تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم


رسم نمودار پیشرفت پروژه در MS Project

فوت پرینت یا میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل

تعریف فوت پرینت: به زبان ساده میزان حجم سفارشات خرید و فروش داخل یک کندل را نشان می دهد و ما می توانیم بفهمیم داخل یک کندل چه اتفاقاتی افتاده است و شما به راحتی می توانید ردپای قیمت را از طریق حجم معاملات دنبال کنید، در حقیقت فروشندگانی که سفارش فروش گذاشته اند در اردر بوک سفارشات آنها در صورتی که سفارش خود را حذف نکنند و اردر ترس نگذارند در قسمت سمت راست و در قسمت خریداران دست به نقد که اردر خرید گذاشتند تسویه می شود و در ستون سمت راست قرار می گیرد همین خریداران و فروشندگان را در ولوم پروفایل می توانید ببینید، مهمترین مناطق در فوت پرینت ها هستند و اغلب سطوح حمایت و مقاومت مهم در این ناحیه ها شکل می گیرند.

کندلهایی که ما در فوت پرینت چارت می بینیم به صورت صعودی یا نزولی به همراه حجم کنار آنها نمایش داده می شود

High Volume Nodes (HVN):

بیشترین حجم معامله انجام شده در یک کندل را با یک مستطیل پیرامون سلول و یا گره آن مشخص می شود و اسم
انگلیسی آن High Volume Nodes (HVN) می باشد.

Multiple High Volume Nodes (HVN):

مهمترین مناطق در فوت پرینت ها هستند و اغلب سطوح حمایت و مقاومت مهم در این ناحیه ها شکل می گیرند و هنگامی
که دو (دبل نود) یا سه (تریپل نود) یا چند ناحیه HVN کنار هم قرار بگیرند تشکیل می گردد.

مقدار مثبت یا منفی که در جدول پایین مشخص می شود یا زیر هر کندل به عنوان دلتا می نویسند یعنی تفاضل سفارشهای خرید از فروش و اگر مقدار ان مثبت باشد یعنی سفارشهای خرید بیشتر است و عدد آن سبز رنگ نوشته می شود و در جدول پایین چارت رنگ ان قسمت سبز رنگ می شود و اگر منفی باشد یعنی سفارشهای فروش بیشتر از خرید است و
عدد آن قرمز نوشته میشود. کندل نزولی غالبا به معنی آن است که حجم فروش بیشتر است و دلتای آن منفی است و کندل صعودی غالبا به معنی آن است که حجم خرید بیشتر است و دلتا مثبت است و اگر کندلی صعودی ببینید که دلتای آن منفی است یا کندل نزولی دیدید که دلتا آن مثبت است احتمال ورود بانکها را بدهید و در نزدیکی سطوح اصلی احتمال تغییر روند را بدهید.

علامت هایی که در اغلب فوت پرینتها می بینید:

 • Ask: مجموع حجم خرید در یک کندل
  Bid: مجموع حجم فروش در یک کندل
  Delta: نشان می دهد قدرت دست خریداران است یا فروشندگان
  Cumulative or com.Delta: مجموع دلتا را نشان می دهد یعنی دلتا در طول روز مثبت بوده یا منفی
  Volume: نشان دهنده مجموع سفارشات خرید و فروش با هم است
  Com.Volume: مجموع حجم را در طول روز نشان می دهد


Volume Clusters:

وقتی در چند سلول یا گره پشت سر هم حجم معاملات زیاد باشد آن ناحیه شکل پر رنگ در می آید که در اینده می توانیم
بعنوان سطح حمایت یا مقاومت استفاده کنیم.

ایمبالانس:

ایمبالانس به طور کلی یعنی تعداد خریداران به طور محسوسی بیشتر از فروشندگان باشد.

Buying Imbalances:

که در روند صعودی شاهد آن هستیم (ندیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در قسمت Ask یا دیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در Bid در روند نزولی هشدار روند ساید یا معکوس شدن را می دهد).

Selling Imbalances:

تعداد فروشندگان به طور محسوسی بیشتر از خریداران باشد که در روند نزولی شاهد آن هستیم (ندیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتردر قسمت Bid یا دیدن ایمبالانس در دو کندل یا بیشتر در Ask در روند صعودی هشدار روند ساید یا معکوس شدن را می دهد) ، Selling Imbalances در Ask اتفاق می افتد Buying Imbalances در Bid اتفاق می افتد.

روش فهمیدن ایمبالانس مقایسه ستون Ask با Bid در کندل به روش زیر است:

هر گاه تعداد فروشندگان در یک سلول یا گره بیشتر از سه برابر خریداران باشد یا تعداد خریداران بیشتر از سه برابر فروشندگان باشد آنگاه می گوییم ایمبالانس است و رنگ آن را با ابی یا زرد یا یک رنگ متفاوت با سایر اعداد در کندل نشان می دهد. ممکن است یک یا چند ایمبالانس در یک کندل داشته باشیم. دقت کنید که نحوه محاسبه به صورت زیر است یعنی الان چون 300بیشتر از 3 برابر 2 است ایمبالانس است و همچنین 61 بیشتر از 300 درصد 14 است ایمبالانس است.

tacked Imbalances:

هر وقت در چند سلول پشت سر هم در قسمت خرید ایمبالانس ببینیم یا در چند سلول پشت سرهم در قسمت فروش ایمبالانس ببینیم می گوییم استک ایمبالانس شکل گرفته که سطوح بسیار قوی حمایت و مقاومت به ما می دهد.


Unfinished Busines:

در فوت پرینت در های یا لو، آخرین کندل معمولا به یک شکل بسته می شود یعنی در آخرین سلول ما عدد صفر را می بینیم که به آن سطح ناتمام می گوییم. اگر عدد صفر ندیدم آن های یا لو برای ما مهم می شود و احتمال برگشت بازار به آن نقطه و تکمیل عملیات را می دهیم. این مناطق را بعنوان مناطق برگشتی یا ریورس در نظر نمی گیریم بلکه به ما یک دید کلی و محدوده ای بیشتر می دهد تا دید تریدری.

موارد استفاده :

 • استاپ لاس
  تیک پروفیت
  تایید (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
  جلوگیری از معامله در جای اشتباه (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
 • هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی قیمت از این مناطق فاصله گرفته خودش را به آنها برساند فقط وقتی نمودار نزدیک این
  مناطق است می توانیم امیدوار باشیم خودش را به آن می رساند.

فیلتر:

در بعضی از پلت فرمها امکان فیلتر کردن حجم سفارشات وجود دارد بطور مثال فیلتر را فعال می کنیم تا خرید یا فروش بیشتر از 25 کانترکت را فقط نشان دهد و حرکات قیمت را روی سطوحی که این فیلتر به ما می دهد بررسی می کنیم.

