روش‌های خروج از موقعیت کوتاه


کانال کشی کولر گازی جزء تزئینات داخلی نیست!

آموزش پارک کنار جدول

یکی از اصلی ترین دلایل ترافیک در ایران این است که عده‌ای از رانندگان محترم هر جا که اراده کنند حتی وسط خیابان و در لاین حرکت توقف کرده و به سوار یا پیاده کردن مسافر اقدام می‌کنند. بهتر است بدانیم که فقط در لاین توقف باید نسبت به این کار اقدام کنیم.

برای اینکه بخواهیم اتومبیل خود را در لاین توقف پارک کنیم باید ابتدا سمت راست اتومبیل خود را ببینیم تا بتوانیم در فاصله‌ی معینی در کنار جدول پارک کنیم.اگر فاصله ماشین تا جدول خیلی زیاد شود، ممکن است زمانی که مسافر پیاده می شود و درب را باز می‌کند با موتور یا دوچرخه سوار تصادف کند یا اینکه وسایل نقلیه‌ای که در لاین حرکت در حال عبور هستند با سمت چپ اتومبیل ما برخورد کنند. در صورتی که فاصله ی ماشین تا جدول کم باشد، درب خودرو به جدول گیر میکند. به همین دلیل باید فاصله ی مناسبی بین خودرو و جدول در نظر بگیرید.

قانون پارک کنار جدول

قانون فاصله پارک خودرو با کناره جدول را میان ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر تعیین کرده است. از آنجایی که در پارک خودرو سمت راست دیده نمی‌شود، بنابراین می‌توان وسط شیشه بزرگ جلو و پایه برف پاکن و چشمه آبپاش روی موتور را مبنای داخلی چرخ راست خودرو قرار داد.

برای اینکه چشمتان با کاربرد پایه برف پاکن و چشمه آبپاش آشنا گردد، در خیابان کم رفت و آمد که خط کشی لاین بندی دارد بروید و کنار خط مقطع لاین اول با پایه برف پاکن و یا چشمه آب پاش در یک خط قرار بگیرید. این تمرین برای ۱۰ دقیقه با سرعت کم انجام می‌شود.

پس از انجام تمرین و آشنا شدن چشم با پایه برف پاکن و چشمه آب پاش و منطبق کردن آن با کناره خط سفید مقطع و هماهنگی لازم چشم با دست و فرمان به سراغ کنار جدول و خط پارک سفید ممتد کنار جدول باید رفت. برای زیبایی خیابان و دید خوب در شب و همچنین برای پارک کنار جدول، خطوط پارک کف خیابان کشیده شده است و فاصله آن تا لبه آسفالت (برخورد آسفالت و جدول ) ۳۰ سانتی‌متر و پهنای خط پارک ۱۵ سانتی‌متر می‌باشد.

در جاهایی که جدول بلند می‌باشد بایستی پارک را ۴۵ سانتی‌متر فاصله دهیم و در خیابان‌هایی که عرض آن‌ها کم و پر رفت و آمد است و در ضمن خط پارک هم ندارد از پارک ۳۰ سانتی‌متر فاصله استفاده می‌شود. به این نوع پارک کردن پارک منطبق گفته می‌شود.

ماشین پارک شده کنار خیابان

نحوه انجام پارک کنار جدول

برای این کار همیشه راهنمای سمت راست را می‌زنیم، به آینه وسط و بغل سمت راست نگاه می‌کنیم و سر را کمی به سمت راست برمی‌گردانیم تا نقطه‌ی کور آینه را ببینیم و سپس در صورتی که خطری نبود با سرعت کم و به شکل اریب و درست مثل فرود هواپیما اتومبیل را به منتهی الیه سمت راست آورده و پایه‌ی برف پاک کن و چشمه‌ی آب پاش را با فاصله‌ی ۱۵ سانتیمتر (به اندازه‌ی پهنای تایر اتومبیل) کنار خط بغل جدول (خط پارک) قرار می‌دهیم. اتومبیل را کاملاً صاف پارک می‌کنیم. در ضمن در صورتیکه محل مورد نظر خط پارک نداشت، پایه‌ی برف پاک کن و چشمه‌ی آب پاش روی درب موتور اتومبیل را با پایین جدول ۳۰ الی ۴۵ سانتی‌متر فاصله داده و وقتی اتومبیل صاف شد می‌ایستیم.

برای اینکه بخواهیم پارک کنیم باید از قبل محل پارک را انتخاب کنیم و کاملاً آهسته به کنار خیابان بیابیم زیرا اگر ناگهان و با سرعت به سمت راست برویم ممکن است وسائل نقلیه پشت سر غافلگیر شده و با ما برخورد کنند.

چگونه صاف پارک شدن خودرو در پارک کنار جدول

دو روش اساسی در مورد صاف پارک کردن خودرو کنار جدول وجود دارد.

روش اول: در این روش به انتهای لاین توجه کرده و مطابق با آن خودرو پارک می‌گردد. هنگامی که روبه جلو به انتهای لاین توقف نگاه شود و آنرا با عرض جلوی درب موتور خودرو می‌سنجیم بایستی با انتهای لاین موازی باشد.

روش دوم: بایستی برای پارک لبه جلوی درب موتور را طوری قرار دهیم که با جدول سمت راست خیابان زاویه ۹۰ درجه را تشکیل دهد.

