آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید


بر اساس دستور العمل جدید، بانک ها باید از عقود سلف ، اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی و خرید دین برای امهال مطالبات استفاده کنند.

امهال مطالبات بانکی

امهال در عملیات های بانکی ، مهلت دادن به بدهکار جهت بازپرداخت بدهی های معوقه می باشد. این موضوع به قدری مهم است که در دهه اخیر قوانین مختلفی از جمله قوانین بودجه سنواتی سال‌های ١٣٩٠، ١٣٩١، ١٣٩٢، ١٣٩٧ و قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ١٣٩٤) بر موضوع امهال مطالبات بانکی تأکید کرده اند. همچنین در قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مرتبط به آن نیز به اشکال مختلف به این مسئله پرداخته شده است.

دستورالعمل امهال مصوب ۱۵ مردادماه ۹۸ شورای پول و اعتبار نیز مشخصا امهال و شرایط تفصیلی آن را تعیین کرده است.

براساس این دستورالعمل اعطای مهلت بیشتر برای بازپرداخت، بـا ترتیبـاتی متفاوت از قرارداد اولیه مثل تقسیط مجدد ، تمدید ، تجدید ، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی از مصادیق امهال محسوب می‌شود.

شرایط امهال مطالبات بانکی

براساس مقررات ماده ۳ دستورالعمل امهال مطالبات ، جز در موارد قانونی، امهال صرفاً برای مشتریانی امکان پذیر اسـت کـه بـه تشخیص و اعتبار سنجی بانک یا موسسه اعتباری مربوطه، پس از امهال، مطالبـات مد نظر در سر رسیدهای مقرر قابل وصول باشند. بار مسئولیت امکان سنجی وصول مطالبات بر دوش خود بانک است. بنابراین در صورتی که بانک تشخیص دهد مطالبات قابلیت وصول ندارد، امکان اینکه وارد فاز امهال مطالبات شود وجود نخواهد داشت.

همچنین بر اساس دستورالعمل جدید شورای پول و اعتبار، اعطای مهلت و تمدید تسهیلات بدهکاران بانکی بیش از ۵ سال ممنوع شده است. البته هیات مدیره بانک‌ها می‌توانند در موارد استثنایی با امهال تسهیلات برای ۵ سال دیگر نیز موافقت کند.

نکته مهم دیگر درباره امهال مطالبات ضرورت دریافت حداقل ۲۰ درصد از مبلغ تسهیلات و امهال ۸۰ درصد باقی می باشد.

امهال مطالبات توسط بانک به چه صورت انجام می شود؟

امهال تسهیلات به دو شیوه صورت می گیرد:

 • امهال تسهیلات از طریق تمدید مدت یا تقسیط قرارداد.

در این شیوه، قرارداد تسهیلات سابق حفظ و تغییرات لازم در همان قرارداد انجام می شود، تنها مدت زمان انجام موضوع قرارداد افزایش میابد که این افزایش مدت ممکن است در افزایش بدهی تسهیلات گیرنده به بانک موثر باشد. در تقسیط مجدد نیز ساختار و چارچوب قرارداد تسهیلات کاملا حفظ شده اما قسط‌بندی بدهی های تسهیلات گیرنده تغییر پیدا می‌کند.

بنابراین در این شیوه از امهال، قرارداد تسهیلات با همان چارچوب، اعتبار قانونی و تضامین و وثایق باقی خواهد ماند و نیازی به تغییر وثایق و تضامین قرارداد نیز نمی باشد.

بانک ها می توانند در عقود مشارکتی و به طور مشخص در عقود مشارکت مدنی و مضاربه بدون آنکه از قرارداد جدیدی استفاده کنند مهلت قرارداد تسهیلاتی را افزایش داده و سود بیشتری بگیرند. اما در عقودی که مشارکتی نیستند بانک ها باید از سایر عقود برای امهال مطالبات استفاده نمایند.

 • خاتمه قرارداد سابق و امضای قرارداد جدید بین بانک و مشتری.

در دستورالعمل جدید امهال، تجدید و تبدیل قرارداد از شیوه‌های امهال بدهی مشتریان معرفی شده اند. در تجدید ، قرارداد ی که مشتری براساس آن بدهکار آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید یا متعهد به بانک تسهیلات دهنده شده است ، به طور کلی خاتمه می‌یابد و قرارداد جدید ی بین بانک و بدهکار منعقد می گردد.

چون در تجدید یا تبدیل قرارداد، قرارداد تسهیلات سابق به طور کلی خاتمه یافته و منتفی می‌شود؛ بنابراین تضامین و وثیقه‌های رهنی قرارداد سابق نیز منتفی شده و واحدهای حقوقی بانک‌ها باید تدابیر لازم را جهت اخذ تضمین یا رهن قرارداد جدید اتخاذ کنند؛ زیرا بدون تردید مراجع قضایی وثیقه یا رهینه قرارداد خاتمه یافته را به عنوان وثیقه یا رهینه جایگزین قرارداد تجدید یا تبدیل شده نخواهند پذیرفت.

بر اساس دستور العمل جدید، بانک ها باید از عقود سلف ، اجاره به شرط تملیک ، فروش اقساطی و خرید دین برای امهال مطالبات استفاده کنند.

برای مثال بانک می تواند تولیدات کارخانه مشتری خود را در قالب عقد سلف پیش خرید کنند و یا اینکه چک ها و اسناد تجاری بدهکار که سر رسید آن ها فرا نرسیده است را خریداری کرده و مطالبات او را از این طریق امهال نماید. همچنین بانک ها می توانند کالای مشتری خود را برای امهال مطالبات از آنها خریداری و با عقد اجاره به شرط تملیک به آنها بازگرداند.

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در امهال مطالبات

در امهال از طريق تمديد قرارداد قبلي ، با توجه به اينکه قرارداد جديدی بين بانک و مشتري منعقد نشده، شرايط قرارداد موجود ادامه مي‌يابد و حسب توافق بدهکار با بانک يا موسسه اعتباری ، صرفاً دریافت بدهی مشتری برای مدت معينی به تعويق می افتد ، لذا تغيير در ضوابط و شرايط حاکم بر قرارداد از جمله تعديل نرخ سود امکان پذیر نمی باشد. در صورتی که مشتری پس از دوره امهال همچنان نسبت به باز پرداخت بدهی خود اقدام ننمايد، بانک مي‌تواند نسبت به مطالبه وجه التزام تأخير تأديه دين بر اساس شرايط اوليه قرارداد اقدام کند.

در شرایطی که قرارداد تسهيلاتي جديد منعقد می شود نیز محاسبه و اخذ مبلغي تحت عنوان وجه التزام تأخير تأديه دين نسبت به قرارداد قبلي موضوعيت نخواهد داشت.