Cumulative Delta:

این اندیکاتور تفاوت بین خرید و فروش یا ask and bid را نشان می دهد. در نزدیکی سطوح قوی از این اندیکاتور استفاده می کنیم تا اگر خریداران قوی یا فروشندگان قوی وارد شوند مشخص شود. اگرخریداران قوی وارد شوند اندیکاتور به سمت بالا حرکت می کند و اگر فروشندگان قوی وارد شوند می ریزد.

Workspace:

یک نمونه حرفه ای :را در شکل زیر مشاهده می کنید :


 • شکل1: نمای تایم بالا و دید کلی را در30 دقیقه نشان می دهد و در هر سلول مجموع حجم خرید و فروش را نشان می دهد و در سمت چپ در هر سطر حجم کل معامله شده در روز را نشان می دهد.
  شکل2: برای ورود و خروج در 5 دقیقه استفاده می شود و دلتا و جزییات زیادی را در چارت می بینیم.
  شکل3: برای فیلتر کردن و دید کلی در 30دقیقه.
  شکل4: اندیکاتور 1 دقیقه برای دیدن خریداران و فروشندگان

ستاپ ورود:

ستاپ1(مناطق یا کلاسترهای پر حجم)

این ترید براساس مناطقی پرحجم که در یک ترند هستند صورت می گیرد.

الف- کلاستر حجمی در ترند

ابتدا چارت را شبیه شکل1می کنیم و کلاسترهای خاکستری یا پررنگ را نشانه گذاری می کنیم و منتظر میشویم تا در روندی که هستیم قیمت برای اصلاح به ان مناطق برسد و در جهت روند وارد می شویم.

کلاستر حجم که قیمت بعد از برخورد به آن برگشت پیدا می کند.

ب-کلاستر حجمی در نقاط چرخش بازار:

این روش مخصوص نقاط برگشتی است در نمودار دنبال مناطقی که به صورت ناگهانی و پرقدرت برگشتند می گردیم یعنی در کندل تایم بالاتر مثلا 30 دقیقه چارت را مانند شکل 1 در بالا می کنیم و دنبال مناطقی می گردیم که برگشت با قدرت و با حداقل یک یا دو کندل قوی انجام شده و روی ان یک یا دو کندل دنبال مناطق خاکستری می گردیم و منتظر می شویم قیمت به آنها برسد و برگردد.

ستاپ دوم: ( Multiple Node)

مناطق Multiple Nodes یابیشتر را در نمودار پیدا می کنیم، که حداقل باید دوتا HVN باشد (هر چقدر در منطقه ای HVN بیشتر باشند سطح قوی تر است ) و در ترند یا قبل از ترند سطح را مشخص کرده و منتظر برخورد قیمت به آن شده و در جهت روند وارد می شویم یا این مناطق را در ناحیه ای که با شدت نمودار برگشت پیدا کرده مشخص می کنیم و مثل ستاپ یک منتظر برگشت از این مناطق می شویم.

ستاپ سوم فیلتر کردن سفارش های کوچک:

ابتدا نمودار را به شکل 1 تنظیم می کنیم و فیلتر را روی 25 کانت به بالا قرار می دهیم و اگر پلتفرم شما قابلیت فیلتر نداشت 25 به بالا را در نظر بگیرید و هرچه بیشتر باشد عدد سطح قوی تر است و مانند ستاپهای بالا در ترند یا برگشت به صورت یکبار مصرف از ان استفاده کنید.

ستاپ چهار (استک ایمبالانس):

مناطق استک ایمبالانس قوی را در روند پیدا می کنیم و دقت می کنیم استک ایمبالانس در روند نزولی در قسمت Bid باشد و در روند صعودی در قسمت Ask و دنبال روند قوی می گردیم و در تایم بالاتر دنبال این مناطق می گردیم و منتظر پولبک می مانیم و فقط برخورد اول را معامله می کنیم.

ستاپ پنج (سطح ناتمام):

 • می توان در کنار ستاپ و روش ورود درموارد زیر از Unfinished Business استفاده کرد.
  تیک پرافیت
  استاپ لاس
  تایید (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)
  جلوگیری از معامله در جای اشتباه (این مناطق حالت مغناطیس دارد و قیمت به سمت آن جذب می شود)

1- تیک پروفیت:

هیچ تضمینی وجود ندارد وقتی قیمت از این مناطق فاصله گرفته خودش را به آنها برساند فقط وقتی نمودار نزدیک این مناطق است می توانیم امیدوار باشیم خودش را به آن می رساند به همین دلیل اگر تیک پرافیت ما قبل از این مناطق بود می توانیم تیک خود را به این مناطق منتقل کنیم.

2- حد ضرر:

موقع استاپ لاس گذاشتن به این نکته توجه کنید که این مناطق ممکن است به عنوان مگنت عمل کند و استاپ شما اگر پشت آنها باشد استاپ شما بخورد پس استاپ خود را پشت آنها نگذارید.

3- تایید کردن:

فرض کنید شما خرید انجام دادید و در نزدیکی منطقه Unfinished Business نمودار برمی گردد و نزول می کند شما با دانستن خاصیت مگنتی Unfinished Business معامله خرید خود را با دیدن یک کندل نزولی نمی بندید و مطمعن می شوید که نمودار خود را به آن مناطق می رساند.

4- جلوگیری از ترید بد:

فرض کنید روند نزولی است و شما احتمال برعکس شدن روند و روند صعودی را می دهید منتهی قبل از معامله خرید می بینید که پایینتر منطقه Unfinished Business قرار دارد و در صورتیکه خرید انجام دهید نمودار پایینتر خواهد رفت.

نکته بسیار بسیار مهم:

توجه کنید مطالب زیر برای تایید گرفتن و ورود به بازار در مرحله آخر است با این روش به تنهایی نمی توانید وارد شوید ابتدا با ستاپها و تحلیل خود چارت را بررسی می کنید و سطوح را تعیین می کنید و در مرحله آخر به جای اینکه چشم بسته وارد بازار شوید به تایم ورود رفته و از روش تایید ورود استفاده می کنید.