پارک کنار جدول با روش گلگیر

چگونگی خروج از پارک و رعایت حق تقدم

برای بیرون آمدن از پارک ابتدا راهنمای سمت چپ زده می‌شود، چنانچه تا ۳۰ متر جلوتر از خودرو در لاین توقف خودرو یا مانع دیگری نبود آینه سمت چپ کنترل می‌گردد و به سمت چپ با برگرداندن سر نقاط کور آینه را کنترل می‌نماییم و در همان لاین به صورت اریب وارد لاین حرکت می‌شویم.

چنانچه در جلوی ما تا حدود ۳۰ متری مانع یا خودرویی باشد بایستی به صورت پله‌ای وارد لاین حرکت شویم. ابتدا راهنمای سمت چپ زده می‌شود و به آینه وسط و چپ نگاه می‌کنیم و با گرداندن سر نقاط کور آینه در سمت چپ را پوشش می‌دهیم، در صورت نبود خطر روش‌های خروج از موقعیت کوتاه خودرو را به حالت ۳۰ درجه کج کرده می‌ایستیم (سر گلگیر سمت راست خودرو به پلاک یا وسط خودرو جلویی برسد) دوباره سر به سمت چپ گردانده شده نگاه می‌کنیم سپس با احتیاط به صورت لاک‌پشتی وارد لاین حرکت شده و فرمان صاف می‌شود.

پارک ۴۵ -۳۰ سانت کنار جدول (روش سریع)

در جاهایی که کنار جدول خط‌کشی ندارد می‌توان از روش پارک سریع استفاده کرد.

پارک کنار جدول

برای هنگامی که می‌خواهیم از لاین حرکت به لاین توقف رفته و پارک خودرو انجام شود ابتدا راهنمای سمت راست زده می‌شود. سرعت خودرو کم می‌گردد. آینه وسط سمت راست نگاه می‌گردد. برای پوشش نقاط کور آینه سر راننده به سمت راست چرخانده می‌شود. پس از اطمینان از عدم وجود خطر فرمان کمی به سمت لاین توقف چرخانده می‌شود و خودرو به صورت اریب و با زاویه ۴۵ درجه به سمت لاین توقف هدایت می‌شود و بایستی گاز قطع و لمس ترمز انجام شود. زمانی که پایه برف پاکن و چشمه آب پاش از دید راننده به لبه آسفالت ( برخورد آسفالت و جدول ) رسیدن فرمان به چپ و خودرو صاف می‌گردد.

پارک کنار جدول به کمک سر گلگیر سمت راست

با رعایت تمامی نکات ایمنی مانند راهنمای سمت راست و نگاه کردن به آینه‌های وسط و راست و پوشش دادن نقاط کور آینه حرکت به شکل اریب به سمت جدول انجام می‌گردد و زمانی که نوک گلگیر سمت راست مماس با کناره جدول منطبق گردید پارک ۴۵-۳۰ انجام گردیده و پس از صاف شدن خودرو توقف می‌گردد. لازم به ذکر است در اتومبیل پراید چشمه‌ی آب پاش روی درب موتور و در بیشتر اتومبیل‌های تولید جدید پایه‌ی برف پاک کن وسط شیشه‌ی بزرگ جلو بهترین مبنا برای تعیین موقعیت چرخ سمت راست بوده و برای پارک کنار جدول می‌توان از آن استفاده کرد.

پارک خودرو کنار جدول

پارک کنار جدول در چه مکان هایی ممنوع است؟

۱-هر جا که پارک کردن و توقف کردن خودرو در آن توسط تابلوهایی ممنوع شده باشد

۲-ایستگاه‌های اتوبوس ، تاکسی و …

۳-حداقل ۱۵ متر قبل و بعد از تقاطع‌ها که به آن حریم تقاطع گفته می‌شود

۵-روبروی پل منازل و ساختمان‌ها

۸-روی خط‌کشی عابرین پیاده

۹-زیر پل‌ها و دیگر مواردی که در ماده ۱۶۳ قانون راهنمایی و رانندگی مشخص گردیده است

حالت چر‌خ‌ها هنگام پارک کردن خودرو در سرازیری و سربالایی (آخرین نکته پارک کنار جدول)

در سرازیری‌ها بهتر است حالت چرخ‌های جلو به سمت راست به مت جدول باشد پس از بالا کشیدن ترمز دستی و خاموش کردن خودرو دسته دنده را درون دنده سنگین گذاشته می‌شود. در سربالایی که کناره راه جدول ندارد؛ بهتر است حالت چرخ‌ها به سمت راست خودرو باشد پس از بالاکشیدن ترمز دستی و خاموش کردن دسته دنده در سنگین قرار داده می‌شود. برای پارک کردن در سربالایی که کناره راه جدول دارد، بهتر است حالت چرخ‌ها به سمت چپ خودرو باشد پس از بالا کشیدن ترمز دستی و خاموش کردن دسته دنده درون دنده سنگین قرار داده می‌شود.

نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس – چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟

نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس

بسیاری از افراد در بازار بورس به دنبال سرمایه گذاری روی سهام های ارزنده و بنیادی هستند و سعی دارند با شناسایی سهام های ارزشمند روش‌های خروج از موقعیت کوتاه در بورس، سرمایه گذاری خودشون رو مطمئن تر و سودده تر کنند. حالا شاید برای سهامداران تازه وارد تر این سوال مطرح شود که نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس به چه صورت است و چگونه سهام مناسب را تشخیص دهیم؟ در پاسخ باید گفت که روش های مختلفی برای تشخیص سهام های مستعد رشد وجود دارد که در ادامه سعی میکنیم به هر کدام از آن اشاره داشته باشیم تا شما عزیزان هم به سادگی نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس را یاد بگیرید و بتوانید سهام های بنیادی و ارزشمند رو در پرتفوی سرمایه گذاری خود قرار دهید.

نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس

به صورت کلی می توان گفت که هر سرمایه‌ گذار در زمان خرید، باید فاکتورها و مواردی را مد نظر داشته باشد که غالب سرمایه‌ گذاران به آن‌ ها توجه چندانی نمی کنند. موضوعاتی که امکان دارد برای هر سرمایه‌ گذار بدیهی باشد، اما به ‌وقت عمل هیچ ‌وقت آن ها مورد استفاده قرار نمی گیرند. این امر به‌ مرور زمان به‌ صورت عادت درآمده و به ‌عنوان یک نقطه‌ ضعف برای سرمایه ‌گذار به شمار می رود.

باید توجه داشته باشید که هیچ سیستم خطاناپذیر و ۱۰۰ درصدی در انتخاب سهام ارزشمند وجود ندارد، ولی می توان ریسک معامله را به عدد صفر نزدیک و نزدیک تر کرد. در ادامه ۱۲ عامل مهم در شناسایی سهام ارزشمند را خدمت شما همراهان همیشگی کد بورسی اعلام خواهیم کرد تا ریسک معاملات خود را به صفر برسانید.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید، آموزش های رایگان بورسی و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

در حقیقت تنها راه مطمئن برای کسب موفقیت در بازارهای مالی افزایش دانش و آگاهی به همراه مهارت‌ های مالی رفتاری و کسب تجربه در زمینه انجام معاملات است. همان طور که می دانید قیمت سهام تابعی از عرضه و تقاضاست و زمانی که تقاضا برای یک سهم به ‌اندازه‌ ای قوی باشد که بتواند بر عرضه یا همان فروشندگان غلبه کند، قیمت سهم با افزایش روبرو خواهد شد و برعکس، وقتی که قدرت فروشندگان بیشتر و عرضه زیادتر از تقاضا و قدرت خریداران است، قیمت سهم روند نزولی را پیش خواهد گرفت، پس اگر بتوان میزان عرضه و تقاضا در بازار را دانست و آن را تا حدودی پیش ‌بینی کرد، شانس موفقیت و یافتن بهترین سهام برای خرید افزایش خواهد یافت. با ما همراه باشید.

۱) تحلیل بنیادی

در تحلیل فاندامنتال یا همان بنیادی، انتخاب سهام تابعی از شناخت وضعیت کلی (سیاسی و اقتصادی) حاکم بر یک صنعت خاص و یا کل بازار است. طبق اصول این تحلیل، ارزش ذاتی يک سهم با توجه شرايط كنونی و آتی شرکت، وضعيت اقتصاد كلان، جايگاه صنعت در اقتصاد آن كشور و روند اطلاعات مالی شركت قابل محاسبه و ارزیابی خواهد بود. در نهایت با توجه به سودآوری و اطلاعاتی که در صورت های مالی شرکت ها در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار می گیرد، بهترین شرکت انتخاب‌ شده و سهام آن شرکت خریداری می گردد.

در انتخاب سهم، عواملی مانند چشم ‌انداز صنعت، سودآوری، وضعيت نقدينگی، ميزان بدهی ‌ها، نسبت قيمت به سود هر سهم، درصد سهام شناور آزاد، نقد شوندگی، سياست تقسيم سود و تركيب سهامداران شركت از اهمیت بسیار زیادی برخوردا است. در ادامه به موضوع تحلیل بنیادین سهم از منظری دیگر نگاهی می اندازیم و سپس سه حالت ممکنی که می تواند در تحلیل بنیادی رخ دهد، خواهیم پرداخت.

به بیانی دیگر تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال با بررسی عوامل اصلی موثر بر قیمت سهام شرکت به سرمایه ‌گذار کمک خواهد کرد تا تعیین کند که آیا سرمایه ‌گذاری در سهام مورد نظر مناسب است یا خیر. در این روش، سرمایه‌ گذار بعد از بررسی و تحلیل عوامل موثر بر قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا در اصطلاح ارزش ذاتی این سهم را تعیین کرده و پس از مقایسه با قیمت فعلی یا همان ارزش بازار آن در بورس، اقدام به خرید یا فروش آن خواهد کرد. توجه داشته باشید که در این صورت ۳ حالت ممکن است رخ دهد :

 • چنانچه با محاسباتی که سرمایه‌ گذار مد نظر قرار می دهد، ارزش واقعی سهم از قیمت فعلی آن بیشتر باشد، بنابراین امکان دارد سهم رشد بیشتری داشته باشد تا به قیمت واقعی خود برسد. پس این سهم برای خرید گزینه خوبی به حساب می آید. به عنوان مثال این طور فرض کنید قیمت هر سهم یک شرکت امروز ۱۵۰۰ تومان باشد، اگر ارزش ذاتی هر سهم این شرکت توسط سرمایه‌گذار ۲۳۰۰ تومان برآورد شود، خرید این سهم می ‌تواند حدودا تا ۵۰ درصد سود نصیب سرمایه ‌گذار نماید.
 • ولی چنانچه ارزش واقعی سهم از ارزش بازار آن کم تر باشد، در حقیقت سهم دارای حباب قیمتی است و نه تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه ‌گذار چنین سهمی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را به فروش برساند.
 • در وضعیت هم که ارزش ذاتی سهم با ارزش بازار آن برابر باشد، پس قیمت آن منصفانه بوده و خرید و فروش آن سودی را از این لحاظ نمی تواند برای ما متصور شود.