دعاوی مربوط به امهال مطالبات بانکی

عدم رعایت بخشنامه های بانک مرکزی حتی در شرایط کاهش نرخ سود در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ از ۲۱ درصد به ۱۸ درصد ، موجب بالا رفتن نرخ مؤثر سود تسهیلات و تخطّی از نرخهای مصوب توسط شورای پول و اعتبار می شود و بانکها با انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق ، ضمن ضربه زدن به بخش تولید و خدمات کشور، درآمدی فاقد مشروعیت قانونی تحصیل می کنند. به همین علت مطابق تبصره ماده ۸ آیین نامه نحوه واگذاری داراییهای غیر ضرور و اماکن رفاهی بانکها مصوب ۱۳۸۶ ، بانک ها مکلف شده اند در صورت عدم پرداخت بدهی مشتریان در سر رسید ، نسبت به ارسال سه مرحله اخطاریه به تسهیلات گیرنده برای تعیین تکلیف بدهی های وی و متعاقباً فروش وثیقه و وصول مطالبات اقدام نمایند . ضمانت اجرای عدم انجام تکلیف قانونی مذبور ، ممنوعیت دریافت سود و جریمه اضافی تعیین شده است.

در بسیاری از دعاوی بانکی مربوط به تسهیلات مشاهده می شود بانک ها به جای اینکه نسبت به وصول مطالبات غیرجاری و سر رسید شده اقدام نمایند مبادرت به امهال تسهیلات می نمایند؛ اما به جای تنظیم توافقنامه امهال، عقودی تحت عنوان مشارکت مدنی، مشارکت مدنی استمهالی ، مشارکت مدنی احیاء، مضاربه و امثالهم تنظیم می کنند. در این شرایط سرمایه عقد جدید به طرف قرارداد پرداخت نشده بلکه رأساً توسط بانک جهت تسویه بدهی های سابق برداشت می شود. بانک مرکزی به موجب بخشنامه های متعدد ممنوعیت انعقاد قراردادهای مزبور را اعلام نموده اما همچنان بسیاری از بانک ها ، انعقاد قرارداد های صوری جهت تسویه تسهیلات سابق آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید را بر وصول مطالبات ترجیح می دهند.

معایب امهال مطالبات در سیستم بانکی

امهال افراطی مطالبات یکی از اصلی‌ترین ریشه‌های افزایش مطالبات غیر جاری در سال‌های اخیر است؛ و یکی از آثار آن بروز مشکلات بسیاری در فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی و … بوده است. نتیجه چنین رفتاری کاهش منابع بانکی و روی آوردن بانک‌ها به نرخ‌های بهره بالاست که باعث رکود و تعطیلی در سیستم اقتصادی می‌شود. در دستورالعمل جدید بانک مرکزی این موضوع مورد توجه قرار گرفته و بابت تأخیر تأدیه ، جریمه‌ای اعمال می‌شود اما سودی که قبلاً به این جریمه تعلق می‌گرفت، حذف شده است. در سال‌های قبل بانک‌ها به این سودهای واهی به چشم درآمد نگاه و آن را میان سهام‌داران خود تقسیم می‌کردند که با این دستورالعمل جدید بانک مرکزی جلوی چنین اقداماتی گرفته شد.

کد اقتصادی

دریافت کد اقتصادی یکی از اصلی ترین کارهایی است که بعد از تاسیس یک شرکت برای آن باید اقدام کنید. اما این سوال پیش می آید که کد اقتصادی چه کاربردهایی دارد، مراحل دریافت آن چگونه است، آیا نیاز به داشتن مکان اداری و اجاره نامه هولوگرام دار داریم ؟

اگر این سوال ها برای شما هم وجود دارد، پیشنهاد می دهیم که تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

کد اقتصادی

کد اقتصادی

کلمه کد اقتصادی برای کسانی که شرکت ثبت کرده اند، کلمه ای آشنا است، اما هنوز هم هستند افرادی که با معنی این کد آشنایی ندارند.

در رابطه با کد اقتصادی باید بگوییم که کدی 12 رقمی است و نشان می دهد که شرکت شما در اداره مالیات حوزه خود پرونده مالی دارد. بدون کد اقتصادی انجام بسیاری از کارها ممکن نیست.

بعد از ثبت شرکت شما 2 ماه فرصت دارید که برای ثبت نام کد اقتصادی و پرداخت تمبر سرمایه شرکت اقدام کنید.

دریافت کد اقتصادی

دریافت کد مالیاتی

اگر شما قصد خرید و فروش کالای خاص یا خدمتی خاص را دارید، اگر قصد واردات و صادرات دارید یا حتی برای فعالیت های خود نیاز به قرارداد بستن دارید، باید یک کد مالیاتی داشته باشید که همان کد اقتصادی است. مهمترین مواردی که در دریافت کد مالیاتی الزامی است عبارتند از:

 1. عقد هر گونه قرارداد
 2. اخذ گرید برای شرکت
 3. افتتاح حساب بانکی برای شرکت
 4. شرکت در مزایدات و مناقصات
 5. پرداخت هرگونه مالیات شرکت و اظهار سود و زیان شرکت

شما برای هر گونه قراردادی به کد اقتصادی نیاز خواهید داشت و بدون این کد تنظیم قرارداد ممکن نخواهد بود.

برای شرکت در مناقصه ها و مزایده ها هم به کد اقتصادی نیاز خواهید داشت. لازم به ذکر است که در هنگام شرکت در یک مزایده، اگر بر روی پاکت مورد نظر کد اقتصادی نوشته نشده باشد، از همان ابتدا پاکت پیشنهادی شما باز نخواهد شد. یعنی هیچ شانسی برای رقابت بین شرکت های رقیب نخواهید داشت.

بسیاری از شرکت ها برای آن که کسب و کار خود را رونق ببخشند، به دنبال گرفتن رتبه هستند. یکی از مدارک مورد نیاز برای رتبه بندی شرکت، همین کد اقتصادی می باشد. یعنی باید کد اقتصادی دریافت کرده باشید و سپس نسبت به اخذ گرید اقدام کنید.

در صورتی که کد اقتصادی نداشته باشید، قادر به تکمیل اظهارنامه مالیاتی هم نخواهید بود. احتمالا با خواندن این مطلب تصور می کنید که این موضوع به نفع شما است و دیگر نیازی به پرداخت مالیات ندارید. اما باید بگوییم که این موضوع معایب بسیاری را برای شما به دنبال دارد و اصلی ترین مشکل آن است که جریمه مالیاتی خواهید شد.

دریافت سریع کد اقتصادی

تا شهریور ماه سال 99 نحوه گرفتن کد اقتصادی شرکت زمانبر بود، از شهریور ماه و زمانی که به دستور دولت و در راستای تسهیل در مجوزات کسب و کار و همچنین شرایط کرونا در کشور دریافت کد اقتصادی سرعت بیشتری گرفته است. همچنین طبق قانون جدید شناسه ملی شرکت به عنوان کد اقتصادی شرکت های در نظر گرفته خواهد شد و مراحله 45 گرفتن کد اقتصادی حذف شده است. همچنین برای اشخاص حقیقی نیز با داشتن یک کسب و کار دریافت کد مالیاتی با کد ملی امکان پذیر است.