تایدیه گرفتن در ارد فلو:

بعد از اینکه در نمودار به یکی از ستاپهای بالا رسیدیم (تمام ستاپها بر اساس برخورد به سطوح هستند) و نمودار به سطوح برخورد کرد برای ورود به ستاپ از تاییدیه ها استفاده می کنیم (می توانیم در تایم ورود یا حتی پایینتر استفاده کنیم برای ورود) بخصوص زمانی که بازار خیلی سریع حرکت می کند و یا خریداران و فروشندگان قوی در بازار می آیند یا بازار یا سطح حمایت و مقاومت خیلی واضح نیست یا قدرتمند نیست ما می توانیم از این 4 تاییدیه بیشترین استفاده را ببریم، این چهار تاییدیه که ما موقعی که نمودار به سطوح ما می رسند از آنها استفاده می کنیم عبارتند از:


 • سفارش های بزرگ لیمیت(شرطی)
  جذب
  نشانه وجود خریدار و فروشنده قوی
  تاییدیه گرفتن از اندیکاتورCumulative Delta

سفارش های بزرگ لیمیت (شرطی):

کند که این سطح مهم است آن است که وقتی بازار به یک سطح مهم می رسد اولین نشانه ای که میبینیم و تایید می موسسات مالی بزرگ وارد بازار می شوند. موسسات بزرگ با سفارشات شرطی وارد بازار می شوند چون می خواهند با قیمتی که مناسب آنها است وارد بازار شوند بنابراین اطراف سطوح مهم سفارشهای شرطی زیادی قرار دارد روش تایید ما بر اساس سفارشهای شرطی بسیارآسان است، صبر می کنیم بازار به یک سطح مهم برسد و با دیدن سفارشهای بزرگ وارد می شویم (توجه کنید این برای تایید گرفتن و ورود به بازاردر مرحله آخر است با این روش به تنهایی نمی توانید وارد شوید ابتدا با ستاپها و تحلیل خود چارت را بررسی می کنید و در مرحله آخر به جای اینکه چشم بسته وارد بازار شوید به تایم ورود رفته و از روش تایید ورود استفاده می کنید).

۷ سایت فارکس کاربردی (+سایت‌ های مشابه تریدینگ ویو)

سایت فارکس کاربردی

سایت فارکس کاربردی و سایت های مشابه تریدینگ ویو باید در کنار هر تریدری وجود داشته باشند. از بین تعداد زیادی سایت، ۷ عدد از آن‌ها را به انتخاب میهن چارت عنوان کرده‌ایم تا شما عزیزان از آنها استفاده کنید. همچنین سایت مشابه تریدینگ ویو با انکانات رایگان (حتی با امکان دیدن چارت زیر ۱ دقیقه) در این مطلب معرفی شده است. حتماً تا انتهای این مطلب را بخوانید و به لینک هر کدام از ابزارها برای دیدن آن رجوع کنید. پس بزنید بریم:

قبل از ادامه، تا یادتان تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم نرفته برای دنبال کردن دروس مثل رشد درخت به صورت گام به گام و از صفر، وارد لینک شوید: آموزش فارکس

۱. Trading View (تریدینگ ویو): سایتی همه‌ کاره

تریدینگ ویو

سایت تریدینگ ویو (Trading view) با امکانات بسیار زیاد و بینظیر خود،اولین سایت فارکس کاربردی است. از امکانات این سایت می‌توان به بخش چارت، بخش تحلیل اعضا، بخش فیلترنویسی و … اشاره کرد. شما در این سایت می‌توانید تحلیل‌های دیگران را مشاهده کنید و از آن استفاده کنید. همچنین در بخش اخبار، تمام خبر‌های فاندامنتال و جدید به صورت به روز شده در آن قرار میگیرد. این سایت یک بخش برای تحلیل در تقریبا تمام نمادهای بین المللی مثل جفت‌ارزها، سهام، CFD و … را دارا است. اگر دقت کرده باشید، اکثر وب‌سایت‌های ایرانی که به نحوی از چارت در سایت خود استفاده می‌کنند، یک چارت بسیار مشابه این سایت دارند؛ دلیل آن این تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم است که آن‌ها از نرم‌افزار یکسانی با تریدینگ ویو استفاده می‌کنند که تریدینگ ویو سازنده آن است.

یادگیری تریدینگ ویو برای افراد مبتدی: آموزش تریدینگ ویو

دوره آموزش جامع تریدینگ ویو به صورت ویدیوی و رایگان: دوره تریدینگ ویو

برای بازدید از سایت تریدینگ ویو کلیک کنید: tradingview.com

همچنین به دلیل آن‌که «سایت های مشابه تریدینگ ویو» می‌‌توانند گزینه‌های دیگری برای ابزار‌های تکنیکالی باشند، در بخش زیر، کاربردی‌ترین آن‌ها که «رایگان» هستند را آورده‌ایم:

سایت های مشابه تریدینگ ویو:

Dukascopy

آیا شما هم تلاش کرده‌اید تا در تریدینگ ویو، چارت زیر ۱ دقیقه را باز کنید اما با پیغام خرید نسخه پولی مواجه شدید؟ یکی از سایت های مشابه تریدینگ ویو با امکان دیدن چارت زیر ۱ دقیقه به صورت رایگان، چارت آنلاین Dukascopy است. این سایت فارکس کاربردی و عالی است. این ابزار بیشتر اندیکاتورها و امکانات پایه‌ای را داراست و از همه مهتر اینکه تمام آن رایگان است، ما در سایت میهن چارت این ابزار را برای شما عزیزان قرار داده‌ایم تا به سادگی از آن استفاده کنید.

چارت زنده دوکاسکوپی

✅شما می‌توانید از دو طریق به این ابزار دسترسی داشته باشید:

۱. از طریق صفحه اصلی این ابزار : چارت زنده دوکاسکوپی

۲. ما در وبسایت میهن چارت، این ابزار را به صورت زنده قرار داده‌ایم. به سادگی به صفحه «چارت زنده زیر یک دقیقه» بروید و از این ابزار عالی استفاده کنید.

Yahoo finance

این ابزار که مورد علاقه من نیز هست، با آپدیتی که در بهار ۲۰۱۹ داد، تجربه کار با چارت را به کلی تغییر داد. دلیل اصلی معرفی این سایت به عنوان مشابه بودن با tradingview، سادگی کار با آن است. داخل این سایت نیز همانند tradingview، بخشی برای پیگیری اخبار و تحقیقات است. فقط تنها عامل آزار‌دهنده آن وجود تبلیغات است که همانند تریدینگ ویو باید با پرداخت ماهیانه 34.99$ از شر آن خلاص شد که معمولاً گزینه ما ایرانیان نیست.

سایت های مشابه تریدینگ ویو

برای بازدید از یاهو فایننس کلیک کنید: finance.yahoo.com

برای بازدید چارت تکنیکال EUR/USD در یاهو فایننس کلیک کنید: EUR/USD در یاهو فایننس

Google Finance

ابزار گوگل فایننس، یک ابزار بسیار ساده است؛ تنها یک چارت خطی در اختیار شما قرار می‌دهد. تنها دلیلی که آن را به عنوان یک ابزار مشابه تریدینگ ویو آورده‌ایم، تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم وجود بخش «دنبال کردن» است. به دلیل آنکه ما تقریباً تمام جستجوی اینترنت خود را با گوگل انجام می‌دهیم، این ابزار باعث می‌شود نماد‌‌هایی که مدنظر دارید را همیشه به سادگی یک کلیک در گوگل بیابید و از وضعیت کلی آن در لحظه مطلع شوید.

