توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری


طراحی الگوی بومی بهینه توسعه سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده‌بنیاد وAHP فازی

هدف این تحقیق، طراحی الگوی بهینه توسعه سرمایه­گذاری ریسک‌پذیر در بورس توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده‌بنیاد و AHP فازی بوده است. روش گردآوری، آمیخته کیفی و کمی بوده است. در مرحله اول با استفاده از رویکرد کیفی داده‌بنیاد الگوی پارادایمی پژوهش استخراج شده است. ابزار گردآوری داده­ها در بخش کیفی، مصاحبه بوده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل خبرگان صندوق­های سرمایه­گذاری بوده که به روش نمونه­گیری نظری، 20 خبره برای انجام مصاحبه انتخاب شده است. در مرحله کمی هریک از مقوله­‌های استخراجی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید شده است. ابزار گردآوری داده­ها در این بخش، پرسشنامه محقق‌ساخته بوده که براساس مفاهیم استخراجی از بخش کیفی طراحی شده بود. این پرسشنامه پس از تعیین روایی و پایایی بین اعضای نمونه آماری توزیع شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل مدیران شرکت­های بورسی بوده است. حجم نمونه این بخش براساس توصیه­های مدل­های تأییدی 210 نفر تعیین شده است. نتایج بخش کیفی نشان‌دهنده 67 مفهوم درقالب 15 مقوله فرعی و شش مقوله اصلی به‌منظور توسعه سرمایه­گذاری ریسک­پذیر بورس اوراق بهادار بوده است. نتایج بخش کمی نیز نشان داد که هریک از مقوله­های اصلی و فرعی استخراجی از خبرگان تحقیق، قابل تعمیم به مدیران شرکت­های بورسی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

  • سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر
  • روش داده‌بنیاد
  • AHP فازی
  • بورس اوراق بهادار

عنوان مقاله [English]

Designing an Optimal Indigenous Model of Risky Investment Development in Tehran Stock Exchange Using Grounded Theory and Fuzzy AHP

نویسندگان [English]

  • Asgar najafiahmadabad 1
  • Nasser Fegh-hi Farahmand 2
  • Sirus Fakhimiazar 3
  • Seyedali Payetakhti oskoye 4

1 PhD Student in Financial Management، Faculty of Economics and Management، Islamic Azad University of Tabriz،Iran

2 Faculty member of the Department of Management, Faculty of Economics, Accounting and Management, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Economics, Accounting and Management, Islamic Azad University of Tabriz, Iran

4 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics, Accounting and Management, Islamic Azad University of Tabriz, Iran

The purpose of this study was to design an optimal توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری model for the development of risky investments in the Tehran Stock Exchange using grand theory and fuzzy AHP. The research method was a mixed method. In the first stage, using a qualitative approach, the basis of the research paradigm model has been extracted. The data collection tool was in the qualitative part of the interview. The statistical population of the qualitative section includes experts of investment funds, and 20 experts were selected for interview by theoretical sampling method. The data collection tool in this section was a researcher-made questionnaire that was designed based on the concepts extracted from the qualitative section. The statistical population of a quantitative part included the managers of listed companies. The sample size of this section has been determined based توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری on the recommendations of the confirmation models of 210 people. The results of the qualitative section show 67 concepts in the form of 15 sub-categories and 6 main categories for the development of risky investment. The results of the quantitative section also showed that each of the main and sub-categories extracted from research experts could be generalized to the managers of listed companies.

توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری

این روزها تب سرمایه گذاری در بورس بالا گرفته و بسیاری از افراد و به ویژه زنان خانه‌دار و سایر افراد حتی با سرمایه‌های اندک نیز به سرمایه گذاری در بورس تمایل پیدا کرده‌اند.

کرج - امید بانوان؛ سرمایه‌گذاری در بورس اصولی دارد که اگر آن‌ها را رعایت کنید، شانس موفقیت بیشتر و احتمال زیان کم خواهد شد. اگر می‌خواهید سهام شرکت‌های مختلف را معامله کرده و از این طریق در بورس سرمایه‌گذاری کنید، توصیه می‌کنیم به مواردی که در ادامه می‌آید توجه کنید

* اگر افزایش مستمر قیمت سهام شرکتی در حد مجاز حجم مبنا مثلاً روزانه سه درصد دلایل اقتصادی و مالی مطمئنی نداشته باشد، ریسک خرید این اوراق بالا خواهد بود؛ زیرا ممکن است جوسازی‌ها، شایعات و اقدامات برنامه‌ریزی شده گروهی از سهامداران و سرمایه‌گذاران عمده به‌قصد فروش سهام بعد از افزایش‌های کاذب دلیل افزایش‌های اخیر سهام باشد.