۲) نسبت P/E

از پرکاربردترین نسبت ‌ها در بین نسبت‌ های مالی، “نسبت قیمت بر سود سهام” است که ارزش بازار یک سهم را نمایان می کند. P بیانگر قیمت سهم (price) و E بیانگر سود سهم که همان EPS است. در واقع هر اندازه میزان این نسبت پایین ‌تر باشد، نشان از پایین بودن ارزش ذاتی سهم در مقابل سودآوری شرکت دارد و این نشان دهنده این است که در آینده قیمت سهام افزایشی خواهد بود.

به بیانی دیگر این نسبت می گوید که قیمت سهام شرکت، چند برابر مقدار سود نقدی است که شرکت به هر سهم خود اختصاص می دهد. به زبان ساده تر، نسبت قیمت به درآمد سهم بیانگر این است که آیا قیمت سهام به نسبت سودی که بین سهامداران خود توزیع می کند، ارزشمند است یا خیر.

۳) ارزش دفتری هر سهم

ارزش دفتری هر سهم بیانگر ارزش خالص دارایی ها، معادل حقوق صاحبان عادی سهام است. اگر بازده حقوق صاحبان سهام بیشتر از ۱۵ درصد باشد، بیانگر سوددهی بالا و پتانسیل رقابتی در سهم است.

۴) قابلیت نقدشوندگی بالا

از مواردی که در شناسایی بهترین سهام برای خرید در بورس باید به آن توجه بسیار زیادی داشته باشید، قابلیت نقدشوندگی آن سهام است، به بیان ساده یعنی هر زمان که دارنده سهم بخواهد سهام خود را به فروش برساند، به راحتی قادر به انجام این کار باشد. هر اندازه تعداد خرید و فروش روزانه یک سهم بیشتر باشد و حجم بالاتری از سهام مورد معامله قرار گیرد، قابلیت نقدشوندگی آن سهم هم به مراتب بالاتر خواهد بود.

۵) نسبت P/B

این نسبت که به آن نسبت قیمت به ارزش دفتری سهم نیز گفته می شود، دربردارنده این موضوع است که ارزش ذاتی یک سهم در برابر جریان بازار چگونه است. تحت شرایطی که این نسبت بیشتر از ۱ باشد، سهام از ارزش واقعی خود بالاتر و اگر این رقم زیر یک باشد، سهام دارای یک مشکل بنیادی بوده و از ارزش خود پایین ‌تر است.

۶) سود تقسیمی بالا

چنانچه شرکت از لحاظ مالی وضعیت مناسبی داشته باشد و میزان سود تقسیمی آینده امن باشد، در کوتاه‌ مدت بازده سودی خوبی را برای سهامداران خود رقم خواهد زد و مناسب خرید خواهد بود.

۷) تحلیل تکنیکال

در روش تحلیل تکنیکال ، سرمایه‌ گذاران با بررسی روند نوسانات قیمت یک سهم در گذشته، سعی در پیش ‌بینی قیمت آن در آینده دارند. بنابراین تحلیل تکنیکال به ‌عنوان ابزاری در دست سرمایه ‌گذاران است تا قوی ‌ترین احتمال را با استفاده از اندیکاتورهای پرکاربرد در بورس ، اسیلاتورها و ابزارهای گوناگنون پیش‌ بینی نمایند.

توجه داشته باشید که در اینجا صحبت از احتمالات است و کسی قادر نیست به صورت قطع بگوید که قیمت یک سهم با افزایش یا کاهش روبرو خواهد شد، لذا شناسایی روند صعودی یا نزولی در یک سهم و نقاط ورود و خروج بهینه در بازار بورس از کاربردهای اصلی این تحلیل محسوب می شود.

مراحل بررسی قیمت سهام به وسیله تکنیکالیست ها

 1. انتخاب نوع نمودار از نظر بعد زمانی و آشنایی و انتخاب اشکال نمودار مثل؛ نمودار خطی، میله ‌ای، شمعی (توجه کنید که در ایران معمولا از نمودار میله ‌ای و شمعی بیشتر استفاده می شود)
 2. بررسی روند شاخص کل
 3. بررسی روند شاخص ۵۰ شرکت فعال
 4. روند قیمتی سهم که برای معاملات در دوره های میان ‌مدت و کوتاه ‌مدت و بلند مدت در نظر گرفته خواهد شد
 5. تعیین سطح مقاومت و سطح حمایت

حائز اهمیت ترین مزایای تحلیل تکنیکال

 • مناسب ‌ترین و بهترین زمان ورود یا خروج را در کوتاه‌ مدت مشخص خواهد کرد و سیگنال های خرید و فروش به موقع را صادر می کند.
 • ﯾﮏ ﺗﺤﻠﯿﻠﮕﺮ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻣﯽ ‌ﺗﻮاﻧﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺧﻮد در ﺗﻤﺎم ﺑﺎزارﻫﺎ و روی ﺗﻤﺎم ﭼﺎرت ‌ها بهره بگیرد و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞ است.

نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس

۸) شناخت نظرات اکثریت بازار

در قسمت دیده‌ بان سایت tsetmc ، می ‌توان بسیاری از اطلاعات مربوط به سهام پذیرفته‌ شده در بورس را به ‌صورت آنلاین و لحظه ‌ای مورد بررسی قرار داد. با تعریف مجموعه ‌ای از مشخصه‌ های مالی، تعداد محدودی از سهام را که دارای مشخصه موردنظر هستند، تشخیص داده و بعد از انجام تحلیل تکنیکال و بنیادی ، اقدام به خرید سهام آن شرکت کرد.