گوگل فایننس

برای ورود به گوگل فایننس کلیک کنید: www.google.com/finance

FINVIZ

این سایت، یکی از محبوب‌ترین ابزار‌ها برای اشخاصی است که به بررسی سریع بازار نیاز دارند، در صفحه اصلی سایت یک دید کلی از بازار وجود دارد، همچنین نقشه بازار سهام، فارکس و کریپتو نیز به سرعت هرچه‌ تمام‌تر در اختیارتان قرار می‌گیرد. برای ورود به چارت فقط کافیست نام نماد را در بخش جستجوی سایت وارد کنید تا به سرعت وارد چارت شوید.

فینویز مشابه تریدینگ ویو

این ابزار برای رصد قیمت روی چارت فوق‌العاده است اما متاسفانه اگر بخواهید کوچکترین تحلیلی روی نمودار انجام دهید، باید اشتراک آن را به مبلغ 24.96$ در ماه را بپردازید.

برای ورود به سایت فینویز کلیک کنید: finviz.com

StockChart

این سایت بیشتر برای افرادی است که نیاز به چارتی ساده و تمیز در سهام دارند. این سایت مشابه تریدینگ ویو است با این تفاوت که فقط نماد‌های بازار سهام (Stock) را پوشش می‌‌دهد و بسیاری از ابزار‌‌های آن نیز رایگان است. اگر هم نیاز به گذشته بسیار دور سهام داشته باشید باید از نسخه پولی آن به مبلغ 14.95$ در ماه استفاده کنید. همچنین ابزار خبری رایگان زیادی در سایت موجود است که می‌توانید از آن‌ها استفاده کنید. برای دیدن هر نماد کافیست نام آن را در پنجره جستجوی این سایت وارد کنید.

استاک چارت مشابه تریدینگ ویو

برای ورود به stockchart کلیک کنید: www.stockcharts.com

در بخش زیر یک جدول مقایسه‌ای بین سایت‌های مشابه آورده‌ایم:

وبسایت نسخه عادی نسخه پولی بهترین مزیت امتیاز
Dukascopy رایگان ندارد چارت زیر ۱ دقیقه ۵ ستاره
TradingView.com رایگان $14.95/ماه چارت HTML5 ۵ ستاره
StockCharts.com رایگان $14.95/ماه طراحی کلاسیک ۴ ستاره
Yahoo Finance رایگان $34.99/ماه طراحی ساده و تمیز ۴.۵ ستاره
Google Finance رایگان ندارد سریع و در دسترس ۳.۵ ستاره
FINVIZ.com رایگان $24.96/ماه تحلیل اتوماتیک در چارت (هر تحلیلی پولی است) ۳ ستاره

در ادامه مقاله به سایر سایت‌های کاربردی می‌پردازیم

۲. Market 24h clock: سایتی برای ساعت فارکس

سایت فارکس کاربردی

بسیاری از تریدرها اغلب شکایت می‌کنند که نمی‌توانند بفهمند که مثلا وقتی ساعت در ایران ۴ است، کدام بازارها باز است و در آن اصطلاحا تایم اداری انجام ترید است. این سایت فارکس کاربردی را به هر تریدری توصیه می‌کنیم، در این سایت، یک ساعت جهانی وجود دارد که مشکل اغلب تریدرها را حل می‌کند. با وجود این ابزار به سادگی می‌توانید بفهمید در جایی که زندگی می‌کنید (مثلا ایران)، در آمریکا ساعت چند است یا اینکه در حال حاضر کدام بازارها باز هستند. با این سایت که یک ابزار ساعت حرفه‌ای را در خود جای داده، می‌توانید بفهمید در حال حاضر، کدام بازار‌ها و در چه جایی از جهان باز است. مثلا در حدود ساعت ۶ عصر به وقت ایران بازار نیویورک باز میشود. این سایت همچنین یک نسخه اندرویدی دارد که در انتهای همین مقاله می‌توانید آن را دانلود کنید.

۳. Forexfactory (فارکس فکتوری) : سایت اخبار فارکسی

فارکس فکتوری

تقریبا هیچ تریدر فارکسی وجود ندارد که سایت forexfactory را نشناسد یا حداقل در مورد آن نشنیده باشد. این سایت قدیمی یکی از مراجع در بین سایت‌ها برای اطلاع از تقویم اقتصادی و اخبار جهانی است که با پیگیری آن می‌توان از نوسانات ناشی از اخبار خاص مطلع شد. بسیاری از تریدرهای فارکس در کنار خود این سایت را به عنوان یک ابزار دارند و قبل از ترید، آن را چک می‌‌کنند. البته در مقایسه با trading view می‌توان گفت بخش اخبار در فارکس فکتوری سنتی‌تر و قدیمی‌تر است و تریدر‌های با سابقه آن را بیشتر می‌پسندند.

۴. Investing : شبکه اجتماعی تریدرها

اینوستینگ

سایت investing یک سایت فارکس کاربردی برای پیگیری اخبار و تاثیر اخبار بر بورس، تحلیل‌ها، نظرات کاربران، سیگنال اتوماتیک و بسیاری ابزار دیگر است. این سایت می‌تواند یک مرجع برای هر تریدر باشد. این سایت تمامی نیازهای اطلاعاتی یک تریدر فارکس یا سهام را پوشش می‌دهد و با دایره وسیعی از مطالب و مقالات، به شما کمک می‌کند بروز بمانید. در این سایت اخبار لحظه به لحظه جفت ارزها و همچنین سهام وجود دارد. بخش کاربران در این سایت نیز فضایی برای بحث و تبادل بین تریدرها به وجود آورده و به نوعی یک شبکه اجتماعی برای تریدها است.

۵. Babypips : سایتی برای یادگیری مفاهیم فارکس

بیبی پیپس

این سایت فارکس، بسیار مورد علاقه من است. در حقیقت این سایت یک مرجع جامع برای یادگیری اصول فارکس است و از ابتدایی‌ترین مفاهیم فارکس و بازارهای مالی به آموزش شما می‌پردازد. اگر یک شخص نوپا باشید و کمی به زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید می‌توانید از آموزش این سایت که به صورت روان گفته شده، دانش خود را افزایش دهید. همانطور که از اسم آن هم پیداست، این سایت سعی کرده حتی ساده‌ترین مطالب در حوزه فارکس و ترید را پوشش دهد و به نحوی احساس می‌کنید با یک راهنمای قدم به قدم در این حوزه مواجه شده‌اید. بررسی این سایت را به همه تریدرهای تازه‌کار و حتی حرفه‌ای توصیه می‌کنیم.

۶. Dailyfx : سایتی با ابزاری برای تحلیل سنتیمنتال

سایت فارکس کاربردی

این سایت بسیار مشابه سایت‌های دیگری است که معرفی کردیم اما یک ابزار بسیار خاص در این سایت وجود دارد به نام outlook که برای تحلیل سنتیمنتال بازار بسیار کاربردی بوده و اگر شما از این نوع تحلیل استفاده می‌کنید، بسیار پرکاربرد است. این ابزار، با بررسی پوزیشن کاربران سایت به شما یک درصد از گاو یا خرس بودن کاربران روی یک جفت ارز خاص می‌دهد. برای مثال ۸۰ درصد از افراد در حال حاضر روی پوزیشن سل در EURUSD هستند. شما با توجه به استراتژی خود می‌توانید تصمیم بگیرید که آیا موقعیت مناسبی برای ورود به معامله وجود دارد یا خیر.