زمان دریافت کد اقتصادی

مدت زمان گرفتن کد در حال حاضر از زمان پیش ثبت نام در سایت اداره مالیات تا رسیدن به گام 4 و تایید اطلاعات مودی حدودا بین 3 الی 5 روز می باشد.

مدارک لازم جهت دریافت کد اقتصادی

برای دریافت کد اقتصادی به مدارک شناسایی اعضا و مدارک اصلی شرکت نیاز است؛

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی همه اعضاء شرکت (سهامدارن یا شرکا) تهیه کنید.
 • کسانی که در شرکت حق امضا دارند باید گواهی امضا گرفته و ارائه دهند.
 • دفترچه مخصوص اخذ کد اقتصادی را تکمیل کنید.
 • یک کپی از اجاره نامه ارائه دهید، لازم به ذکر است که اجاره نامه باید به اسم شرکت باشد.
 • از مدارک اصلی شرکت (اساسنامه، شرکتنامه، تقاضانامه، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت، صورتجلسه هیات مدیره شرکت، روزنامه رسمی تاسیس شرکت و روزنامه رسمی ثبت تغییرات شرکت) خود یک کپی تهیه کنید، این کپی باید با اصل برابر شود.
 • معرفی یک شماره حساب جهت ثبت نام در وب سایت اداره مالیات که این حساب باید متعلق به شرکت یا یکی از صاحبان امضا و یا مشترک بین اعضا باشد.

سوالات مهم

بعد از ثبت شرکت برای دریافت کد اقتصادی چقدر فرصت داریم؟

بعد از ثبت، حداکثر 2 ماه فرصت برای گرفتن کد اقتصادی و پرداخت تمبرسرمایه شرکت فرصت دارید اما ما توصیه می کنیم که بعد از ثبت بلافاصله برای گرفتن کد اقدام کنید.

گرفتن کد اقتصادی چقدر زمانبر است؟

در حال حاضر پیش ثبت نام و ثبت نام و ورود اطلاعات و بررسی و اعتبار سنجی اطلاعات در سایت اداره مالیات بین 10 الی 15 روز کاری زمانبر خواهد بود اما سازمان های مرتبط و مروبطه در این امر سعی دارند این زمان را به یکی دو روز تقلیل دهند.

دریافت کد اقتصادی بدون اجاره نامه ممکن است؟

شما حتی اگر دفتر شرکتتان سند اداری نیست و مسکونی است هم می توانید کد اقتصادی دریافت نمایید، در شرایط کرونا و بر اساس قوانین جدید حتی در دفاتر موقعیت اداری در صورتی که واقعا دفتر کار باشد می توانید کد اقتصادی بگیرید اما اجاره نامه باید داشته باشد.

اگر کد اقتصادی نگیریم چه اتفاقی خواهد افتاد؟

وقتی کد اقتصادی نگیریددر ابتدایی ترین حالت شما نمی تواند اظهارنامه مالیاتی رد کنید، یعنی در واقع هیچ سود و زیانی را اظهار نمی کنید، در این صورت اداره مالیات و ممیز شما برای شرکت شما قطعا جریمه در نظر خواهد گرفت.

مراحل دریافت کد اقتصادی

گرفتن کد مالیاتی

حال که با اهمیت داشتن کد اقتصادی آشنا شده اید، فرصت مناسبی است که در رابطه با مراحل گرفتن کد مالیاتی مطالبی را بیان کنیم.

 1. در ابتدا مدارک گفته شده در بالا را به طور کامل تهیه کنید؛ لازم به ذکر است که باید از این مدارک دو نسخه داشته باشید.
 2. ورود به سامانه پیش ثبت نام سایت اداره مالیات به آدرس tax.gov.ir
 3. ثبت نام در سامانه
 4. دریافت نام کاربری و کلمه عبور بروی تلفن همراه
 5. ورود با نام کاربری و کلمه عبور دریافت شده و تکمیل اطلاعات درخواستی، این اطلاعات شامل اطلاعات شرکت، سهامداران، آدرس، نوع و درصد فعالیت ها و شماره حساب بانکی می باشد.
 6. بعد از ثبت نهایی در صورتی که اطلاعات شما ناقص باشد اخطار دریافت خواهید نمود که در بخش کد پیگیری به صورت قرمز مشخص شده است و شما باید آن بخش را تکمیل نمایید.
 7. بعد از تایید اطلاعات باید اداره مالیات همراه با اوراقی که در بالا گفته شد مراجعه نمایید. در این مرحله نمی توانید از یک وکیل برای انجام کارهای خود استفاده کنید و باید شخصا این مراحل را انجام دهید. یعنی حضور یکی از صاحبان امضا در اداره مالیات الزامی است.
 8. تشکیل پرونده و احتمالا بازدید کارشناس؛ در این مرحله یک کارشناس از طرف اداره مالیات به طور سر زده جهت راستی آزمایی از محل شرکت شما بازدید می کند.
 9. دریافت پیامک تایید، در این مرحله با ورود به بخش استعلام وجود پرونده مالیاتی خواهید دید که شناسه ملی شما به عنوان کد اقتصادی شما ثبت گردیده است.

مرحله 45 کد اقتصادی

مرحله 45 کد اقتصادی درواقع بازدید میدانی و اعتبار سنجی اطلاعات به صورت حضوری می باشد که در حال حاضر مرحله 45 از این فرآیند حذف شده است و به جای آن گام 4 است که به معنای استفاده کامل از خدمات آنلاین مالیاتی می باشد. در صورتی که در مورد پیش ثبت نام کد مالیاتی سوالی دارید با ما تماس بگیرید.

آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی

Supplementary Retirement and Annuity Plan

بیمه مستمری و بازنشستگی تکمیلی محصولی نوین و منحصر به فرد در صنعت بیمه از شرکت بیمه عمر و زندگی خاورمیانه می‌باشد . هر فرد می‌تواند از بدو تولد تا سن 80 سالگی نسبت به تهیه این بیمه اقدام نماید.

این بیمه رایج ترین و قدیمی ترین نوع بیمه عمر می‌باشد. بدین صورت که در طول یک بازه زمانی معین تنها در صورت فوت بیمه شده به ذینفع یا ذینفعان تعیین شده سرمایه فوت مندرج در بیمه نامه تعلق می‌گیرد.

Whole Life Insurance

با خرید این محصول تا پایان عمر تحت پوشش فوت قرار بگیرید. شرکت در ازای دریافت حق بیمه , به طور مادام العمر شما را تحت پوشش قرار می‌دهد و در صورت فوت , سرمایه مندرج در بیمه نامه را به ذینفعان پرداخت می‌نماید.