* استفاده از استقراض برای خرید سهام درجه ریسک سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد؛ بنابراین سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز که فاقد سرمایه کافی هستند، نباید با قرض اقدام به خرید سهام کنند.

* سرمایه‌گذاران با تجربه می‌دانند که نباید همه سرمایه خود را در یک سبد سرمایه‌گذاری کنند.

* سرمایه‌گذارانی که اطلاع از بازار یا شرکت خاصی ندارند و خبره مالی نیستند، حتماً سرمایه‌گذاری غیرمستقیم انجام دهند؛ یعنی بخشی از سهام صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری را خریداری کرده یا در سبدی از اوراق بهادار سرمایه‌گذاری کنند.

* کسانی که فاقد اطلاعات مالی از شرکت‌های بورسی هستند، ترجیحاً سهام شرکت‌های کوچک با مالکیت متمرکز را خریداری نکنند؛ زیرا امکان دستکاری قیمت سهام شرکت‌های کوچک بیشتر از شرکت‌های بزرگ است.

* در زمان رکود بورس، خرید سهام شرکت‌های تولیدی و صنعتی بهتر از سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری است؛ البته به‌استثنای شرکت‌هایی که سبد سهام خوبی دارند. اما در زمان رونق بورس، اگر سبد شرکت‌های سرمایه‌گذاری خوب و متنوع باشد، احتمالاً بازدهی بیشتری نسبت به شرکت‌های تولیدی حاصل خواهد شد.

* برای افراد غیرحرفه‌ای، خرید سهام شرکت‌های بزرگ کم ریسک‌تر است.

* افراد غیرحرفه‌ای بهتر است سهام با درصد شناوری آزاد بالایی را خریداری کنند، زیرا احتمال دستکاری قیمت در آن کاهش می‌یابد.

* در زمان رکود بورس، خرید اوراق مشارکت بهتر از خرید یک سهم است.

* افق سرمایه‌گذاری خود را حداقل سه ماه در نظر بگیرید و نگران نوسانات کوتاه‌مدت و روزانه نباشید.

بررسی حقوقی قرارداد جوینت ونچر(سرمایه گذاری مشترک) در نظام حقوقی ترکیه و توصیه هایی برای ایران (مقاله علمی وزارت علوم)

سرمایه گذاری مشترک [1] در میان روش های متنوع مشارکت و سرمایه گذاری، نقش به سزایی در پیشرفت تجارت و اقتصاد بین الملل ایفا نموده است. در همین راستا، سرمایه گذاری مشترک چه به صورت قراردادی و چه شرکتی در نظام حقوقی ترکیه مورد پذیرش قرار گرفته است. در این خصوص اگرچه قانونی خاص به این موضوع به طور جداگانه ورود ننموده است، اما در قوانین متعددی به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدان پرداخته شده و ابعاد مختلف آن مورد بررسی قرار گرفته است. قانون تعهدات جدید ترکیه در بیست ماده به بررسی قرارداد مشارکت پرداخته است که این مواد شامل سرمایه گذاری مشترک نیز می شود. چنانچه دکترین حقوقی نیز در تبیین مقررات سرمایه گذاری مشترک با تأکید بر این قانون به تحلیل مواد آن پرداخته اند. همان گونه که توجه به اصل آزادی قراردادی در تمامی قسمت های این قانون مورد تأکید است، درخصوص میزان سهام مشارکت، تقسیم سود و زیان بین طرفین، حدنصاب تصمیم گیری ، انتخاب مدیریت و اعطا و حذف اختیارات مدیریتی، ممنوعیت رقابت بین شرکا و یا ازطریق اشخاص ثالث، بازرسی فعالیت های مشترک، تغییرات در ساختار شرکت ها نسبت به ورود شرکا جدید و یا خروج شرکا وخاتمه ی سرمایه گذاری مشترک مورد اشاره قرار گرفته اند. در این میان قانون سرمایه گذاری خارجی مستقیم نیز نقشی محوری در انعقاد این قراردادها ایفا می نماید. وجود چنین مقرراتی موجب انعقاد قرارداد سرمایه گذاری مشترک با استانداردهای جهانی شده و بر توسعه ی سرمایه گذاری خارجی تأثیر مثبتی داشته است.

