ارزش آتی پول یا Future Value چیست؟


همانگونه که مشاهده شد مبلغ بهره در سال اول 200،000 تومان و در سال دوم 240،000 تومان است. چرا که علاوه بر بهره اصل سرمایه، بهره سود سرمایه نیز اضافه شده است. بنابراین بهره هر دوره بیشتر از بهره دوره قبل خواهد بود که به آن بهره مرکب گفته می شود. جهت محاسبه ارزش آتی چند دوره از فرمول بالا استفاده می کنیم. تنها کاری که باید انجام دهیم نرخ داخل پرانتز را به توان تعداد دوره ها می رسانیم.

آموزش مالی شرکت # 8 ارزش زمانی پول (PV & FV)

Corporate Finance #8 Time Value of Money (PV & FV) New

مرورگر شما از این ویدیو پشتیبانی نمی کند.

آنچه خواهید آموخت

این دوره از نظر مالی شرکتها مفاهیم ارزش زمانی پول را پوشش می دهد.

ما مثالهای زیادی را شامل خواهیم کرد ، هم در قالب ارائه و هم در صفحه کاربر. ارائه صفحه کاربر اکسل شامل یک کتاب کار قابل بارگیری اکسل با حداقل دو زبانه است ، یکی با پاسخ ، دیگری با یک صفحه کاری از قبل قالب بندی شده که می تواند به صورت مرحله به مرحله همراه با فیلم های آموزشی تکمیل شود.

با توجه به تصمیماتی که در آینده گسترش می یابند ، مفاهیم ارزش زمانی پول اهمیت و اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

ارزش زمانی محاسبه پول معمولاً به چهار دسته تقسیم می شود ، ارزش فعلی یک ، ارزش فعلی یک دیه ، ارزش آینده یک و ارزش آینده یک دیه.

محاسبه ارزش زمانی مفاهیم پول را می توان با استفاده از روش مختلفی انجام داد ، روشی که معمولاً بسته به شرایط استفاده می شود. درک همه روش ها مفید است ، حتی اگر روش ترجیحی داشته باشیم ، بنابراین می توانیم بدون توجه به اینکه از چه روشی استفاده می کنند ، با دیگران ارتباط برقرار کنیم.

روش زمانی محاسبه ارزش پول را می توان با استفاده از فرمول های ریاضی ، استفاده از جداول یا ماشین حساب های مالی اکسل انجام داد.

این دوره چندین روش را در نظر می گیرد ، آنها را مقایسه می کند ، نشان می دهد چه زمانی ممکن است استفاده شود و جوانب مثبت و منفی هر کدام.

ارزش زمانی پول

پول دارای ارزش زمانی است. وجه نقدی که شما امروز در دست دارید با همان میزان پول در یک سال دیگر دارای ارزش های متفاوتی هستند. معمولا پول نقد به علت وجود تورم ارزش خود را از دست می دهد. ما جهت تصمیمات مربوط به مصرف، پس انداز، قرض دادن و قرض گرفتن نیاز به محاسبه ارزش زمانی پول داریم. علت اینکه یک موسسه مالی بعد از اعطای وام به مشتری خود پول بیشتری طلب می کند کاهش ارزش پول در طول زمان است. به این مبلغ اضافه که علاوه بر اصل سرمایه پرداخت می شود بهره می گویند. این بهره بصورت درصد سالیانه بیان می شود. بهره می تواند تفاسیر مختلفی داشته باشد.

1-سود بدون ریسک: شما می توانید هر زمان که تمایل داشته باشید وجه نقد خود را در بانک سپرده و یا در اوراق با درآمد ثابت شرکت ها سرمایه گذاری کرده و به سود بدون ریسکی دست پیدا کنید.

2-هزینه فرصت: زمانیکه یک سرمایه گذار دست به سرمایه گذاری می زند این نرخ بهره بدون ریسک را از دست می دهد.

پولی که الان در دست داریم در آینده دارای ارزش دیگری است که به آن ارزش آتی گفته می شود. همچنین وجهی که در آینده قرار است دریافت یا پرداخت کنیم در زمان حال می تواند قدرت خرید متفاوتی داشته باشد که به آن ارزش فعلی گفته می شود.