بیمه عمر مانده بدهکار

Mortgage Life Insurance

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به افراد متقاضی، وام و تسهیلات مالی پرداخت می‌کنند، چنانچه وام‌گیرندگان فوت نمایند، با خرید بیمه عمر مانده بدهکار، اقساط وام بیمه شده از تاریخ فوت تا پایان مدت وام یکجا در وجه بانک و یا مؤسسه وام‌دهنده پرداخت خواهد شد.

بیمه مستمری آنی

Immediate Annuity Plan

این بیمه نامه برای افرادی که تمایل به پرداخت حق بیمه در سال‌های طولانی را ندارند و یا در آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید سنین کودکی و نوجوانی خود فرصت خرید بیمه‌های مستمری سالانه را از دست داده‌اند بهترین گزینه است زیرا می‌توانند کل حق بیمه را به صورت یکجا پرداخت و از سال بعد مستمری دریافت کنند.

بهترین کارگزاری بورس در مهر 1401 | جدول مقایسه کارگزاری‌های بورس

برای موفقیت در بازار بورس نمی‌توانید تنها به مهارت معاملاتی خود تکیه کنید. در این راه کارگزاری بورس که انتخاب می‌کنید، تاثیر زیادی بر نتیجه سرمایه‌گذاری شما دارد. به همین دلیل می‌توان گفت که یکی از چالش برانگیزترین تصمیمات یک سرمایه‌گذار، انتخاب بهترین کارگزاری بورس است. به عنوان یک سرمایه‌گذار با فهرست بلند بالایی از گزینه‌های موجود برای انتخاب مواجه می‌شوید. اما حقیقتا با چه معیاری باید بهترین کارگزار بورس را انتخاب کنید؟ کارگزاری که باید سرمایه خود را به آن بسپارید و برای انجام معاملات خود روی آن حساب باز کنید!

کارگزاری را می‌توان بنگاهی در نظر گرفت که به نمایندگی از اشخاص خرید و فروش سهام را انجام داده و به نوعی واسطه بین سهامداران و شرکت‌ها است. اما خدمات کارگزاری تنها در خرید و فروش سهام خلاصه نمی‌شود. علاوه بر معاملات آنلاین، مشاوره در سرمایه‌گذاری، پردازش اطلاعات مالی، سبدگردانی و . می‌تواند از خدمات ارائه شده توسط کارگزار باشد، که برای جلب رضایت مشتریان، در اختیارشان قرار داده می‌شود. در ادامه به صورت دقیقتر بررسی می‌کنیم که باید به دنبال چه خدماتی از سمت کارگزاری منتخب خود باشید.

بهترین برای دریافت اعتبار

کارگزاری هوشمند رابین

دریافت اعتبار از این کارگزاری تا سقف 1 میلیارد تومان امکان پذیر است. البته بستگی به گردش حساب شما دارد که چقدر درماه خرید و فروش انجام میدهید.

کارگزاری بورس هوشمند رابین سیستم معاملاتی اختصاصی دارد که هم سرعت بالا و هم گرافیک متفاوتی نسبت به سایر کاگزاری‌ها دارد.

یکی از امکانات جالب این کارگزاری تسویه آنی است، یعنی شما میتوانید هرساعتی از شبانه روز درخواست وجه بدید و تا چنددقیقه بعد به حساب بانکیتان واریز شود .

اعطای اعتبار مذاکره‌ای

سیستم معاملات اختصاصی

پشتیبانی تلفنی و واتساپ

بهترین از لحاظ پشتیبانی

کارگزاری فارابی

کارگزاری فارابی جز 10 کارگزاری اول از لحاظ حجم معاملات است.

این کارگزاری برای اولین بار پشتیبانی 24 ساعته در 7 روز هفته را برای مشتریان خود راه اندازی کرده.

ثبت نام و احراز هویت مشتریان در این کارگزاری با چند کلیک ساده انجام میشود.

پلتفرم معاملاتی ساده و کاربر پسند دارد.

پشتیبانی 24 ساعته

ثبت نام با چند کلیک

لیست درحال بروزرسانی است .

هنگام انتخاب کارگزاری بورس به دنبال چه چیزی باشیم؟

امروزه کارگزاران بورسی برای پیروزی در رقابتِ جلب رضایت مشتریان، خدمات متمایزی ارائه می‌دهند. یک سرمایه‌گذار برای انتخاب کارگزار آنلاین بورسی باید جوانب زیادی را بسنجد. فرد در این جست و جو باید در نظر بگیرد که خدمات ارائه شده با مشخصات سرمایه‌گذاری مورد نظر او مطابقت داشته و برای رسیدن به هدف راه را هموار کند.

در قدم اول باید پلتفرم یا سیستم معاملاتی ارائه شده توسط کارگزار را با دقت زیر نظر بگیرید. پلتفرم اختصاصی یکی از ویژگی‌های کلیدی کارگزاری خوب است. کارگزار آنلاینی که پلتفرم اختصاصی داشته و سرعت ارسال سفارش به هسته معاملات سریعی دارد، شانس شما را برای شکار فرصت معاملاتی در قیمت مناسب چند برابر می‌کند. این مورد به خصوص در معاملات کوتاه مدت اهمیت فراوانی دارد. بنابراین باید مطمئن شوید که ابزارهایی که کارگزاری آنلاین ارائه می‌دهد، متناسب با سبک سرمایه‌گذاری شما و در جهت سرعت بخشیدن به معاملات است.

از طرفی در گذشته نه چندان دور نیاز بود تا با در دست داشتن مدارک به صورت حضوری برای افتتاح حساب به کارگزاری منتخب خود مراجعه می‌کردیم. اما این روزها تمایل به مراجعات حضوری بسیار کم شده و امکان افتتاح حساب غیرحضوری یک ویژگی ممتاز محسوب می‌شود. با این وجود باید در نظر داشته باشید که صرفا امکان ثبت نام آنلاین کافی نیست و سرعت تایید مدارک نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. ثبت نام سریع در بهترین کارگزاری بورس می‌تواند ورود به بازار و انجام معاملات را سرعت بخشد. به همین دلیل امروزه برخی از کارگزاری‌ها امکان ثبت نام آنلاین یا ثبت نام سریع را برای مشتریان خود فراهم کرده‌اند.

در آخر سیستم پشتیبانی از مشتریان را جدی بگیرید! گاهی مشکل معاملاتی کوچکی باعث سردرگمی معامله‌گر می‌شود. در این شرایط پشتیبانی آنلاین می‌تواند کلید حل مشکلات باشد. دسترسی راحت و سریع به پشتیبان آنلاین موجب آسودگی خاطر معامله‌گر خواهد شد. این که شما نیاز پیدا کنید تا با شرکت کارگزار برای دریافت راهنمایی‌های لازم تماس برقرار کنید، امری طبیعی است. در این راستا برخی از کارگزاران پشتیبانی 24 ساعته اینترنتی به مشتریان ارائه می‌دهند و در صورت بروز مشکلات سیستم معاملاتی، به سرعت برای رفع آن‌ها اقدام می‌کنند.