۹) تابلو خوانی در بورس

در مبحث تابلو خوانی، شما با توجه به تغییرات حجم معاملات، تعداد خریدار و فروشنده حقیقی و حقوقی و حجم خرید و کد به کد حقوقی به حقیقی ، به ‌عنوان مهم ‌ترین متغیرهای تابلو خوانی در کنار ارزیابی دیگر عواملی که در صفحه سایت هر نماد بورسی در اختیار شماست، در رابطه با ورود و خروج سهامداران و توجه به یک شرکت را مورد محاسبه قرار دهید و در نتیجه با تلفیق این مبحث با تحلیل تکنیکال و بنیادی درصد موفقیت خود در بازار بورس را افزایش خواهید داد.

۱۰) تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر

تحلیلگران پس از بررسی مرحله دیگر و تجزیه و تحلیل اقتصادی کشور، باید به بررسی وضعیت و موقعیت فعلی صنعت مورد نظر و روند رشد آینده آن بپردازند. در این خصوص می توان گفت که سهامداران و معامله ‌گران برای شرکت ‌هایی که فعالیت آن ها در حوزه صنایع رو به رشد و سود آور است ارزش بیشتری قائل اند و بهترین سهام برای خرید در بورس را از بین این شرکت ها انتخاب می کنند. در تجزیه و تحلیل صنعت عوامل مهمی که باید در نظر داشته باشید تا برای خرید آن سهم از آن صنعت اقدام کنید به شرح زیر می باشد :

 1. رو به رشد بودن و روش‌های خروج از موقعیت کوتاه روند افزایشی برای محصولات یا خدمات آن صنعت در آینده.
 2. ارگان‌ های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات دخالت کمی داشته باشند و یا دخالتی نداشته باشند.
 3. توجه به این موضوع که برای محصولات موجود در آن صنعت، مشابه خارجی یا رقیب تهدید جدی برای نفوذ در بازار داخلی وجود نداشته باشد.
 4. قابلیت های ممتازی نسبت به دیگران داشته باشد. این ویژگی ممتاز می ‌تواند اسم و رسم تجاری مناسب، نیروی کار متخصص، فناوری پیشرفته تولید و سهم مناسب از آن بازار به حساب آید.
 5. در نظر داشته باشید که صنعت مورد نظر طوری باشد که رقبای جدید به آسانی وارد آن صنعت نشوند و بازار صنعت تحت تاثیر نوسانات ناشی از ورود آن ها قرار نگیرد.
 6. به این دلیل که هر چقدر تعداد کالاهای جانشین کم تر باشد موقعیت بازاری آن صنعت، بهتر است، لذا نبود یا محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت بیانگر برتری آن صنعت خواهد بود.

۱۱) مهارت ‌های فردی

در بازار بورس کنترل فردی در معاملات، اهمیت بسیار زیادی را داراست. تقریبا همه معامله ‌گران بازار بورس زمان زیادی صرف کرده ‌اند تا شخصیت اصلی معامله‌ گری خود را شناخته و درصد موفقیت خود را در شناسایی سهام ارزشمند افزایش دهند.

این را در خاطر داشته باشید که موفق‌ ترین معامله گران افرادی بوده ‌اند که توانسته ‌اند توازن مناسبی را در استفاده از روش ‌ها و ابزارهای تشریح شده ایجاد نمایند. موفقیت در معامله‌ گری با آرامش رابطه‌ ای مستقیم دارد. پریشانی ذهن، حواس ‌پرتی، خرید و فروش بی ‌نظم و به دور از استراتژی، تماما موجب برهم خوردن بیشتر آرامش و ضرر های پی در پی می شود.

۱۲) تجزیه و تحلیل نظرات فعالان تجربی بازار سرمایه

فعالان بازار را می‌توان در تالارهای کارگزاری ‌ها پیدا کرد و یا نظراتشان را در گروه‌ های تلگرام، انجمن‌ های بورسی، اتاق ‌های گفتگو و وبلاگ‌ های بورسی مطالعه کرد، ولی به صورت کلی معامله‌ گران باید در حد معمول از نظرات فعالان تجربی بازار در خصوص بازار و آینده آن اطلاع یابند.

استفاده از مشاوره‌ های سرمایه ‌گذاری و اطلاع از ظرفیت پذیرش ریسک برای تخصیص بهینه دارایی ‌ها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. شایان ذکر است برای یافتن سهام ارزشمند همیشه بایستی مراقب بود به پیروی از شایعات و رسانه های بورسی، معامله انجام نشود و حتما پیش از ورود به بازار بورس همه جوانب مورد تجزیه و تحلیل سرمایه گذار قرار گیرد.

نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس به چه صورت است؟

 1. انتخاب و خرید سهام ارزشمند در بلند مدت و سهام سودده در کوتاه‌ مدت با استفاده از فرصت نوسان گیری و رشد بلندمدت به صورت هماهنگ.
 2. همیشه در خاطر داشته بشاید که نباید بیش از اندازه به اطلاعات و وقایع در محوریت بورس و رقم شاخص کل واکنش نشان داد.
 3. تا جایی که می توانید اطلاعات واقع بینانه و زیادی در مورد سهم مورد نظر خود کسب کنید.
 4. استفاده از مشاوره‌ های سرمایه‌ گذاری و میزان ظرفیت پذیرش ریسک و … برای تخصیص بهینه دارایی های شما عزیزان نیاز خواهد بود.