۷. Investopedia: دانشگاه فارکس

سایت فارکس کاربردی

این سایت به نحوی دانشگاه فارکس است، در این سایت بخشی به نام آکادمی وجود دارد که می‌توان مطالب بسیار زیادی در حوزه معامله‌گری در آن پیدا کرد. در این سایت، می‌توانید دانش خود را در حوزه بازارهای مالی از جمله فارکس به روز نگه دارید تا بازده معاملات شما بالا برود.

اگر شما هم سایتی کاربردی در حوزه فارکس می‌شناسید در کامنت با ما در میان بگذارید تا در آینده به مطلب اضافه شود.

تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم

رسم نمودار پیشرفت پروژه

رسم نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) در MSP و اکسل

نمودارهای پیشرفت (S-Curve) یکی از با ارزش‌ترین ابزارهای مدیریت پروژه برای گزارش‌گیری هستند؛ مدیران پروژه وظیفه دارند، نمودارهای پیشرفت (S-Curve) را به مشتریان و ذینفعان ارائه دهند تا آنها تصویر واضح‌تری از پیشرفت پروژه داشته باشند.

نمودار پیشرفت (S-Curve) چیست؟

(S-Curve) نموداری است که پیشرفت پروژه را در واحد زمان و بر اساس یک معیار نمایش می‌دهد. اکثر ذینفعان پروژه، خواهان مشاهده نمودار پیشرفت در گزارش‌ها هستند؛ چون به آنها کمک می‌کند وضعیت پروژه را به راحتی رصد کنند. به کمک این نمودار می‌توانید پیشرفت برنامه‌ای و واقعی پروژه را به صورت یک نمودار داشته باشید و این دو وضعیت را با هم مقایسه کنید. ممکن است پروژه با منبع یا بدون منبع تعریف شده باشد. اساس کار در نرم‌افزارهای کنترل پروژه تعریف منبع است. استفاده از منابع هزینه‌هایی را ایجاد می‌کند که نرم‌افزار همین هزینه‌ها را اساس رسم نمودار پیشرفت و محاسبه درصد پیشرفت‌ها در نظر می‌گیرد. هزینه می‌تواند با توجه به فهرست بها، حجم فیزیکی کار، زمان، یا ترکیبی از این موارد باشد.

ارزش وزنی (Weight factor) چیست؟

ارزش وزنی معیار مشترکی بین تمام فعالیت‌های پروژه است تا بر اساس آن سنجیده شوند. این معیار مشترک به صورت استاندارد هزینه (Cost) با تعریف منبع قرار داده می‌شود. ممکن است در فعالیت‌های مختلف منابع گوناگون شامل عوامل انسانی، تجهیزات یا مواد تعریف شده باشد. اما در نهایت همه این منابع منجر به یک هزینه می‌شوند که همین هزینه به عنوان معیار مشترکی جهت رسم منحنی پیشرفت و محاسبه درصد پیشرفت‌های برنامه‌ای و واقعی قرار می‌گیرد. در این درس رسم نمودار پیشرفت را در پروژه‌های با منبع در نرم‌افزار MSP و اکسل توضیح می‌دهیم.

رسم نمودار پیشرفت پروژه (S-Curve) در MSP

از قابلیت‌های جدید MSP این است که می‌توانید نمودار پیشرفت را داخل نرم‌افزار مشاهده کنید. برای رسم نمودار پیشرفت به سربرگ Report بروید. روی New Report کلیک کنید. روی Chart کلیک کنید.

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MSP

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MS Project

پنجرهٔ Report Name باز می‌شود. باید برای این گزارش جدید یک نام خاص را انتخاب کنید؛ مثلا «نمودار پیشرفت». بعد از انتخاب نام برای گزارش خود روی OK کلیک کنید تا وارد نمای گزارش جدید شوید.

رسم نمودار پیشرفت پروژه

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MS Project

این نما به صورت پیش‌فرض به شکل نمودار میله‌ای است. برای ایجاد نمودار پیشرفت باید تغییرات و تنظیمات لازم را در آن ایجاد کنید تا بتوانید نمودار پیشرفت را نمایش دهید.

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MSP

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MS Project

سفارشی‌سازی نمودار پیشرفت

زمانی که این گزارش ایجاد می‌شود، سربرگ‌های وابسته Format و Design در ریبون مشاهده می‌شود. با استفاده از سربرگ Design مربوط به Report tools هم می‌توانید به یکسری ابزارها برای سفارشی‌سازی این نما و ایجاد نمودار پیشرفت دسترسی داشته باشید. برای تغییر نمودار پیشرفت به سربرگ Design مربوط به Report tools بروید. به گروه Insert بروید و روی Chart کلیک کنید.تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MSP

پنجرهٔ Change Chart Type باز می‌شود. چارت خطی یا Line را انتخاب کنید و روی OK کلیک کنید.

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MSP

بعد از این کار پنل Field List در سمت راست مشاهده می‌شود. در پنل Field List و درست در زیر عنوان دو بخش با نام‌های Task و Resource را می‌بینید که می‌توانید با انتخاب یکی از این گزینه‌ها کلیه آیتم‌هایی را که نیاز دارید برای نمایش در نمودار انتخاب کنید. در این قسمت گزینه Task را انتخاب کنید. دوباره در همین کادر Field List در بخش Select Category از لیست کشویی گزینه Time را جهت نمایش در محور افقی در نمودار انتخاب کنید. در جلوی لیست کشویی Select Category یک گزینه با نام Edit هست.

نمودار پیشرفت پروژه در MSP

روی Edit کلیک کرده تا پنجرهٔ Edit Timescale باز شود و در این پنجره بازه زمانی موردنظر خود، فرمت مربوط به تاریخ شروع و پایان را برای نمایش در نمودار انتخاب کنید. روی OK کلیک کنید.

نمودار پیشرفت پروژه

تعیین فیلد‌ها برای نمایش

در پنل Field List می‌توانید فیلدهای موردنظر را برای نمایش مقادیر به صورت یک نمودار خطی در قسمت Select Fields و از زبانه‌ها و زیر زبانه‌های مختلف آن انتخاب کنید. این کار را با زدن تیک کنار هر گزینه انجام دهید. پس در این بخش ممکن است به صورت پیش‌فرض تعدادی گزینه انتخاب شده باشد همه آنها را پیدا کرده و تفاوت بین نمودار تیک و نمودار حجم با برداشتن تیک آنها را غیرفعال کنید. وارد زبانه Cost سپس Baseline شده و در نهایت گزینه Cumulative Cost را برای نمایش در نمودار انتخاب کنید.