این موارد از جمله مهمترین نکات انتخاب کارگزاری آنلاین بورس است. با این حال همانطور که در ابتدای متن عنوان کردیم، خدمات زیادی از جانب کارگزاری‌ها ارائه شده است. در ادامه بررسی می‌کنیم که یک کارگزاری بورس چه خدماتی ارائه می‌دهد.

چگونه بهترین کارگزاری بورس را انتخاب کنیم؟

علاوه بر خدمات اصلی، برخی از شرکت‌های کارگزار بورس خدمات ویژه‌ای به مشتریان خود ارائه می‌دهند. در نهایت این شما هستید که به عنوان یک سرمایه‌گذار باید از میان لیست بلند بالای کارگزاری‌ها با توجه به معیارهای خود انتخاب کنید. در ادامه ویژگی‌هایی که در انتخاب بهترین کارگزاری می‌توانند نقش برجسته‌ای داشته باشند، را به شما معرفی خواهیم کرد:

دسترسی آسان به سامانه معاملاتی

کارگزاری‌های مختلف سامانه‌های معاملاتی متفاوت و بعضا اختصاصی دارند که کاربران با استفاده از آن‌ها می‌توانند علاوه بر خرید و فروش سهام شرکت‌های مختلف، به بررسی و تحلیل وضعیت بازار و شاخص‌ها بپردازند. برخی از شرکت‌های کارگزاری سامانه‌های معاملاتی پیچیده‌ای طراحی کرده‌اند که ممکن است استفاده از آن‌ها برای تمامی کاربران آسان نباشد. به این ترتیب در کنار شکل ظاهری و ویژگی‌های متمایز، نحوه کار با سامانه معاملاتی باید قابل درک باشد.

به همین دلیل امروزه برخی از شرکت‌های کارگزاری اپلیکیشن‌های تلفن همراه را طراحی کرده‌اند که در صورت عدم دسترسی به کامپیوتر به سادگی امکان انجام معاملات را در کوتاهترین زمان ممکن فراهم کند. اپلیکیشن‌های موبایلی علاوه بر این که مشکل عدم دسترسی به کامپیوتر را رفع کرده‌اند، با استفاده از محیط کاربرپسند، کار با سامانه معاملاتی را بسیار ساده‌تر ساخته‌اند. بنابراین در انتخاب بهترین کارگزاری بورس باید امکان دسترسی آسان به سامانه معاملاتی به خصوص توسط اپلیکیشن‌های موبایلی را بررسی کنید.

کارگزاری منتخب در کدام بازارها فعالیت دارد؟

با این که اغلب سرمایه‌گذاران برای معامله در بورس اوراق بهادار به سراغ بازار بورس می‌روند، اما این بازار به زیرشاخه‌های دیگری همچون بورس کالا، بورس انرژی، بازار مشتقه و . تقسیم می‌شود. اگر کارگزاری منتخب شما در همه بازارها فعالیت داشته باشد، نیاز به ثبت ‌نام دوباره در کارگزاری دیگر نخواهید داشت. به این ترتیب باید از ابتدای کار به فکر آینده باشید و حتما این عامل را نیز در انتخاب بهترین کارگزاری در نظر بگیرید.

آموزش سرمایه‌گذاری در بورس

یک کارگزار خوب باید به دنبال افزایش دانش کاربران خود باشد. تصمیم‌گیری درست از دانش کافی ناشی می‌شود. توسعه دانش شما به عنوان یک سرمایه‌گذار نه تنها برای شما لازم است، بلکه می‌تواند برای شرکت کارگزاری نیز مفید باشد. به این ترتیب برخی از کارگزاری‌ها علاوه بر نقش واسطه‌گری خود، در زمینه آموزش بازار سرمایه و حتی دیگر بازارهای مالی فعالیت کرده و در قالب محتواها یا دوره‌های آموزشی به مشتریان خود آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند. در نتیجه ارائه دوره‌های آموزشی بازار سرمایه می‌تواند یکی دیگر از دلایل انتخاب کارگزاری باشد.

ارائه خدمات سبدگردانی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های کارگزاری می‌توانند در نقش مشاوره سرمایه‌گذاری نیز ظاهر شوند و حتی پا فراتر گذاشته و به طور مستقیم خدمات سبدگردانی یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری را به مشتریان خود ارائه دهند. به خصوص که با توجه به نیاز اصلی به دانش، تجربه و تخصص کافی برای فعالیت در بازار و البته صرف زمان برای بررسی و نظارت سهام بازار، این خدمات اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. افرادی که شرایط فعالیت در بازار سرمایه را ندارند، می‌توانند از طریق مشاوران، سبدگردان‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بورس سرمایه‌گذاری کنند تا با کمک افراد متخصص و باتجربه، از این بازار بزرگ بهترین سود را کسب کنند.

اعطای اعتبار کارگزاری برای خرید سهام

برخی از کارگزاری‌ها، در قبال فعالیت بیشترِ مشتریان خود و یا در شرایطی خاص، وام مشخصی برای انجام معاملات در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند که مشتریان می‌توانند در مدت زمان تعیین شده با استفاده از این اعتبار به خرید و فروش بپردازند. در آخر باید در پایان زمان تعیین شده این مبالغ به کارگزاری پرداخت شود. این ویژگی به خصوص در شرایطی که نقدینگی کمی دارید، می‌تواند برای انجام معاملات متعدد به شما کمک کند. بنابراین این ویژگی نیز برای انتخاب بهترین کارگزاری بورسی می‌تواند در چک لیست شما قرار گیرد.

خدمات باشگاه مشتریان

پس از این که کاربران کارگزاری مورد نظر خود را انتخاب کردند، ارائه خدماتی تحت عنوان خدمات باشگاه مشتریان یکی از ابزارهای پایداری وفاداری کاربران به کارگزاری است. به این ترتیب شرکت‌های کارگزار بورس با ارائه برخی تخفیف‌ها، برگزاری مسابقات، پرداخت اعتبار، جوایز، دریافت کارمزد معاملاتی کمتر و . کاربران قدیمی خود را حفظ کرده و برای جلب نظر مشتریان جدید تلاش می‌کنند. اغلب این خدمات در قبال فعالیت‌های مشتریان به آن‌ها ارائه شده و سیستم آن بر مبنای امتیازگیری و ارتقا به جایگاه‌ بالاتر است. در نهایت اعضای باشگاه می‌توانند امتیازات خود را در قسمت‌های مختلف تبدیل‌سازی کنند.