وارن بافِت،نفر اول سرمایه گذاری دنیا چه توصیه هایی می کند؟

وارن بافِت (Warren Buffett) کارآفرین، بازرگان، سرمایه‌گذار و نیکوکار آمریکایی است، که به‌عنوان موفق‌ترین سرمایه‌گذار قرن بیستم شناخته می‌شود. او هم‌اکنون به‌عنوان مدیر عامل اجرایی و رئیس هیئت مدیره شرکت برکشایر هاتاوی فعالیت می‌کند. در ادامه به توصیه‌های مهم وی در زمینه سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت:

ارزش‌گذاری به اعتبارتان

۲۰ سال طول می‌کشد تا شما اعتباری کسب کنید و فقط در ۵ دقیقه می‌توانید آن را نابود کنید. اگر بتوانید اعتبار بدست آورید، کارهای بیشتری می‌توانید انجام دهید. مهم‌ترین چیزی که باید به آن اهمیت دهید، ارزش‌گذاری به اعتبار خود شخص شما و شرکت‌تان است. در بازار کار ۱ قسمت از ۱۰ قسمت جریان مالی‌تان متعلق به سرمایه‌تان خواهد بود و ۹ قسمت متعلق به اعتبارتان. پس یک اعتبار قدرتمند بسازید و هیچوقت بر روی آن ریسک نکنید.

برای آینده‌ای بهتر کار کنید

اگر کسی الان زیر سایه درختی استراحت می‌کند، دلیلش دور‌ اندیشی فردی و کاشت نهالی در گذشته بوده است. اگر می‌خواهید بلند پروازی کنید و یک آینده درخشان بسازید باید از امروز شروع به کاشت دانه‌های موفقیت کنید. اگر امروز زندگی که می‌خواستید را ندارید به علت دانه‌های نکاشته یا اشتباه کاشته شده گذشته‌تان است و همین امروز نمی‌توانید آنرا عوض کنید.

ارزش خلق کنید

قیمت آن چیزی است که پرداخت میکنید، ارزش چیزی است که دریافت می‌کنید. شما به برندی ارزش می‌گذارید که پشتیبانی و سرویس خوبی ارائه می‌دهد. شما توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری به شیوه متفاوتی با ماشین بنز نسبت به یک ماشین معمولی برخورد می‌کنید. برند شما نیز باید چنین باشد. اگر خواهان تمایز ارزش‌گذاری مشتری هستید باید خدمات و سرویس خوبی ارائه دهید، به همین سادگی.

با شرکت‌های بهتر از خودتان همکاری کنید

بسیار بهتر است با افرادی بهتر از خودتان همنشینی کنید. شرکایی انتخاب کنید که رفتار آنها بهتر از شما باشد و شما نیز گرایش به تقلید رفتار مشابه داشته باشید. اگر می‌خواهید موفق شوید باید خودتان را با افراد موفق احاطه کنید. این یک قانون است.

شما موفق ترین فرد دنیا هم باشید و با افراد نادرست معاشرت کنید بعد از چند وقت شخصیت شما کاملا قابل حدس زدن خواهد بود. زیرا شما ناخودآگاه تمایل دارید شبیه افرادی باشید که بیشتر وقت‌تان را با آنها سپری می‌کنید. پس هوشمندانه و با تعقل افرادی را انتخاب کنید که می‌خواهید وقت‌تان را با آن‌ها سپری کنید.

صبر کلید موفقیت است

مهم نیست چقدر استعداد دارید یا چقدر سخت تلاش کردید. بعضی چیزها در زندگی نیاز به زمان دارد. شما نمی‌توانید با بهترین غذا‌ها و محیط دنیا بچه یک روزه را تبدیل به یک کودک ۱۰ ساله کنید.