کلام پایانی و نتیجه گیری

سرمايه‌ گذاری در بازار سهام نيازمند داشتن استراتژی مناسب بقط ميزان سرمايه، مدت ‌زمان سرمايه ‌گذاری، بازده مورد انتظار و ريسک ‌پذيری سرمايه ‌گذار است. بر همین اساس شناسايي سهام شركت‌ ها با استفاده از روش ‌های حرفه ‌ای تجزيه و تحليل مالی و اقتصادی (بنیادی و تکنیکال) اولين گام در سرمايه‌ گذاری به حساب می آید. همچنین این نکته را باید در نظر داشت که سهام ارزشمند آن‌ هایی اند که در کم ترین قیمت خریداری ‌شده و با صبر منطقی، بازدهی بی نظیری را برای شما به ارمغان بیاورند.

بنابراین سرمایه‌ گذار می بایست هنگام خرید این سهام ارزشمند از شایعات دوری کند و حتما پیش از ورود به معامله، تمامی جوانب را بسنجد و در آخر اقدام به ورود به یک معامله در بازار بورس کند. در حقیقت ترکیب روش‌ های بیان شده، ابزاری به‌ مراتب بهتر، جهت تحلیل قیمت و بازده سهام است، به خصوص در بازارهایی که سرمایه گذاران آن زیاد حرفه ‌ای به نظر نمی آیند.

در این مقاله آموزشی رایگان در راستای آموزش نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس ، سعی داشتیم با ۱۲ عامل مهمی که باید در نظر داشته باشید، به شما عزیزان دید مناسبی نسبت به مواردی که برای تشخیص سهام ارزشمند از سهام نامناسب باید در نظر داشته باشید، بدهیم.

امیدوارم از این مقاله با عنوان نحوه شناسایی سهام ارزشمند در بورس نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا ابهامی داشتید، می توانید از طریق بخش ارسال نظرات و دیدگاه ها با ما در میان بگذارید.

کنترل خشم و عصبانیت – ۸ تکنیک فوق العاده راحت و موثر

کنترل خشم و عصبانیت

کنترل خشم همیشه مسئله ای حساس بوده است که بسیاری از انسان ها در طول زندگی قادر به انجام آن نیستند. اما باید بگوییم خشم و عصبانیت را به راحتی و با ساده ترین تکنیک ها می توان کنترل نمود. می تواند با انجام چند کار ساده، خشم را از خود دور کرده و به آرامش رسید. در این مقاله از وبسایت اسنپ دکتر به مهم ترین تکنیک های کنترل خشم اشاره کردیم:

 • 1) تکنیک های رایگان کنترل خشم و عصبانیت
  • 1.1) افسردگی چیست؟
  • 1.2) نکاتی در مورد پرستاری از سالمندان
  • 2.1) ۱. پیاده روی کردن را فراموش نکنید
  • 2.2) ۲. اعداد را به صورت معکوس بشمارید
  • 2.3) ۳. به آهنگ مورد علاقه خود گوش دهید
  • 2.4) ۴. نفس عمیق کشیدن را فراموش نکنید
  • 2.5) ۵. نوشتن وقایع روزانه در دفتر را امتحان کنید
  • 2.6) ۶. از خانه بیرون بزنید و به طبیعت بروید
  • 2.7) ۷. جملات مثبت را با خود تکرار کنید
  • 2.8) ۸. به سراغ انجام کارهای مفید روید

  تکنیک های رایگان کنترل خشم و عصبانیت

  خشونت و عصبانیت در چه افرادی بیشتر ظاهر می شود؟ آیا راهکاری برای کنترل خشم وجود دارد؟ چه روش هایی می تواند در کمترین زمان ممکن عصبانیت را در انسان کاهش دهد؟ پیش از پاسخ دهی به این سوالات، فقط کمی زمان در اختیار ما بگذارید.

  همه انسان ها بر روی کره زمین، بسته به دلایل مختلفی ممکن است با حس عصبانیت مواجه شوند. نمی توانیم بگوییم در این دنیا هیچ انسانی هرگز عصبانیت و خشم را احساس نکرده است. برخی به دلیل مشکلاتی که در محیط کار با ان مواجه می شوند، برخی دیگر به دلیل مشکلات خانوادگی و … با این حس مواجه می شوند.

  اما باید بگوییم این حس قابل کنترل است، و به راحتی می توان آن را برطرف کرد. کنترل خشم می تواند انسان را پیش از انجام کار، یا حرفی که ممکن است برای او پشیمانی به همراه داشته باشد، بازدارد. با فراگیری راهکارهایی که به کنترل خشم کمک می کند، استراتژی ویژه ای را در زمان عصبانیت در نظر داشته باشید و به کار ببرید.

  هیچ انسانی نمی تواند پرخاشگری، عصبانیت گاه و بی گاه، خشم، و طغیان رفتاری شخص دیگری را تحمل کند. پس برای آنکه در نگاه دیگران فردی خشمگین و عصبی دیده نشوید، روش های کنترل عصبانیت را فرا گیرد.

  راه های کنترل عصبانیت

  تصویر افسردگی چیست؟

  افسردگی چیست؟

  تصویر نکاتی در مورد پرستاری از سالمندان

  نکاتی در مورد پرستاری از سالمندان

  ساده ترین راهکارها برای کنترل خشم کدامند؟

  روش ها و راهکارهای بسیاری وجود دارد که میتواند به کنترل عصبانیت و خشم در انسان کمک کند. از میان ساده ترین و بهترین راهکارها باید به موارد زیر اشاره نماییم:

  ۱. پیاده روی کردن را فراموش نکنید

  انجام تمرینات ورزشی ساده که شاید کمتر به آنها توجه نماییم، می تواند یکی از بهترین راهکارهای کنترل خشم به شمار رود. مثلا پیاده روی. راه رفتن آرام می تواند عصبانیت را کاهش داده و اعصاب را آرام کند. در کنار آن دوچرخه سواری، یا بازی گلف نیز می تواند بدن شما را به آرامش برساند.

