع چقدر اثر بخش بود؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس حاکی از آن است که در عمل، سیاست تخصیص ارز ترجیحی به گسترش زمینه فساد و رانت جویی، کاهش ذخایر ارزی در دوران محدودیت ارزی، تضعیف تولید داخلی خصوصا در کالاهای اساسی مشمول قیمت‌گذاری و عدم انتفاع گروه‌های هدف منجر شده است نکته جالب این گزارش این است که اگر از ابتدای سال ۹۷ تا آذر ماه همان سال، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالاهای اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالاها نیز با ارز سامانه نیما انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه، حدود ۶ درصد بیش از وضعیت کنونی بود.

چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۹۸ با مبنا قرار دادن گزاره‌های فوق و در صورتی‌که شرایط خاصی در حوزه سیاسی اتفاق نیفتد؛ امیدوار کننده است. عناصر حمایتی بازار نظیر نرخ ارز و قیمت‌های جهانی در سطوح جذابی قرار گرفته است که می‌تواند اثرات ناشی از کاهش فروش در شرایط تحریمی را جبران کند. با نزدیک شدن به فصل مجامع و اثرات روانی ناشی از آن و پیش‌بینی رشد سودهای تقسیمی در مجامع به‌دلیل جهش سود خالص شرکت‌ها در سال ۹۷، ترازوی خوش‌بینی به بازار سرمایه به‌خصوص در ۶ ماهه ابتدایی سال سنگین‌تر می‌شود. با این وجود جهت اجتناب از توهم پولی و گرفتن بازدهی حقیقی از این بازار، باید به انتخاب سهام‌های مناسب در صنایع خوب توجه کرد.

سمیرا منصوری (مدیر تحقیقات و توسعه هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری)اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.