جدای از استعدادها و تلاش های بی‌وقفه تان, شما نیاز به صبر دارید تا به چیزهایی که می‌خواهید برسید. اگر تمام تلاشتان را کرده‌اید و چیزی را که می‌خواستید به دست نیاوردید شاید تنها کاری که باید بکنید صبر کردن است.

ریسک های حساب شده انجام دهید

ریسک کردن یعنی نمی‌دانید در حال چه کاری هستید. شما باید ریسک پذیر باشید اما نه اینکه خطر کنید. ریسک کردن با خطر کردن فرق می‌کند. شما باید ریسک را حساب شده انجام دهید یعنی احتمال شکست را تا جایی که می‌توانید کم کنید و بعد اقدام کنید، یعنی بدانید دقیقا قرار است چه کاری کنید, چقدر احتمال دارد اشتباه کنید و چقدر احتمال دارد موفق شوید.

کاری را انجام دهید که دوست دارید

زمانی فرا می‌رسد که میخواهیدانجام کاری را انتخاب کنید که عاشق آن باشید. صبح با اشتیاق از خواب بیدار شوید. به نظر من احمقانه ترین کار ممکن انتخاب کاری است که دوست ندارید چون می‌خواهید توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری در رزومه تان ثبت شود آن کار را انجام دادید. به همین سادگی، کاری را انجام دهید که دوست دارید.

اکثر مردم زندگیشان را به همین سادگی با زندگی در زندگی دیگران و سرگرم شدن با سرگرمی دیگران خراب میکنند. اشتیاق و علاقه تان را دنبال کنید. کاری را انتخاب کنید که دیگر به نظرتان یک وظیفه و شغل نباشد بلکه یک تفریح باشد که بخواهید هر روز صبح مشغول آن باشید. کاری که شکست هایش یک لذت باشد برای اینکه قرار است درس جدیدی یاد بگیرید.

رقیب‌تان را بشناسید

شناختن رقیب‌تان معمولا بهتر است از شناختن خودتان. زیر نظر گرفتن رقیب یکی از اصول کسب و کارهای موفق است. تاجران بزرگ همیشه عملکرد گذشته رقیبانشان را زیر نظر می‌گیرند و پیشبینی می‌کنند چه زمانی آنها به کجا خواهند رسید و چه تاثیری بر روی کسب و کار خودشان خواهد داشت.

در هر زمان فقط یک گام

من هیچوقت ۱۰ تا پله را بالا نمی‌پرم . همیشه توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری دنبال یک پله تکی می‌گردم و هر وقت پیدا کردم روی آن می‌پرم و بعد دنبال پله تکی بالاتر می‌گردم . هیچکس تا به امروز موفقیت یک شبه بدست نیاورده.

شما باید گام به گام به سمت موفقیت تان پیش بروید. همیشه بدنبال قدم های کوچک و همراه با پیشرفت برای کسب و کارتان باشید و هیچوقت سعی نکنید تمام استعداد و انگیزه و اراده تان را همزمان استفاده کنید. چرا ؟ چون میخواهید ۱۰ قدم بیشتر بردارید.

“نه” گفتن را یاد بگیرید

فرق بین افراد موفق و افراد واقعا موفق در این است که افراد واقعا موفق معمولا به خیلی از پیشنهادها جواب “نه” میدهند.
شما باید بعد از قدم نهادن در مسیر ماجراجویی تان با دقت پیشروی کنید و شروع به “نه” گفتن به پیشنهادات موذیانه و وقت گیر دیگران کنید.اگر تخم مرغ های یک سبد بیشتر باشند ، احتمال سنگین شدن و افتادن سبد نیز بیشتر خواهد شد.

صداقت، سیاست کمیابی است

صداقت هدیه ای واقعا با ارزش است، آنرا از مردم بی ارزش توقع نداشته باشید.
توقع نداشته باشید تمام افراد کنار شما کاملا با شما صادق باشند. به افرادی که به شما وفادار و صادق اند نزدیکتر باشید. افراد امنی را کنار خود داشته باشید.

کنترل را در دست بگیرید

شما باید کنترل اوضاع و زمانتان را در دست بگیرید و تا زمانی که نتوانید به خیلی از چیزها “نه” بگویید این امر امکان پذیر نمیباشد. شما نباید اجازه دهید مردم اوضاع و شرایط شما را تعیین کنند.