  ۲. اعداد را به صورت معکوس بشمارید

  آیا برای یک بار امتحان کرده اید که وقتی اعداد را به صورت معکوس می شمارید، تا چه میزان قدرت تمرکز در شما افزایش می یابد؟ حال تصوری کنید عصبانی هستید و قصد دارید خشم خود را کنترل کنید، از 100 شروع کنید و به صورت معکوس بشمارید.

  مدت زمان کوتاهی طول می کشد تا تنفس شما به ریتم نرمال بازگشته و ضربان قلب شما آرام می شود. با این روش ساده کنترل خشم عصبانیت را از خود دور خواهید کرد.

  ۳. به آهنگ مورد علاقه خود گوش دهید

  موسیقی غذای روح شما است. پس هر زمان روح شما سرکش و نا آرام می شود، باید روشی برای آرام کردن آن انتخاب کنید. بهترین روش کنترل خشم برای افرادی که در عصبانیت پرخاشگر می شوند، گوش سپردن به موسیقی مورد علاقه شان است.

  حفظ آرامش

  ۴. نفس عمیق کشیدن را فراموش نکنید

  در اوج عصبانیت سرعت نفس کشیدن افزایش می یابد، اما همچون هیزمی عمل می کند که بر روی آتش ریخته می شود. برای این که بهتر بتوانید به کنترل خشم خود اقدام کنید، لازم است نفس های عمیق بکشید. از قسمت بینی نفس عمیق بکشید و با دهان باز دم نمایید.

  پس از چند دقیقه مجددا این عمل را به صورت معکوس انجام دهید. به سرعت مشاهده خواهید نمود که عصبانیت شما به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

  ۵. نوشتن وقایع روزانه در دفتر را امتحان کنید

  شاید ساده ترین و خاص ترین روشی که می تواند به کنترل خشم افراد عصبانی کمک کند، نوشتن است. اگر نمی توانید حرفی که بر روی دلتان مانده است را برای کسی بیان کنید، اگر در اوج عصبانیت خودتان را کنترل می کنید که حرف ناشایستی از زبانتان خارج نشود و این مسئله شما را عصبانی تر می کند، بهتر است قلم به دست بگیرید.

  قلم و دفتر به دست بگیرید و خودتان را در میدان مبارزه تصور کنید، تمام حرف هایی که می توانستید بگویید اما نگفتید را بنویسید. نوشتن به شکل معجزه آسانی به کنترل خشم شما کمک می کند. حتی می توانید بعد از چند روز نوشته های خود را بخوانید و به ارزیابی آثار مخرب عصبانیت خود نیز بپردازید.

  ۶. از خانه بیرون بزنید و به طبیعت بروید

  طبیعت همیشه بهترین درمانگر خشم و عصبانیت در انسان بوده است. برای این که بخواهید به سادگی خشم خود را کنترل نمایید، خودتان را به دل طبیعت بسپارید. قدم زدن بر روی چمن ها بدون کفش، حس کردن ماسه های ساحل دریا، حتی قدم زدن در زیر درختان، به کنترل خشم شما کمک بسیاری می کند.

  انسان هرچه بیشتر به طبیعت نزدیک می شود، بیشتر از خشونت و عصبانیت دور خواهد شد. طبیعت و خشونت دو نقطه مقابل هم هستند، بودن یکی به معنای نبودن دیگری است.

  جلوگیری از ایجاد عصبانیت

  ۷. جملات مثبت را با خود تکرار کنید

  شاید کمتر کسی به این مسئله باور داشته باشد که قدرت ذهن، می تواند زندگی انسان را تحت الشعاع خود قرار دهد. اما باید بگوییم این مسئله حقیقت دارد. کافیست برای کنترل خشم خود جملات مثبت به کار ببرید. مثلا: “من آرام ترین فرد بر روی زمین هستم، خشم و عصبانیت از من دور است، آرامش دنیا از آن من است و …” .

  زمانی که شما با خود این جملات مثبت را تکرار می کنید، پیغامی توسط شما به ذهنتان ارسال خواهد شد، که در ناخودآگاه شما، این باور رشد می کند که شخصیت شما چنین است. به راحتی می توانید شاهد کنترل خشم خود باشید و در طولانی مدت تجربه تکرار عصبانیت را نخواهید داشت.

  ۸. به سراغ انجام کارهای مفید روید

  برخی از کارها می تواند انرژی شما را افزایش داده و عصبانیت را از شما دور کند. مثلا می توانید به سراغ انجام کارهای مفیدی همچون اشپزی، بررسی پرونده کاری، رقصیدن و … روید. هر یک از این کارها می تواند بدن شما را به آرامش رسانده و از عصبانیت دور کند.

  شاید برخی تصور کنند چطور می توان برای کنترل خشم چنین کارهایی انجام داد؟ کافیست یک بار این راه ها را امتحان کنید، به سرعت این روش ها برای شما عادی شده و حتی عصبانیت را در شما به حداقل ممکن خواهند رساند.

  پس انجام هر یک از این تکنیک های رایگان بدون صرف هیچ هزینه ای می تواند آرامش را برای شما و زندگیتان به همراه آورد. ساده ترین روش هایی که خشم را از شما دور نموده و برایتان آرامش به ارمغان خواهد آورد.