سخن پایانی

انتخاب بهترین کارگزاری بورس می‌تواند تصمیمی مهم و اساسی باشد که حتی روی آینده سرمایه‌گذاری شما تاثیر زیادی بگذارد. برخی از افراد تنها به کارمزدهایی که کارگزار در قبال ارائه خدمات دریافت می‌کند توجه کرده و به دیگر ویژگی‌های اساسی آن توجه نمی‌کنند. این در صورتی است که در کنار کارمزد و هزینه‌های دریافتی، خدمات بیشتری از جمله: پلتفرم معاملاتی سریع و کاربرپسند، پشتیبانی از مشتریان، خدمات مشاوره و سبدگردانی و . باید در انتخاب شرکت کارگزاری نقش برجسته‌ای داشته باشد. در این متن تلاش کردیم تا در کنار بررسی جزئیاتی که برای انتخاب یک کارگزار آنلاین اهمیت بیشتری دارد، بهترین شرکت‌های کارگزاری بورس را به شما معرفی کنیم.

خلاصه متن

برای ارزیابی و انتخاب بهترین کارگزاری بورس باید خدمات و ابزارهای ارائه شده توسط هر کارگزاری را به دقت بررسی کنید. در این مقاله پس از بررسی ویژگی‌های اساسی انتخاب کارگزار آنلاین، بهترین شرکت کارگزاری در مهر 1401 را به شما معرفی می‌کنیم.

سوالات متداول

آیا برای انتخاب بهترین کارگزاری باید تنها به دنبال کارگزاری‌های بزرگ و معروف باشیم؟

بهترین کارگزاری لزوما بزرگترین و معروفترین کارگزاری نیست. در کنار وسعت نام یک شرکت بورسی، ممکن است یک کارگزاری کوچک حتی خدمات بهتری به شما ارائه دهد. با انتخاب کارگزاری بزرگ و معروف باید به تعدد سفارش‌های موجود نیز توجه کنید که می‌تواند منجر به اختلال در سیستم شود. از طرفی گاهی برخی از کارگزاری‌های کوچک ممکن است به دلیل عدم شلوغی و ترافیک سفارش کمتر، خدمات بهتری به شما ارائه کنند. با این حال کار با کارگزاری‌های کوچک می‌تواند ریسک‌های خاص خود را داشته باشد که قبل از انتخاب باید آن‌ها را بررسی کنید.

چه ویژگی‌هایی را باید برای انتخاب بهترین کارگزاری بورس بررسی کنیم؟

عوامل متعددی برای انتخاب شرکت کارگزاری مناسب باید در نظر گرفته شوند. پلتفرم معاملاتی سریع و کاربرپسند، پشتیبانی از مشتریان، ارائه خدمات سبدگردانی و صندوق سرمایه‌گذاری، خدمات باشگاه مشتریان، ارائه اعتبار معاملاتی و . از جمله ویژگی‌هایی محسوب می‌شوند که باید در چک لیست شما برای انتخاب یک کارگزاری خوب قرار بگیرند. در نهایت در راه انتخاب کارگزاری باید روحیات سرمایه‌گذاری و توقعات خود را نیز در نظر بگیرید.

چطور زیرساخت‌های فنی و سرعت انجام معاملات در سیستم معاملاتی کارگزاری را بررسی کنیم؟

سامانه‌های معاملاتی آنلاین درخواست‌های خرید و فروش را به صورت آنی ثبت می‌کنند. بی دلیل نیست که یکی از مهم‌ترین نکاتی که در انتخاب بهترین کارگزاری باید در نظر گرفت، سامانه معاملاتی سریع است که به خصوص با افزایش تعداد سرمایه‌گذاران، بدون وقفه بتواند سفارشات معامله‌گران را ارسال کند. با وجود این که در معاملات آنلاین تاخیر می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری برای سرمایه‌گذاران داشته باشد، بسیاری از کارگزاری‌ها در ارائه خدمات با کیفیت مناسب شکست خورده‌اند. بنابراین حتما باید این عامل را در نظر داشته باشید؛ که بهترین راه بررسی آن نیز استفاده از تجربیات سایر سرمایه‌گذاران و تحقیق در خصوص کارگزاری است.

در انتخاب کارگزاری در دسترس بودن شعب کارگزاری اهمیت دارد؟

تا مدتی قبل باید برای دریافت کد معاملاتی و انجام فرآیند ثبت‌ نام در کارگزاری بورس، به شعب کارگزاری منتخب خود مراجعه کرده تا به صورت حضوری مدارک خود را ارائه دهید. با وجود این که امروزه کارگزاری‌های بزرگ تعداد شعبه‌های خود را جهت سهولت دسترسی افزایش داده‌اند، اما ثبت نام آنلاین در کارگزاری دشواری مراجعات حضوری را از بین برده است. بنابراین با ایجاد امکان افتتاح حساب غیرحضوری دیگر نیاز نیست تا به دنبال شعب کارگزاری در نزدیکی خود باشید. کافیست تا از قبل، امکان ثبت نام آنلاین را در کارگزاری منتخب خود بررسی کنید.

شرایط وام بیمه عمر | از بیمه عمر خود بدون ضامن و وثیقه وام بگیرید.

شرایط دریافت وام بیمه عمر

یکی از حقوق بیمه‌گذاران بیمه عمر در استفاده از اندوخته بیمه‌نامه، دریافت وام از اندوخته می‌باشد. این مزیت بیمه عمر با توجه به بلندمدت بودن بیمه‌نامه، این امکان را به بیمه‌گذار می دهد تا در طول مدت بیمه‌ و قبل از سر رسید آن، از اندوخته بیمه‌نامه خود وام بگیرد.
به این صورت بیمه‌گذار می‌تواند در صورت نیاز مالی به جای بازخرید کردن بیمه‌نامه، از دریافت وام از اندوخته خود استفاده نماید.

در این مقاله، به بررسی شرایط دریافت وام بیمه عمر از هر شرکت بیمه، به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

بیمه عمر چیست؟

بیمه عمر یکی از انواع بیمه اشخاص است و دارای دو جنبه سرمایه‌گذاری و پوشش بیمه‌ای می‌باشد. بیمه‌گذار می‌تواند با پرداخت مقدار مشخصی حق‌بیمه علاوه بر پوشش‌هایی که در زمان حیات به او ارائه می‌شود، از پوشش‌های مخصوص بعد از فوت بیمه‌گذار و متعلق به ذینفعان وی نیز بهره‌مند شود.
همچنین علاوه بر ارائه پوشش‌های متنوع، یک سرمایه‌گذاری بلندمدت با سود تضمینی و مشارکت (که مقدار هریک از این سودها توسط شرکت‌های بیمه تعیین می‌شود.) محسوب می‌شود.
بیمه‌گذار می‌تواند پس از گذشت مدتی از بیمه‌نامه خود، آن را بازخرید نماید و یا در پایان مدت بیمه‌نامه اندوخته خود را به صورت مستمری یا یک‌جا دریافت نماید.
این بیمه مزایای بسیاری دارد که خرید آن را برای بیمه‌گذاران جذاب‌تر می‌کند یکی از این مزایا دریافت وام از اندوخته بیمه‌گذار می‌باشد.