شما ارباب زندگی خودتان هستید. شما هستید که تعیین میکنید چه کاری انجام دهید و چکاری انجام ندهید و هرگز نباید فرمان ماشین زندگیتان را به دیگران بدهید. شما باید خودتان فرمان ماشین زندگیتان را در دست بگیرید و هرکجا که خواستید برانید و هر مقصدی که خواستید را انتخاب کنید.

اتریوم بهتر است یا بیت‌ کوین؟ / توصیه‌ هایی برای سرمایه‌ گذاری در بازار رمزارزها

بر اساس تحلیل‌های ارائه شده، به طور کلی مشاهده می‌شود که اتریوم مزایای بیشتری نسبت به بیت‌کوین داشته و احتمالا آینده روشنی برای آن تصور می‌شود؛ اما در مجموع، به توصیه کارشناسان، افراد نباید سرمایه‌ای که به آن متکی هستند را وارد این بازار کنند و باید همه احتمالات را در نظر بگیرند.

اتریوم بهتر است یا بیت‌ کوین؟ / توصیه‌ هایی برای سرمایه‌ گذاری در بازار رمزارزها

اقتصاد آنلاین – مهسا نجاتی ؛ ارز توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری دیجیتالی اتریوم که امروزه توجه بسیاری را به خود جلب کرده، در سال جاری حدود ۳۳۰درصد رشد تجربه کرده است. در تاریخ ۱ژانویه، ارزش اتریوم حدود ۷۳۵دلار بود و بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی CoinMarketCap، قیمت آن در زمان نوشتن این مقاله، تقریبا ۲هزار و ۱۳۰دلار است.

ارزش این ارز دیجیتال در تاریخ ۱۲می، به بالاترین حد خود، یعنی بیش توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری از ۴هزار و ۳۰۰دلار رسید اما در روزهای اخیر سقوط کرده است. در واقع، در هفته اخیر شاهد افت قیمت اکثر رمزارزها بوده‌ایم. این وضعیت، ناشی از اعلام ایلان ماسک، مبنی بر توقف پذیرش بیت‌کوین به عنوان وجه پرداختی توسط تسلا، به دلیل نگرانی‌های زیست‌محیطی بود.

اتریوم نیز از این آسیب در امان نبوده، اما با این حال هنوز هم رشد ماهانه ۳۰درصدی تجربه کرده است.

اتریوم چیست و چرا در حال رشد است؟

اتریوم، دومین رمزارز جهان از نظر ارزش بازار است. برخلاف بزرگترین رمزارز یعنی بیت‌کوین، اتریوم یک ارز دیجیتال قابل برنامه‌ریزی و همچنین سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر از بیت‌کوین است.

در ادامه به برخی از دلایل ادامه رشد قیمت اتریوم می‌پردازیم:

قراردادهای هوشمند را اجرا می‌کند: این قراردادهای خود اجرا، دلیلی است که اتریوم را برای سرمایه‌گذارانی مانند مارک کیوبن محبوب ساخته است. این یک قرارداد رمزگذاری شده است که در صورت تحقق شرایط خاص، می‌تواند خود به خود اجرا شود. به عنوان مثال، بیمه‌نامه‌ای را در نظر بگیرید که بدون نیاز به هیچگونه درخواست، پرداخت شود. این مورد تنها یکی از استفاده‌های بالقوه این کد است. قراردادهای هوشمند همچنین توکن‌های غیرقابل تعویض (NFTs) را هدایت می‌کنند. فروش توکن‌های غیرقابل تعویض – مجموعه‌های دیجیتال – از آنجا که به هنرمندان دیجیتال و سایر خلق‌کنندگان امکان کسب سود از آثار خود را می‌دهد، در سال جاری به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. قراردادهای هوشمند توکن‌های غیرقابل تعویض شامل اطلاعات حق چاپ و حق امتیاز می‌شود.

یک پلتفرم دیفای است: اتریوم یک بلاکچین قابل برنامه‌ریزی است؛ بنابراین ارزها و برنامه‌های دیگر می‌توانند در شبکه آن ساخته شوند. امور مالی غیرمتمرکز (DeFi)، یکی دیگر از برنامه‌های بلاکچین است که در سال جاری با موفقیت روبرو شده است. این بدان معنی بوده که شما دیگر به یک حساب بانکی برای وام گرفتن، دادن یا کسب سود از پول خود نیاز ندارید. بر اساس اطلاعات State of the DApps، سرپرست برنامه‌های غیرمتمرکز، در حال حاضر حدود ۸۰درصد از برنامه‌های موجود، در شبکه اتریوم قرار دارند.