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MSP

سایر تنظیمات مانند رنگ و فونت و فرمت دلخواه را نیز می‌توانید با استفاده از سربرگ‌های Design و Format مربوط به Chart Tools انجام دهید.

نحوه محاسبه درصد ارزش وزنی در اکسل

اگر به جدول زیر دقت کنید، نحوه محاسبهٔ درصد‌ ارزش وزنی را متوجه می‌شوید.

نحوه محاسبه درصد ارزش وزنی در اکسل

نمودار پیشرفت پروژه

رسم نمودار پیشرفت (S-Curve) در اکسل با استفاده از اطلاعات نرم‌افزار MSP

در این قسمت به شما آموزش داده می‌شود که چگونه در پروژه های با منبع که بر اساس هزینه کار انجام می‌شود نمودار پیشرفت را درون اکسل به صورت دستی رسم کنید. برای رسم نمودار پیشرفت باید یک سری از داده‌ها را از نرم‌افزار به اکسل منتقل کنید، این داده‌ها عبارتندا از:

وارد نمای Task sheet شوید و فیلدهای گفته شده را به نما اضافه کنید.

رسم نمودار پیشرفت پروژه

بهتر است با استفاده از فیلتر یا گروه‌بندی این نما را به گونه‌ای تنظیم کنید که خلاصه فعالیت‌ها یا فعالیت‌های مادر نمایش داده نشوند ولی در غیر این صورت هم می‌توانید این اطلاعات را به اکسل برده و در آنجا فعالیت‌های مادر را حذف کنید. راحت ترین کار برای عدم نمایش خلاصه فعالیت‌ها این است که به سربرگ Format بروید. به قسمت Show/hide بروید و در این قسمت تیک مربوط به Summary task را بردارید تا خلاصه فعالیت‌ها پنهان شوند.

نمودار پیشرفت پروژه

سپس با قرار دادن ماوس در منتها الیه سمت چپ نما و در کادر مربوط به ID تمام فعالیت‌های درون این صفحه را انتخاب کرده و با گرفتن کلید‌های Ctrl+C اطلاعات را کپی کرده، سپس نرم‌افزار اکسل را باز کرده و درون یک شیت قرار دهید و با گرفتن کلید‌های Ctrl+V اطلاعات را به اکسل انتقال دهید.

بعد از انتقال به اکسل معیار مشترک یا ارزش وزنی بین فعالیت‌ها هزینه (Cost) است. در اولین قدم باید این معیار را بر اساس صد محاسبه کنید. ابتدا مجموع ستون Cost را محاسبه کنید.

رسم نمودار پیشرفت پروژه در اکسل

سپس یک ستون به نام تبدیل ارزش وزنی به درصد را به این جدول در اکسل اضافه کنید و فرمول را وارد کنید، این فرمول هر عدد را تقسیم بر مجموع هزینه‌ها کرده و ضرب در عدد صد می‌کند، همین فرمول را به تمامی سلول‌ها درگ کنید تا ارزش وزنی تمامی فعالیت‌ها بر اساس درصد محاسبه شود. توجه داشته باشید که مجموع اوزان هم باید صد شود.

رسم نمودار پیشرفت پروژه

اولین آیتمی که برای رسم نمودار پیشرفت نیاز بود ایجاد شد. در قدم بعدی باید محور زمانی را ایجاد کنید، برای این کار از ستون Start تاریخ شروع اولین فعالیت را انتخاب کنید و آن را کپی کرده و به یک سلول در سطری که عناوین را وارد کرده‌اید، منتقل کنید. در سلول‌ کناری این تاریخ، تاریخ بعدی را وارد کنید و همین طور ادامه دهید. سپس در اولین سلول مربوط به محور زمانی کلیک کرده و فرمول را مطابق شکل زیر وارد کنید.

پس از انجام محاسبه همین فرمول را به تمامی سلول‌های موجود در زیر محور زمانی درگ کنید. در نوار فرمول اکسل می‌بینید که فرمول مورد استفاده در این قسمت IF است. فرمول را دقیقا شبیه تصویر وارد کنید، خوب به علامت‌های مطلق و نسبی دقت کنید. جهت مطلق کردن یک سطر یا ستون یا سلول می‌توانید روی سلول موردنظر قرار گرفته و کلید F4 را بزنید.

رسم نمودار پیشرفت پروژه در MSP

معنی فرمول به این صورت است:

اگر تاریخی که الان درون آن قرار دارد (منظور در محور زمانی ایجاد شده) کوچکتر یا مساوی با تاریخ شروع (Start) پروژه باشد، این معنی را دارد که هنوز پروژه شروع نشده است، پس پیشرفت صفر است، اگر تاریخی که درآن قرار دارید بزرگتر یا مساوی تاریخ پایان (Finish) پروژه باشد، یعنی اینکه پروژه تمام شده است، پس درصد پیشرفت فعالیت صد است، اگر بین تاریخ جاری و تاریخ شروع پروژه است مقادیر را ضربدر عدد صد کرده و تقسیم بر تاریخ پایان پروژه منهای تاریخ شروع پروژه می‌کند و تقسیم بر کل زمان پروژه موردنظر می‌کند تا درصد پیشرفت آن را به دست آورد.

در مرحله آخر باید در زیر آخرین سلول مربوط به محور زمان کلیک کرده و با استفاده از فرمول Sumproduct درصد پیشرفت برنامه‌ای مربوط به پروژه را محاسبه کنید. در این فرمول آرایه اول را ستون H قرار داده و آرایه دوم را همان ستون ارزش وزنی بر اساس درصد قرار دهید که در اینجا G هست، البته به صورت مطلق و تقسیم بر عدد صد کنید تا درصد پیشرفت‌های تجمعی محاسبه شود. این فرمول سلول‌های مربوط به دو آرایه را نظیر به نظیر با هم جمع می‌کند. سپس مجموع تمامی آنها را با هم جمع کنید. برای وارد کردن فرمول مطابق تصویر زیر عمل کنید.

نمودار پیشرفت پروژه

حال کافی است آخرین سطر که مربوط به تابع Sumproduct است را انتخاب و سپس با استفاده از نمودارهای خطی درون اکسل نمودار پیشرفت برنامه‌ای این پروژه را ترسیم کنید.

نمودار پیشرفت پروژه

جمع‌بندی

در این آموزش نحوه رسم نمودار پیشرفت (S-Curve) را در نرم‌افزار MSP و اکسل آموختید. همچنین با مفهوم ارزش وزنی آشنا شدید. از نمودار پیشرفت برای مقایسه وضعیت پیشرفت برنامه‌ای و واقعی استفاده می‌شود. اگر می‌خواهید یک مدیر پروژه حرفه‌ای باشید، حتما از این ابزار فوق‌العاده MSP استفاده کنید.