ارزش آتی مبلغ ثابت

فرض کنید مبلغ 1،000،000 تومان را می خواهیم در بانک سپرده کنیم. میزان بهره 20% می باشد. بعد از یک سال چند تومان در حساب بانکی خود خواهیم داشت؟

یک میلیون بعلاوه 20 درصد از یک میلیون تومان برابر می شود با یک میلیون و دویست هزار تومان.

1،200،000 =(0.2+1) × 1،000،000

بنابراین اگر بخواهیم ارزش آتی یک مبلغ ثابت را برای یکسال دیگر محاسبه کنیم از فرمول زیر استفاده می کنیم:

در این فرمول FV ارزش آتی، PV ارزش فعلی و r نرخ بهره اعلام شده سالانه می باشد.

حال فرض کنید مبلغ یک میلیون تومان برای دو سال سپرده شود. در این حالت در سال دوم، 20 درصد به رقم یک میلیون و دویست هزار تومان اضافه می گردد. بدین ترتیب کل وجه در پایان سال دوم برابر است با: 1،440،000 =(0.2×1)×1،200،000

همانگونه که مشاهده شد مبلغ بهره در سال اول 200،000 تومان و در سال دوم 240،000 تومان است. چرا که علاوه بر بهره اصل سرمایه، بهره سود سرمایه نیز اضافه شده است. بنابراین بهره هر دوره بیشتر از بهره دوره قبل خواهد بود که به آن بهره مرکب گفته می شود. جهت محاسبه ارزش آتی چند دوره از فرمول بالا استفاده می کنیم. تنها کاری که باید انجام دهیم نرخ داخل پرانتز را به توان تعداد دوره ها می رسانیم.

ارزش فعلی مبلغ ثابت

حال فرض کنید مبلغی وجه نقد در آینده به ما پرداخت خواهد شد و می خواهیم ارزش فعلی آن را محاسبه کنیم. با این محاسبه می توانیم تشخیص دهیم که قدرت خرید میزان مبلغی که در آینده بدست می آوریم برابر با قدرت خرید چه مقدار وجه نقد در زمان حال است. برای محاسبه ارزش فعلی مبلغ مشخصی در آینده، از فرمول زیر استفاده می کنیم.

اگر از اعداد مثال بالا استفاده کنیم FV برابر با 1،440،000 تومان، r برابر 20% و N برابر 2 سال می باشد. با جایگذاری اعداد در فرمول ارزش فعلی، رقم یک میلیون تومان بدست می آید.

ارزش آتی اقساط مساوی

گاهی اوقات مبلغ ثابتی در چند دوره پرداخت می شود و پس از چندین دوره مبلغی یکجا به سرمایه گذار باز پرداخت می گردد. نمونه این نوع پرداخت، برخی از بیمه های عمر و سرمایه گذاری می باشد. در این حالت برای اینکه بدانیم ارزش آتی مجموع پرداخت هایی که در زمان های مختلف پرداخت شده اند چقدر می باشد از فرمول ارزش آتی اقساط مساوی استفاده می کنیم. این فرمول به شکل زیر می باشد.

در این فرمول، A مبلغ هر قسط می باشد.

ارزش فعلی اقساط مساوی

بر خلاف ارزش آتی اقساط مساوی که ارزش اقساط مساوی در آینده را محاسبه می کند، فرمول ارزش فعلی اقساط مساوی مشخص می کند که مجموع پرداخت هایی ثابت در پایان چند دوره برابر با چه مبلغی در امروز می باشد. فرمول ارزش فعلی اقساط مساوی به شرح زیر است.

بیشترین استفاده از فرمول ارزش فعلی اقساط مساوی جهت محاسبه مبلغ هر قسط وام می باشد.

فرض کنید شما یک وام 50 میلیون تومانی 3 ساله با باز پرداخت فصلی دریافت کرده اید. نرخ بهره سالانه این وام برابر با 20% می باشد. حال می خواهید مبلغ هر قسط را محاسبه کنید.