Eth ۲ در راه است: Eth ۲ یک پروژه ارتقا یافته برای اتریوم است که در چندین مرحله ارائه می‌شود. این نسخه متعهد می‌شود که اتریوم را ایمن‌تر، صعودپذیرتر و سازگارتر با محیط‌زیست کند. امید این است که یک مدل پایدار استخراج از معادن در سال جاری اتفاق بیافتد.

آیا اتریوم می‌تواند از بیت‌کوین پیشی بگیرد؟

پس از داستان رشد استثنایی بیت‌کوین، همه به دنبال بیت‌کوین بعدی هستند و اتریوم یک گزینه مناسب به شمار می‌رود. اتریوم تنها شش سال دارد، در حالی که بیت‌کوین ۱۲ساله است.

اصلا عادلانه نیست که قیمت بیت‌کوین را در همان مرحله مورد توجه قرار دهیم؛ زیرا بازار از آن زمان تا کنون بسیار تغییر کرده است. علاوه بر این، زمانی که بیت‌کوین صعود می‌کند، بقیه بازار نیز، از جمله اتریوم افزایش می‌یابد. اما در سال ۲۰۱۵ که بیت‌کوین نیز شش ساله بود، حدود ۲۵۰دلار ارزش داشت. قیمت اتریوم در حال حاضر بیش از ۲هزار دلار است.

با این حال، در هفته‌های اخیر، بیت‌کوین در حال سقوط بوده، در حالی که اتریوم افزایش چشمگیری تجربه کرده است. این موضوع توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری به این دلیل است که بازار تشخیص می‌دهد بیت‌کوین و اتریوم کارهای متفاوتی انجام می‌دهند.

نخست، بیت‌کوین یک ارز دیجیتال غیرمتمرکز بوده که مردم آن را به عنوان طلای دیجیتال در نظر می‌گیرند. این ارز دیجیتال بسیار ایمن بوده، اما قابلیتی بالاتر از این ندارد. علاوه بر این، نگرانی‌هایی در خصوص انتشار کربن توسط آن وجود دارد – استخراج این سکه در حال حاضر به اندازه کشوری مانند مصر، انرژی مصرف می‌کند. در مقابل، اتریوم هنوز جای رشد دارد. برنامه‌های معاملاتی قراردادهای هوشمند و دیفای به تازگی توجه‌ها را به خود جلب کرده‌اند. از طرفی، Eth ۲ به این پلتفرم برای افزایش تقاضا و حرکت به سمت یک مدل استخراج پایدارتر کمک می‌کند.

سوال بزرگتر این است که چه بر سر کل صنعت بازار ارزهای دیجیتال خواهد آمد. این‌ها سرمایه‌گذاری‌هایی پرنوسان و غیرقابل پیش‌بینی هستند. با اینکه بسیاری از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند افزایش قیمت اتریوم یا بیت‌کوین همچنان ادامه دارد، افراد دیگری بر این باورند که این یک حباب بوده و می‌تواند به طور کامل سقوط کند.

به همین دلیل توصیه می‌شود تنها پولی که به آن نیاز ندارید را برای بلندمدت سرمایه‌گذاری کنید. اگر امروز اتریوم را خریداری کردید و بازار افت کرد، باید تا افزایش قیمت مجدد آن را نگاه دارید. اگر پولی که به آن نیاز دارید را سرمایه‌گذاری کنید، ممکن است مجبور باشید آن را با ضرر بفروشید.

اتریوم ممکن است بیت‌کوین بعدی نباشد، اما احتمالا در نوع خود یک انتخاب قوی باشد – همه این‌ها به اهداف سرمایه‌گذاری شخصی و تحمل ریسک‌پذیری بستگی توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری توصیه‌هایی برای سرمایه گذاری دارد. فقط به خاطر داشته باشید که ممکن است اتفاقات زیادی بیافتد، به خصوص اگر Eth ۲ مطابق با انتظارات پیش نرود و ایالات متحده قوانین سختگیرانه‌ای برای رمزارزها اعمال کند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.