اگر به موضوع مدیریت پروژه و برنامه‌ریزی علاقه‌مند هستید، پیشنهاد می‌کنم ویدئوی زیر رو هم ببینید. توی این ویدئو نحوه مدیریت کارها با ترلو (Trello) رو آموزش دادم. ترلو یک ابزار ساده و کارآمد برای مدیریت کارها و پروژه‌ها به صورت شخصی و تیمی است. ما در تیم پویان همه برنامه‌هامون رو با ترلو مدیریت می‌کنیم.

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک بطور همزمان در نمودار

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک آن هم بطور همزمان بر روی یک نمودار در اکسل .

مطلبی که مدتها بود با آن درگیر بودم .

داستان از آنجا شروع شد که آمار مربوط به تعداد فروش شعبه های مختلف که در شهرهای مختلف بودند به دستم رسید .

هدفمون این بود یک بررسی بکنیم و ببینیم اوضاع فروش شعب له چه منوال هستش .

کدوم شهر فروش خوبی داره و کدوم نه و بالخره اینکه یک مقایسه ای داشته باشیم بین میزان فروش در شهرهای مختلف .

در مرحله اول نگاهی به این لیست بلند بالا انداختم و اولین چیزی که به سراغم اومد سرگیجه بود .

بهترین راهکار این بود که از این داده ها یک نمودار بگیرم .

بنابراین خیلی راحت همه اونها رو انتخاب کردم و یک نمودار از نوع ستونی رو توی اکسل از اونها ایجاد کردم .

نتیجه نموداری شد مثل تصویر زیر .

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک

در نگاه اول همه چیز خوب بود .

اما یک ایراد کوچک ( و یا شاید هم بزرگ ) وجود داشت .

اون هم این بود که ارتفاع ستون های نمودار اصلا با هم همخونی نداشت .

ستون مربوط به شهر تهران سر به فلک گذاشته بود و بقیه شهرها به کف چسبیده بودند .

بعضی از اونها هم که اصلا به چشم نمی آمدند .

البته این اختلاف ارتفاع در ستونها ناشی از اختلاف مقادیر فروش در شهرها بود .

اما وقتی که بیشتر دقت کردم متوجه شدم که این اختلاف نه در همه شهرها که فقط مربوط به یک شهر بود و اون هم شهری نبود جز تهران .

بنابراین به فکر افتادم که به نحوی این اختلاف رو از بین ببرم .

خوب شروع به جستجو کردم و با کمی صرف وقت و تلاش به اون نتیجه ای که می خواستم رسیدم .

نتیجه مورد نظر چیزی مثل تصویر زیر بود .

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک

هر چند که در واقعیت هیچ تناسبی و عدالتی بین شهرهای مختلف و تهران وجود نداره اما لاقل اینجا تونستیم یک عدالتی برقرار کنیم .

نتیجه راضی کننده و البته خیلی از دوستان و همکاران که اونا هم با این قضیه سرو کار داشتند از این نمودار استقبال کردند و از من خواستند تا رمز و راز این کار و نحوه انجام اون رو به اونها هم آموزش بدم .

خوب من هم اونها رو حواله سایت کردم .

و حالا هم نوبت وفای به عهد هستش .

این آموزش رو هم برای همکارانی که درخواست داشتند که نحوه نمایش مقادیر بزرگ و کوچک رو روی یک نمودار یاد بیرند و هم برای سایر علاقمندان به این موضوع اماده کردم .

اگر شما هم علاقمند به آشنایی با نحوه نمایش مقادیر بزرگ و کوچک بطور همزمان بر روی یک نمودار هستید پس تا پایان این آموزش همراه من باشید .

مراحل نمایش مقادیر بزرگ و کوچک بطور همزمان در نمودار

خوب برای شروع اطلاعات فرضی جدول زیر رو در نظر بگیرید .

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک

در اولین قدم از این اطلاعات یک نمودار تهیه کنید .

همون نمودار بلند و کوتاهی که ابتدای این مطلب مشاهده کردید .

یعنی این نمودار .

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک

حالا که نمودارمون رو ایجاد کردیم .

برگردیم به جدول اطلاعاتمون .

همانطور که می بینید جدول اطلاعات ما دارای سه تا ستون است .

ستون اول که مربوط به شماره ردیف است که هیچی .

ستون دوم که نام شهرها را را در آن ذکر کرده ایم .

ستون سوم هم که مقادیر فروش ما را نمایش می دهد .

اما ما می خواهیم ۳ ستون دیگر هم به این ستونها اضافه کنیم یعنی در مجموع ما ۶ ستون خواهیم داشت .

پس به سراغ ستون D و سلولهای مربوط به آن می رویم .

سلول D1 که عنوان ستون است . هر عنوانی که دوست دارید را به ستون خود بدهید یا حتی اصلا این ستون رو بی نام بگذارید .

اما در سلول D2 این فرمول را وارد کنید .

حالا همین فرمول را با استفاده از قابلیت Drag & Drop به سایر سلول های موجود در این ستون هم تعمیم دهید .

برای این کار می توانید از تصویر زیر هم کمک بگیرید .

خوب قدم اول را به خوبی پشت سر گذاشتیم .

حالا می رویم به سراغ مرحله بعدی و ستون دوم .

افزودن عبارت محاسباتی در ستون دوم

حالا می رویم به سراغ ستون E .

سلول اول که مربوط به نام سلول است و نامگذاری آن را به عهده خودتان می گذارم .

اما در سلول دوم از این ستون فرمول زیر را وارد کنید .

دقت کردید که این فرمول با فرمول قبلی عملکرد معکوس دارند که آن هم به خاطر علامتهای بزرگتر و کوچکتر در هر کدام از این فرمول ها می باشد .

خوب حالا دقیقا مثل فرمول قبلی این فرمول را هم به سایر سلول های این ستون تعمیم دهید.

نتیجه نهایی هم باید چیزی مثل تصویر زیر باشد .

ستون دوم هم که تکمیل شد حالا برویم به سراغ ستون سوم .

ستون سوم ستونی است که در ان می خواهیم نقطه ای را که قرار است در آن نقطه دچار شکست شود را تعیین کنیم .

برای این کار هم فرمول زیر را در سلول F1 وارد کنید .

و مجددا این فرمول را نیز به سایر سلول ها در این ستون تعمیم دهید.

خوب تا به اینجای کار سه ستونی را که می خواستیم به جدول خود اضافه کنیم را با موفقیت به سرانجام رساندیم .

حالا باید به سراغ مرحله بعدی برویم .

در این مرحله می خواهیم از اطلاعات خود یک نمودار تهیه کنیم .

تهیه نمودار مورد نظر از اطلاعات

حالا می خواهیم یک نمودار تهیه کنیم .

اما از چه محدوده ای از اطلاعات ؟

ما برای تهیه نمودار فقط به ستونهای دوم که مربوط به نام شهر هاست و ستونهای چهارم و پنجم نیاز داریم .