در اینجا PV که مجموع ارزش فعلی اقساط مساوی است که برابر با 50 میلیون تومان می باشد. تعداد اقساط باز پرداخت وام با N نمایش داده می شود. اقساط این وام، 3 ساله و در هر سال 4 بار پرداخت می شود. بنابراین N برابر با 12 ( 3 ضربدر 4) است. حرف لاتین r، بهره هر دوره را نشان می دهد. بهره سالیانه 20% تقسیم بر 4 شده و بدین ترتیب، بهره هر دوره پرداخت برابر با 5% می باشد.

حال با جایگزینی اعداد و مجهول قرار دادن A، مبلغ هر قسط برابر با 5،641،000 ارزش آتی پول یا Future Value چیست؟ تومان خواهد بود.

نرخ بهره موثر سالانه

اگر در مثال های بالا درصد بصورت سالانه اعلام شود اما پرداخت ها بصورت میاندوره ای باشد متغیر N ضربدر تعداد دوره ها و متغیر r تقسیم بر تعداد دوره های پرداخت می شود. فرض کنید N دوساله و r برابر 20% باشد. اما پرداخت ها بصورت سه ماهه انجام شود. بنابراین در یک سال چهار بار پرداختی خواهیم داشت. در این حالت دوره های پرداخت (N) برابر 8=4×2 و میزان بهره (r) برابر با 5%=20/4 خواهد بود. هر چه تعداد دوره های پرداخت بیشتر می شود درصد بهره سالیانه بالاتر خواهد بود که به آن نرخ بهره موثر سالانه گفته می شود. نرخ بهره موثر سالانه از فرمول زیر قابل محاسبه است.

تعداد دوره های پرداخت در سال ^(نرخ بهره در هر میان دوره +1 ) = نرخ بهره موثر سالانه

بیشترین بهره زمانی به سرمایه گذار پرداخت می شود که محاسبه بصورت روز شمار باشد. گرچه ممکن اجازه برداشت سود بهره، روزانه نباشد.

ارزش فعلی پرداخت مادام العمر

همچنین ارزش فعلی یک پرداختی مادام العمر برابر است با: PV= A/r در این فرمول A مبلغ هر قسط می باشد

از این فرمول می توان برای محاسبه ارزش باز خرید مستمری بازنشستگی و برخی سهام ممتاز با سود ثابت استفاده کرد.

ارزش زمانی پول یکی از پیچیده ترین مباحث مالی است که به وفور در تصمیم گیری های اقتصادی از آن استفاده می شود. در اینجا تنها مباحث پایه ای مربوط به این موضوع مطرح شد تا بتوانید در تصمیمات مالی خود، ارزش زمانی پول را در نظر گرفته و از منابع خود بهینه تر استفاده کنید.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

خطوط روند، حمایت و مقاومت

کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

ارزش فعلی خالص (NPV) چیست و چگونه محاسبه می شود؟

ارزش فعلی خالص (NPV) مهمترین مفهوم در امور مالی شرکت ها است. براساس این مفهوم است که تصمیمات سرمایه گذاری اتخاذ می شوند. هم چنین ارزش سهام و اوراق بهادار نیز بر پایه همین مفهوم تعیین می گردد. بنابراین برای دانشجویان و شاغلین حاضر در امور مالی شرکتها دانستن این مفهوم امری ضروری و حیاتی است. برای درک مفهوم ارزش فعلی خالص ، باید درک درستی از محاسبات ارزش آینده و حال داشته باشیم. NPV با کمک یک جدول زمانی گردش پول بهتر درک می شود که در این مقاله برای توضیح از همان استفاده می کنیم:

جدول زمانی گردش پول:

جدول زمانی گردش پول یا نقدینگی نمایانگر بازه زمانی مورد انتظار برای دریافت یا پرداخت وجه نقد در طول اجرای یک پروژه است. بنابراین تمام مقادیر ذکر شده در نقطه صفر بیانگر ارزش فعلی هستند. پس برای محاسبه ارزش فعلی خالص نیازی به جمع و تفریق این اعداد نداریم.
مقادیر ذکر شده در دوره زمانی ۱ مبلغی است که در پایان این دوره دریافت و یا پرداخت می شود. مقادیر ذکر شده در دوره زمانی ۲ مبلغی است که در پایان دوره ۲ دریافت یا پرداخت می شود و به همین منوال ادامه می یابد.