دریافت وام بیمه عمر

دریافت وام بدون هیچگونه تشریفات اداری و بدون نیاز به ضامن، یکی از مزایای بیمه عمر می‌باشد. در واقع در این روش بیمه‌گذار می‌تواند در زمان مورد نیاز از مجموع حق بیمه پرداختی و سود تعلق گرفته به آن، استفاده مناسبی کرده و نیاز مالی خود را با دریافت وام بیمه عمر برطرف کند.
این نکته قابل ذکر است که بیمه‌گذار بدون نیاز به بازخریدی بیمه‌نامه می‌تواند وام را دریافت نماید و از اندوخته بیمه عمر خود استفاده کند. همچنین دریافت وام هیچ‌یک از پوشش‌های بیمه‌نامه را تحت تاثیر قرار نخواهد داد.
برخی از این شرایط در شرکت‌های بیمه ثابت و برخی دیگر متفاوت است که در ادامه به آن ها خواهیم پرداخت.

چرا وام بیمه عمر بگیریم؟

برای هرکسی ممکن است پیش بیاید که برای تامین مخارجی مثل ازدواج یا تحصیل نیاز به گرفتن وام داشته باشد. همیشه دز ذهن ما اولین گزینه برای گرفتن وام بانک‌ها هستند. اما می‌دانیم که گرفتن وام از بانک دردسرهای زیادی دارد و باصلاح باید کفش آهنی پا کنیم. تازه نیاز به ضامن هم داریم. یعنی باید به دوست و آشنا روبزنیم که ضمانت ما را برای دریافت وام بکند. از همه این‌ها گذشته معمولا سود وام‌های بانکی بسیار بالا هستند!

یعنی تازه بعد از کلی انتظار که مبلغ وام به حساب وام واریز شد باید آن را با اضافه مبلغی چشم‌گیر به بانک برگردانیم. پس چاره چیست؟ یکی از راه‌های کاربردی برای گرفتن وام استفاده از بیمه‌های عمر است. با خرید بیمه عمر می‌توانید هروقت که نیاز داشته باشید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن وام بگیرید. آن هم بدون اینکه نیازی به ضامن داشته باشید. فقط کافی‌ست نهایتا 2 سال از قرارداد بیمه عمر شما گذشته باشد تا چیزی نزیک به 90 درصد ارزش بازخریدی اندوخته بیمه‌نامه به شما وام داده شود.

دراصل، پولی که از بیمه‌نامه عمر و زندگی وام می‌گیرید، پول خودتان است. و شرکت بیمه از همان اندوخته یا ارزش نقدی بیمه‌نامه به‌عنوان وثیقه استفاده می کند.

شرایط دریافت وام بیمه عمر

دریافت وام دارای یک سری شرایط کلی طبق موارد زیر می‌باشد.

 • بدون نیاز به ضامن و هیچگونه تشریفات اداری است.
 • سود متعلق به وام بیمه عمر حداکثر 4 درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به بیمه‌نامه عمر است.
 • بیمه‌گذار می‌تواند بعد از تسویه کامل وام قبلی، به دفعات از اندوخته بیمه عمر خود وام دریافت کند.
 • بیمه‌گذار برای دریافت وام، نباید هیچ قسط عقب افتاده‌ای داشته‌باشد.

توجه به این نکته بسیار ضروری است که هرچه مقدار حق‌بیمه پرداختی و اندوخته شخص بیمه‌گذار بیشتر باشد وام تعلق گرفته به او آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید بیشتر خواهدبود.
در ادامه به شرایطی که در شرکت‌های بیمه متفاوت هستند، خواهیم پرداخت.

وام بیمه عمر

وام بیمه عمر پاسارگاد

بیمه پاسارگاد، 765,757 تعداد بیمه‌نامه عمر درسال 96 صادر کرده‌است که این تعداد 6.35 درصد کاهش نسبت به سال 95 داشته‌است.
با مقایسه مقدار فروش بیمه عمر در بیمه پاسارگاد با دیگر شرکت‌های بیمه‌ متوجه این موضوع می‌شویم که بیمه پاسارگاد در این رشته از بیمه مخاطبان بیشتری نسبت به سایر شرکت‌های بیمه دارد.
بیمه عمر این شرکت در دو رشته بیمه عمر به شرط فوت و بیمه عمر و تامین آتیه ارائه می‌شود، که در هریک امکان دریافت وام وجود دارد.

شرایط وام بیمه عمر پاسارگاد

شرایط دریافت وام توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر 90 درصد ارزش بازخریدی اندوخته
میزان گذشت از مدت بیمه نامه حداقل پس از 6 ماه از تاریخ شروع بیمه‌نامه عمر
حداقل مقدار اندوخته بدون محدودیت
میزان سود حداکثر 4 درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
نحوه‌ی بازپرداخت وام حداکثر طی 60 قسط و یا 5 سال

یک نکته مهم این است که برای دریافت وام بیمه عمر پاسارگاد مبلغ اندوخته و ارزش بازخریدی بیمه‌نامه نباید کمتر از 2.000.000 ریال باشد.

گفتیم که زمان بازپرداخت قسط‌های وام بیمه عمر پاسارگاد حداکثر 60ماه است. البته تاریخ آخرین قسط وام نباید از تاریخ انقضاء بیمه‌نامه بیشتر باشد. یعنی اگر مدت بیمه‌نامه 10 سال و کمتر است مدت بازپرداخت وام حداکثر 4 سال خواهد بود. برای بیمه‌نامه‌های بالاتر از 10 سال هم مدت بازپرداخت وام حداکثر 5 سال است.

روش پرداخت اقساط وام هم می‌تواند ماهانه، سه ماهه، شش ماهه، سالانه و یکجا باشد.

وام بیمه عمر سامان

انواع بیمه‌های عمر سامان شامل بیمه عمر زمانی، عمر مانده بدهکار، عمر و حوادث گروهی، عمر و سرمایه‌گذاری و بیمه‌نامه جامع عمر و زندگی سامان می‌باشد، که هرکدام از این بیمه‌نامه‌های عمر خدمات خاصی را به بیمه‌گذاران ارائه می‌دهند، اما شرایط دریافت وام در همه‌ی آنها یکسان است.
این شرکت، 77,157 بیمه‌نامه عمر در سال 96 صادر کرده‌است که نسبت به سال قبل رشد 0.48 درصدی داشته است و در بین شرکت‌های دیگر رتبه پنجم را در تعداد صدور بیمه‌نامه عمر داراست. یکی از مزایای بیمه سامان، شفاف و واضح بودن تمام شرایط و امکانات بیمه‌نامه‌های صادر شده توسط این شرکت می‌باشد.