یعنی در این مرحله به ستون های اول -سوم و پنجم نیازی نداریم .

خوب برای این کار اول کل ستون دوم را انتخاب کنید .

کید CTRL را از روی صفحه کلید فشار دهید و همزمان ستون های چهارم و پنجم را نیز انتخاب کنید .

حالا یک نمودار از نوع ستونی ایجاد کنید .

یعنی چیزی شبیه تصویر زیر .

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک

بعد از ایجاد نمودار اولین کاری که می کنید این است که بر روی آن راست کلیک کنید .

بعد گزینه Change chart Type را انتخاب کنید تا کادر مربوطه برای شما نمایش داده شود .

در این پنجره مطابق تصویر زیر پیش بروید .

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک

اول کنترل کنید مطابق فلش شماره ۱ گزینه combo انتخاب شده باشد .

در مرحله بعد کمبو باکس مربوط به Series 2 را باز کرده و گزینه نشان داده شده با فلش شماره ۲ را انتخاب کنید .

در انتها هم حتما تیک گزینه نمایش داده شده با فلش شماره ۳ را انتخاب کنید .

و بعد از همه این مراحل هم با زدن دکمه OK از این پنجره خارج شوید .

حالا اگر نگاهی به نمودار خود بکنید می بینید که یکسری تغییرات در در هر کدام از ستونها ایجاد شده و ارتفاع آنها تغییر کرده است .

اما خوب این پایان کار ما نیست و داستان همچنان ادامه دارد .

بهتر است بلافاصله به سراغ مرحله بعد برویم .

اضافه کردن اطلاعات به نمودار موجود .

این بار می خواهیم که اطلاعات موجود در ستون اخر خود را نیز به مجموعه اطلاعات نمودار خود اضافه کنیم .

انجام این کار بسیار ساده است .

فقط کافی است کل ستون آخر را انتخاب کرده و دکمه های CTRL+C را انتخاب کنید تا یک کپی از این ستون تهیه شود .

حالا روی نمودار خود رفته یک بار روی آن کلیک کنید تا به حالت انتخاب در آید سپس دکمه های CTRL+V را فشار دهید .

مشاهده می کنید که یک ستون جدید به نمودار شما اضافه می شود .

حالا روی همین ستون جدید یک کلیک راست کنید و دوباره گزینه Change chart Type را انتخاب کنید .

این بار این تنظیمات را درون این پنجره انجام هید .

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک

بعد از این مراحل نمودار شما به شکل زیر در خواهد آمد .

نمایش مقادیر بزرگ و کوچک

در نگاه اول شاید تصور کنید که ستون مربوط به آخرین اطلاعاتی را که به نمودار خود اضافه کردید از نمودار حذف شده است .

اما اگر دقت کنید همانطور که در شکل بالا هم علامت گذاری شده است این نمودار تبدیل به یک نقطه شده است .

خوب حالا چکار باید بکنیم .

خوب فقط یک کار باقی مانده است .

اینکه یک مستطیل کوچک را ایجاد کنیم و آن را جایگزین همین نقطه ای کنیم که در شکل نمایش داده شده است .

این مرحله راهم می توانید با دقت در تصویر زیر به راحتی انجام دهید .

با این کار مشخص می کنیم که نمودار ما در محل مورد نظر دچار یک شکاف شده است .

از طرف دیگر هم به هدف اصلی خودمان که همان تغییر ارتفاع مابقی ستون ها بود رسیدیم .

البته این روش ساده ترین روشی بود که برای این کار وجود دارد .

بزودی روش دیگری را برای این کار که حالت کاملا پیشرفته تری دارد را در سایت قرار خواهم داد .

محاسبه و تخمين میزان مایع آمنیوتیک (به همراه نمودار و جدول)

برای اطمینان از مناسب بودن حجم مایع آمنیوتیک، هفته بارداری خود را در این ابزار وارد کنید.

اندازه گیری حجم مایع آمنیوتیک

جنین شما تا روز تولد درون رحم توسط یک کیسه مملو از آب محاصره شده است. آب اطراف جنین مایع آمنیوتیک و کیسه آن کیسه آمنیوتیک نام دارد. حجم این مایع ابتدا بسیار کم بوده و با رشد جنین تغییر می کند. پزشکان مشخص کرده اند که پس از هفته 15 بارداری مایع آمنیوتیک باید در هر هفته به میزان معینی وجود داشته باشد، زیرا افزایش یا کاهش این مایع می تواند برای سلامت جنین خطرناک باشد. کاهش مایع آمنیوتیک نوعی بیماری با نام الیگوهیدرامنیوس و افزایش آن پلی هیدرامنیوس نامیده می شود. برای اندازه گیری حجم مایع آمنیوتیک، می توانید از ابزار "محاسبه و تخمین میزان مایع آمنیوتیک" نی نی پلاس استفاده کنید.

توجه کنید که حجم مایع آمنیوتیک در برگه نتیجه سونوگرافی شما با نام AFI و با واحد میلیمتر ثبت شده است.

محاسبه و تخمين میزان مایع آمنیوتیک

منظور از NT چیست؟

NT مخفف کلمه Nuchal Translucency Thickness و یا ضخامت شفافیت گردنی است. منظور از سونوگرافی NT، سونوگرافی است که در آن متخصص فاصله بین پوست پشت گردن جنین تا خلفی ترین بخش نخاع را اندازه گیری می کند. نکته مهم آن است که این اندازه گیری باید در حدفاصل بین هفته های 11 تا انتهای هفته 13 انجام شود. درحقیقت هرگونه اندازه گیری NT در خارج از این سن بارداری فاقد ارزش و اعتبار است.

باتوجه به این که یکی از نشانه های احتمالی ابتلا به برخی سندروم ها همانند سندروم داون، بالا بودن بیش از حد عدد NT (یعنی ضخیم بودن بیش از حد این ناحیه) است، با اندازه گیری این پارامتر و درصورت لزوم انجام آزمایشات تکمیلی می توان تا حدی سطح سلامت جنین و درصد احتمال ابتلای او به سندروم داون را بررسی کرد.

نکته بسیار مهم آن است که اندازه گیری عدد NT و بیان درصد ابتلای جنین به ناهنجاری های ژنتیکی فقط بر اساس قانون احتمالات است. چنانچه عدد NT جنین شما بیشتر و یا حتی کمتر از رنج نرمال است، این مساله 100 درصد به معنای ناهنجار بودن جنین نیست!

برای اطمینان از مناسب بودن حجم مایع آمنیوتیک خود پس از سونوگرافی می توانید هفته بارداری خود را در این ابزار وارد کنید. برای این کار می توانید با توجه به نمودار، عدد وارد شده خود را با حداقل، حداکثر و میانگین نرمال حجم آمنیوتیک در هفته خود مقایسه کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.