ارزش های آتی در دوره های زمانی مختلفی رخ می دهند.

هنگامی که ما دو عدد را با یکدیگر مقایسه می کنیم، باید در ابتدا اطمینان حاصل کنیم که این دو عدد ماهیت مشابهی دارند. ازین رو هنگام مقایسه جریان های نقدی باید مطمئن شویم که همه آنها بیانگر ارزش فعلی و یا مقادیر متعلق به یک دوره زمانی آتی هستند. مقایسه یک مقدار فعلی با یک ارزش آتی و یا مقایسه یک ارزش آتی در دوره ۱ با دوره ۲ مثل مقایسه ی سیب با پرتقال است.
پس از آنجا که ارزش های آتی در دوره های زمانی متفاوتی اتفاق می افتند، نمی توانیم آنها را با هم مقایسه کنیم. تنها راه افزودن و یا تفریق این مقادیر این است که آنها را به نقطه ی صفر برگردانیم. به بیانی دیگر یعنی هر ارزش آتی را به ارزش فعلی معادل آن تبدیل کنیم.

ارزش های فعلی در یک دوره زمانی اتفاق می افتند یعنی در نقطه صفر.
از آنجا که مقادیر موجود همگی در یک دوره زمانی که همان نقطه صفر در جدول است، اتفاق می افتند لذا کلیه عملیات ریاضی مثل جمع یا تفریق را می توانیم بر روی این اعداد انجام دهیم. نکته اصلی و مهم برای دانستن این است که تمام مقادیر درگیر در محاسبه باید شامل مقادیر موجود یا ارزش فعلی باشند.

یک مثال از محاسبه ی ارزش فعلی خالص

جدول زمانی گردش وجوه نقدی ورودی و خروجی را این گونه در نظر می گیریم :
نقطه ۰: جریان نقدی خروجی ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان.
نقطه ۱: ۵۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۲: ۴۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۳: ۳۵۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
نقطه ۴: ۳۰۰۰۰۰۰ تومان ورودی.
هزینه سرمایه ۱۰ درصد است.

سوال اینجاست که اگر مبلغ سرمایه گذاری ما در امروز ۱۰ میلیون تومان باشد و ما آن را در ۴ قسط ۵، ۴، ۳٫۵ و ۳ میلیون تومانی دریافت کنیم، با هزینه سرمایه ۱۰ درصدی آیا این کار از نظر مالی عقلانی است؟

فرمول محاسبه ارزش فعلی خالص

در این معادله: Rt= جریان نقدی خالص ورودی – جریان نقدی خروجی در یک دوره
i = نرخ نزول بانکی ‌یا سودی که می‌توانست در سرمایه گذاری جایگزین به دست بیاید.
t = تعداد دوره های زمانی

جریان نقدی ورودی فعلی = جریان نقدی ورودی سال اول + ورودی سال دوم + ورودی سال سوم + ورودی سال چهارم

= (۵,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۱ + (۴,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۲ + (۳,۵۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۳ + (۳,۰۰۰,۰۰۰/۱٫۱)۴
= ۴,۵۴۵,۴۵۴٫۵۴۵۵ + ۳,۶۳۶,۳۶۳٫۶۳۶۴ + ۳,۱۸۱,۸۱۸٫۱۸۱۸ ارزش آتی پول یا Future Value چیست؟ + ۲,۷۲۷,۲۷۲٫۷۲۷۳
۱۴,۹۰۹,۰۹۴٫۰۹۰۱

جریان نقدی خالص فعلی = جریان نقدی فعلی ورودی – جریان نقدی فعلی خروجی
۴,۹۰۹,۰۹۴ = ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ – ۱۴,۹۰۹,۰۹۴٫۹۰۱

قانون ارزش فعلی خالص

قانون ارزش فعلی خالص بیان می کند که اگر ارزش فعلی خالص یک پیشنهاد بزرگتر از صفر بود، آن پیشنهاد باید پذیرفته شود. در صورتیکه این عدد کمتر یا مساوی با صفر باشد، پیشنهاد باید رد شود. در مورد بالا ارزش خالص فعلی به دست آمده ۴ میلیون و ۹۰۹ هزار و ۹۴ تومان است. بنا براین این پیشنهاد ارزش سرمایه گذاری دارد و در صورت قبول سود قابل قبولی به شرکت خواهد داد.