شرایط وام بیمه عمر سامان

آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید
شرایط دریافت وام توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر 90 آنلاین حساب باز کنید و وام بگیرید درصد ارزش بازخریدی اندوخته
مبلغ وام حداقل 200 هزار تومان
میزان گذشت از مدت بیمه‌نامه حداقل یکسال
میزان سود معادل سود قطعی صندوق ریسک متوسط + 2 تا 3 درصد کارمزد
نحوه‌ی بازپرداخت وام مبالغ بالاتر از 1 میلیون تومان، ۲۴ ماهه و طی ۴ قسط شش ماهه
مبالغ کمتر از ۱ میلیون تومان، ۱۲ ماهه و طی ۲ قسط شش ماهه

این نکته قابل ذکر است که در بیمه عمر سامان تمام حق‌بیمه‌های بیمه‌گذار به جز اولین حق‌بیمه باید حداکثر تا یک ماه پس از سررسید اقساط وام به صورت کامل پرداخت‌شود. همچنین نرخ بهره وام دریافتی از اندوخته بیمه عمر سامان 20.5 درصد است.

وام بیمه عمر ایران

بیمه عمر ایران در دو زمینه گروهی و انفرادی ارائه می‌شود. بیمه عمر انفرادی شامل طرح‌های بیمه عمر زمانی، بیمه تمام عمر، بیمه تأمین آتیه فرزندان و بیمه تامین هزینه جهیزیه می‌شود، همچنین بیمه عمر کارکنان دولت، زیر مجموعه بیمه عمر گروهی ایران است. علاوه بر طرح‌های ذکر شده، بیمه ایران طرح‌هایی ویژه ازجمله بیمه جامع زندگی و بیمه مان ارائه داده‌است.
بیمه ایران با صدور 290,626 بیمه‌نامه بیمه عمر در سال 96، 25 درصد کاهش در تعداد بیمه‌نامه‌های عمر صادر شده نسبت به سال 95 داشته است و رتبه دوم را از نظر تعداد بیمه‌نامه‌ی عمر، در بین دیگر شرکت‌های بیمه کسب کرده است.

شرایط وام بیمه عمر ایران

شرایط دریافت وام توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر 90 درصد ارزش بازخریدی اندوخته
میزان گذشت از مدت بیمه‌نامه در پایان سال دوم
حداقل مقدار اندوخته بدون محدودیت
میزان سود حداکثر 4 درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
نحوه ی بازپرداخت وام حداکثر طی 36 قسط و یا 3 سال

برای دریافت وام بیمه عمر ایران باید حداقل بیست و چهار قسط حق بیمه پرداخت شده داشته باشید. همچنین نباید وام در جریان و تسویه نشده داشته باشید.

وام بیمه عمر کارآفرین

بیمه کارآفرین اولین شرکت خصوصی ارائه‌دهنده بیمه عمر در ایران می‌باشد و بعد از آن به پدر بیمه عمر ایران معروف شده‌است. بیمه عمر این شرکت شامل طرح‌های انفرادی، مشترک، خودپرداخت و مستمری می‌شود که هرکدام خدمات خاصی را ارائه می‌دهند.
این شرکت بیمه، 56,250 بیمه‌نامه عمر در سال 96 صادر کرده و این تعداد، 92/22 درصد کاهش نسبت به سال 95 داشته است.

شرایط وام بیمه عمر کارآفرین

شرایط دریافت وام توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر 90 درصد ارزش بازخریدی اندوخته
میزان گذشت از مدت بیمه‌نامه پس از سال دوم بیمه‌ای
حداقل مقدار اندوخته بدون محدودیت
میزان سود با توجه به میزان وام معین می‌شود.
نحوه‌ی بازپرداخت وام طبق شرایط ذکر شده در قرارداد وام (12 ماهه و 24 ماهه)

گفتیم که سود وام بیمه عمر کارآفرین با توجه به مدت بازپرداخت وام متفاوت است.مثلا اگر قرار باشد بازپرداخت 12 ماهه داشته باشید سو وام شما 13 درصد است و اگر بخواهید وام خود را 24 ماهه تسویه کنید باید 26 درصد سود بدهید. البته حواستان باشد که به اندوخته بیمه شما سود تضمینی تعلق می‌گیرد. درواقع عملا سود وام شما فقط اختلاف مبلغ سود تضمینی و وام دریافتی است.

وام بیمه عمر آسیا

بیمه آسیا از سال 1373 فعالیت خود در زمینه بیمه عمر را آغاز نموده است.
این شرکت 81,185 بیمه‌نامه عمر در سال 96 صادر کرده که نسبت به سال 95 رشد 22.77 درصدی داشته است.
انواع بیمه عمر این شرکت شامل بیمه‌نامه مختلط عمر و پس انداز (طرح قدیم)، بیمه نامه جامع عمر و پس انداز و بیمه نامه جامع مهر آسیا می‌باشد.

شرایط وام بیمه عمر آسیا

شرایط دریافت وام توضیحات
مقدار وام پرداختی حداکثر 90 درصد ارزش بازخریدی اندوخته
میزان گذشت از مدت بیمه‌نامه پس از 2 سال
حداقل مقدار اندوخته بدون محدودیت
میزان سود حداکثر 4 درصد بیشتر از سود تضمینی متعلق به اندوخته
نحوه‌ی بازپرداخت وام طبق شرایط بیمه‌نامه

به این نکات باید توجه داشت که در سال‌های ابتدایی به دلیل کمتر بودن اندوخته بیمه‌گذار میزان وام مسلما کمتر خواهدبود و این مقدار با گذشت زمان از بیمه‌نامه بیشتر خواهدشد.
همچنین هرچه مقدار حق‌بیمه‌های پرداختی بیشتر باشد مقدار اندوخته شخص بیمه‌گذار بیشتر خواهدشد، در نتیجه میزان وام دریافتی بیشتر می‌شود.

بیمه عمر و سرمایه‌گذاری

خرید بیمه عمر از ازکی

به راستی که انتخاب بهترین بیمه عمر برای افراد مختلف، سخت است اما ازکی می‌تواند این کار را برای شما آسان کند.

ازکی به عنوان یک مرکز مشاوره و انتخاب بیمه، با ارائه مشاوره رایگان، دقیق و بی‌طرفانه شمارا در انتخاب بهترین بیمه عمر راهنمایی می‌کند و می‌توانید به صورت آنلاین بیمه عمر مورد نظر خود را خریداری کنید.

علاوه بر بیمه عمر می‌توانید سایر بیمه‌ها از جمله شخص ثالث، بدنه، مسافرتی و… را به صورت آنلاین از ازکی خریداری کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.