ارزش زمانی پول چیست؟

ارزش زمانی پول

پول از گذشته تا ارزش آتی پول یا Future Value چیست؟ کنون ارزش بالا و اهمیت ویژه ای در زندگی انسان ها داشته است و انسان­ها به وسیله آن کالاها و خدمات موردنیازشان را تامین می­کنند. از نظر اقتصادی پول دارای ارزش زمانی است، یعنی در طول زمان ارزش پول تغییر می­کند. به عبارت دیگر ارزش یک مقدار معین از پول در زمان حال، از ارزش همین مقدار پول در آینده، متفاوت است. موضوع ارزش زمانی پول در امور مالی، همان دلیلی است که شما می­توانید از بانک ­ها و موسسات سرمایه گذاری، بهره دریافت کنید. در این مقاله ما درباره ارزش زمانی پول و موضوعات اطراف آن بحث خواهیم کرد.

تعریف ارزش زمانی پول

هر دارایی، یک قیمت و یک ارزش دارد. قیمت دارایی در واقع مبلغی است که برای خرید آن پرداخت می­کنیم تا مالک آن دارایی شویم، اما ارزش دارایی، دریافتی های مادی و غیرمادی است که در ازای مالکیت دارایی به فرد می­رسد. بنابراین ارزش دارایی متناسب با انتظاراتی ارزش آتی پول یا Future Value چیست؟ که فرد از مطلوبیت دارایی دارد می­تواند متفاوت باشد.

ارزش زمانی پول یا Time value of Money که به صورت اختصار آن را با TVM نشان می دهند، ارزش فعلی تنزیل شده پول است. ارزش فعلی تنزیل شده پول بیانگر این است که پول در زمان حال از ارزش بیشتری نسبت به زمان آینده برخوردار است و به این دلیل ارزشمندتر است که شما می توانید مقدار معین پولی را که در اختیار دارید را سرمایه گذاری کنید تا در آینده بیشتر از این مقدار شود، در واقع پول پتانسیل درآمدی دارد. همچنین تورم باعث می­شود با گذر زمان قدرت خرید شما کاهش یابد و شما باید کالاها و خدمات مورد نظر خود را در زمان آینده با قیمت بیشتر از زمان حال تهیه کنید، این یعنی ارزش پول بر اثر تورم در گذر زمان کاهش می یابد. در واقع ارزش زمانی پول این امکان را به شما می دهد که در زمان حال قدرت و توان خرید و سرمایه گذاری بیشتری نسبت به آینده داشته باشید.

ارزش زمانی پول دلیلی است که وام دهندگان از وام گیرندگان بهره پول دریافت می­کنند. بهره همان هزینه استفاده از پول است، که آن را به عنوان هزینه اجاره پول نیز درنظر می­گیرند. در واقع بهره باعث می­شود که در طول مدتی که پول در دست وام گیرنده است، ارزش آن حفظ شود و پولی که وام دهنده از وام گیرنده پس می­گیرد همان ارزشی را داشته باشد که در ابتدا داشته است.

ارزش زمانی پول

دلیل کاهش ارزش پول در طول زمان:

پولی که در زمان حال در دسترس ما است، دارای مزایا و خطراتی است که باعث ایجاد ارزش زمانی پول برای آن می­شود. در ادامه سه مورد از مواردی که می تواند جزء مزایا و مخاطرات آن حساب شود آورده شده است :

1- نرخ بهره :

یکی از مواردی که باعث می شود پول ارزش زمانی داشته باشد، وجود بهره در اقتصاد است. یعنی حتی افرادی که با امور اقتصادی و مالی آشناییت ندارند و نمی­توانند اتفاقات آتی را پیش بینی کنند، با سپرده گذاری پول خود در بانک­ها و دریافت سود حاصل از سپرده گذاری ارزش پول خود را حفظ کند.

البته اینگونه هم می­توان گفت که ارزش زمانی پول دلیلی است که وام دهندگان از وام گیرندگان بهره پول دریافت می­کنند. بهره همان هزینه استفاده از پول است، که آن را به عنوان هزینه اجاره پول نیز درنظر می­گیرند. در واقع بهره باعث می­شود که در طول مدتی که پول در دست وام گیرنده است، ارزش آن حفظ شود و پولی که وام دهنده از وام گیرنده پس می­گیرد همان ارزشی را داشته باشد که در ابتدا داشته است.

2- تورم :

تورم یکی از دلایلی است که پول ارزش زمانی داشته باشد و با گذر زمان ارزش پول کاهش یابد. میزان وجود تورم در اقتصاد و بازار مالی، توان خرید کالا و خدمات مردم را تحت شعاع قرار می­دهد. اینگونه که کالا و خدماتی را که امروز میتوانید با پول خود تهیه می­کنید، در آینده با همین پول نمیتوان آن کالا و خدمات را تهیه کرد .

3- هزینه فرصت :

هزینه فرصت یا Opportunity Cost، یک اصطلاح است که در اقتصاد به معنی هزینه ای که در قبال نپذیرفتن گزینه های جایگزین در برابر گزینه تصمیم گرفته شده فرد متحمل می­شود، بکار می­رود. به عبارت ساده­ تر هر فرد با انتخاب یک گزینه برای سرمایه گذاری، گزینه های موجود دیگر را از دست می­دهد. هزینه انتخاب که همان هزینه فرصت از دست رفته هر انتخاب است در واقع برابر با میزان بیشترین فایده و سودی که از انتخاب گزینه های دیگر که می­توانست جایگزین انتخاب فعلی باشد، با همان میزان سرمایه و زمان از دست رفته است، می باشد. با توجه به میزان فرصت ها و نوسانات موجود در بازار، هر واحد پولی این فرصت را دارد که با استفاده از این فرصت ها ارزش خود را افزایش دهد.

برای مثال زمانی که شما می­خواهید با توجه به میزان بودجه ای که دارید، یک قطعه زمین در یک منطقه از شهر بخرید. شما با بررسی مناطق و مزایا و معایب هر کدام، یک منطقه را انتخاب می­کنید . با خرید آن زمین، هزینه فرصت از دست رفته برای خرید زمین سایر مناطق را از دست می­دهید. و میزان ارزش این فرصت از دست رفته با میزان ارزشی که زمین هر منطقه پیدا میکند برابر است.

پول اتی در ارزش زمانی پول

ارزش فعلی و ارزش آتی پول

ارزش فعلی (present value) که به صورت اختصار با PV نشان داده می­شود، به سرمایه اولیه دردسترس می­گویند. در مقابل آن ارزش آتی پول ( Future Value ) به ارزشی که در آینده یک دارایی دارد، می­گویند. برای اینکه ارزش زمانی پول را محاسبه کنیم، باید ارزش فعلی یا ارزش آتی پول را محاسبه کنیم.

ارزش فعلی پول را می­توان از طریق معادله زیر محاسبه کرد:

سود – ارزش آتی پول = ارزش فعلی پول

و ارزش آتی پول را نیز از طریق فرمول زیر محاسبه می­شود:

سود + ارزش فعلی پول = ارزش آتی پول

محاسبه ارزش زمانی پول

روش محاسبه ارزش زمانی پول

برای اینکه بتوانیم ارزش زمانی پول را محاسبه کنیم و بصورت عددی آن را درک کنیم، لازم است ابتدا مفاهیم نرخ بهره ساده و نرخ بهره مرکب بشناسیم.

– نرخ بهره ساده : نرخی است که محاسبات آن بر پایه پول سپرده گذاری یا قرض گرفته شده، به عنوان سود تعیین می­شود و به اصل پول تعلق می گیرد.

– نرخ بهره مرکب : درصد سودی که بر اساس مقدار اصلی پول و مقدار سود انباشته شده در دوره های قبلی، محاسبه می­شود را نرخ بهره مرکب می­گویند، که می توان آن را بهره بر سود نیز در نظر گرفت. این نوع از بهره هم به اصل ارزش آتی پول یا Future Value چیست؟ پول و هم به فرع پول تعلق می­گیرد.

حالا برای محاسبه ارزش زمانی پول از نرخ بهره مرکب استفاده می­کنیم که از معادله زیر استفاده می­شود.

که در آن FV برابر با ارزش آتی پول، PV برابر با ارزش فعلی پول، i میزان نرخ بهره مرکب و n تعداد دوره ها است. برای مثال فرض کنید فردی امروز مبلغ 10 میلیون تومان را در یک موسسه مالی با بازدهی میانگین 30 درصد سرمایه گذاری کرده است. ارزش آتی پول این فرد برابر است با :

یکی از اساسی­ترین موضوعات در زمینه مالی، تصمیم گیری در زمینه سرمایه گذاری پول و مصرف آن است. این تصمیم گیری با توجه به میزان پول، سخت­تر می­شود. یکی از موازدی که باید در هنگام تصمیم گیری در نظر گرفت ارزش زمانی پول است. درنظر گرفتن این مورد در کشورهایی که با تورم بالایی درگیر هستند بیشتر اهمیت دارد.

نرخ بازده داخلی (IRR) و ارزش خالص فعلی (NPV) چگونه محاسبه می‌شوند؟

بسیاری از کسب‌و‌کار‌ها از روش بودجه‌بندی سرمایه برای تصمیم‌گیری درباره‌ی سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند. روش‌های متعددی برای ارزیابی منافع مالی پروژه‌های گوناگون وجود دارند که روش‌های ارزش خالص فعلی و نرخ بازده داخلی در میان ارزش آتی پول یا Future Value چیست؟ آن‌ها رتبه‌ی بالایی دارند. هر دو روش مزایا و معایب خودشان را دارند. در این مطلب به معرفی ارزش فعلی خالص (NPV) و نرخ بازده داخلی (IRR) می‌پردازیم، آن‌ها را با هم مقایسه می‌کنیم و نحوه محاسبه نرخ بازده داخلی را با مثال توضیح می‌دهیم.

جدیدترین فرصت‌های شغلی شرکت‌های معتبر را در صفحه آگهی استخدام ببینید.

ارزش خالص فعلی چیست؟

NPV یا ارزش خالص فعلی (Net Present Value) روشی برای ارزیابی مخارج سرمایه‌ای است. از ارزش خالص فعلی برای تعیین سودآور بودن یا نبودن سرمایه‌گذاری‌ها یا پروژه‌ها و هم‌چنین زمان سوددهی آن‌ها استفاده می‌شود.

محاسبه NPV در یک دوره‌ی زمانی معین انجام می‌شود تا شرکت دریابد که در چه زمانی می‌تواند انتظار بازگشت سرمایه‌اش را داشته‌باشد. برای بیان نتایج ارزش خالص فعلی، به جای درصد‌ها از علامت واحد پولی استفاده می‌شود. به طور معمول، تصور می‌شود که درک این روش برای افرادی که سر‌رشته‌ای از مسائل مالی ندارند، آسان‌تر است.

نرخ بازده داخلی چیست؟

IRR یا نرخ بازده داخلی (Internal Rate of Return) روشی برای ارزیابی مخارج سرمایه‌ای است. روش IRR برای محاسبه‌ی میزان بازدهی سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها استفاده می‌شود.

شرکت، تاریخی را برای پایان پروژه انتخاب می‌کند و از نرخ بازده داخلی برای محاسبه‌ی درصد بازده یا ضرر پروژه تا آن تاریخ استفاده می‌کنند. برای بیان نتایج نرخ بازده داخلی، به جای واحد پولی از درصد استفاده می‌شود. نرخ بازده داخلی معیاری پیچیده است که به طور معمول فقط در جامعه‌ی تجاری استفاده می‌شود.

ارزش خالص فعلی در مقایسه با نرخ بازده داخلی

ارزش فعلی خالص (NPV) - ارزش خالص فعلی در مقایسه با نرخ بازده داخلی

هر دو روش اطلاعات مفیدی را درباره‌ی بودجه‌بندی سرمایه و سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهند. از معیار‌ها و نتایج به‌دست‌آمده از آن‌ها استفاده‌های متفاوتی می‌شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.