  شما چه راهکارهایی برای کنترل خشم و عصبانیت میدانید؟ اونا رو زیر همین مقاله برای ما کامنت کنید .

  آموزش نحوه لوله کشی کولر گازی با چند دستورالعمل ساده و کاربردی

  لوله کشی کولر گازی

  چه ساکن جنوب کشور باشید و چه شمال، چه اهل شرق ایران باشید و چه غرب بدون شک در فصل گرم سال یکی از انواع کولر به کارتان می‌آید و شما را از شرگرمای آزاردهنده در امان نگه می‌دارد. احتمالاً شما از جمله کسانی هستید که به زودی قرار است خانه سازی را تمام کند و باید با چند ریزه کاری مثل لوله کشی کولر گازی در ساختمان نوساز آشنا شود. پیشنهاد می‌کنم این مقاله را تا پایان بخوانید. چه بسا موفق شوید در فرایند نصب کولر، فقط تماشاچی نباشید!

  کولر گازی از جمله لوازم خانگی است که آشنایی با کارکرد آن مثل کولر آبی نیست و به قول گفتنی چم و خم و ریزه کاری‌های زیاد اما ساده‌ای دارد. در این مقاله قصد داریم شما را با لوله کشی کولر گازی ساختمان بیشتر آشنا کنیم. اگر مایل هستید بیشتر بدانید این مقاله برای شما نوشته شده است.

  آشنایی با انواع کولر گازی

  پیش از پرداختن به موضوع اصلی شاید بهتر باشد شما را با انواع کولر گازی بیشتر آشنا کنیم:

  ⇐ کولرگازی یک تکه

  • (پنجره‌ای یا اتاقی)- مناسب خانه و محل کار
  • کولر گازی پرتابل (قابل حمل) – مناسب برای فضاهای کوچک با قابلیت جابه جایی راحت

  ⇐ کولر گازی دوتکه

  در این مقاله قصد داریم شما را با لوله کشی کولر گازی دوتکه آشنا کنیم

  نحوه کانال کشی کولر گازی

  کانال کشی درواقع اولین و مهم‌ترین مرحله در فرایند نصب، لوله کشی و راه اندازی کولر گازی است. فرقی نمی‌کند کولر مورد نظرتان از چه برندی باشد، اگر استانداردهای لازم برای کانال کشی انواع کولر گازی در ساختمان شما رعایت نشده باشد در این مرحله قطعاً به مشکل برمیخورید که در بلند مدت می‌تواند دردسرهای جدی پرهزینه برایشتان بتراشد.

  فراموش نکنید که

  کانال کشی کولر گازی جزء تزئینات داخلی نیست!

  نکته: درصورتیکه تصمیم به خرید ساختمان دارید درمورد رعایت استانداردها و درست بودن نحوه کانال کشی کولر گازی بررسی‌ها لازم را انجام دهید.

  نکات بسیار مهم در فرایند کانال کشی کولر گازی

  لوله کشی کولر گازی

  اصل اول در این مرحله مهم توجه به سبک ساخت و ساز است و اینکه شما با چه نوع معماری و ساختمانی روبه رو هستید. موارد بیشتر را در فهرست زیر باهم می‌خوانیم:

  درنظر گرفتن بهترین موقعیت برای دریچه هوادهی در نقشه کشی کانال

  ساختمان‌هایی که در حال ساخت هستند کار تکنیسین را برای تعیین مسیر کانال کشی راحت می‌کنند. اما ساختمان‌های ساخته شده و قدیمی نیاز به مسیریابی درست برای کانال کشی دارند.

  تهیه مواد اولیه مناسب برای ورق کانال

  وقتی مواد مرغوب (فولاد گالوانیزه یا آلومینیوم) برای این مرحله انتخاب شود، روی کیفیت خنکی و میزان جریان باد تأثیر قابل توجهی می‌گذارد.

  عایق بندی اصولی

  لازم است تا قبل از انجام مراحل لوله کشی کولر گازی، مرحله عایق بندی کانال‌های کولر را به صورت اصولی انجام دهید. برای عایق بندی و حفظ انرژی از پشم شیشه استفاده می‌شود. ناگفته نماند که در کانال کشی‌های نوین از موادی مثل پنل عایق شده و پلاستیک استفاده می‌کنند.

  لوله کشی کولر گازی

  اما برویم سر اصل موضوع! برای اینکه بتوانید شخصاً یا با حضور یک کارشناس مسلط کولر گازی مورد نظرتان را نصب و راه اندازی کنید لازم است در ابتدا با لوله کشی این وسیله پرکاربرد بیشتر آشنا شوید. چهار نکته را درنظر بگیرید:

  1. چه سایز لوله‌ای را باید انتخاب کنم؟

  این مرحله باید با حضور یک تکنیسین انجام شود چون بررسی مشخصات و قدرت کولر گازی مناسب با محل زندگی شما نیاز به تخصص و تجربه کافی دارد. بنابراین در قدم اول با یک کارشناس تماس بگیرید تا برای خرید لوله‌های مسی مناسب شما را راهنمایی کند.

  مهم: انتخاب نصاب نابلد یا کم تجربه می‌تواند باعث خرج تراشی‌های بی دلیل در فرایند لوله کشی شود. مواردی بودند که لوله‌های مسی به صورت توکار انجام شده بودند درحالیکه اصلاً مناسب با کولرگازی و فضای مورد نظر نبود. بنابراین دراین مرحله لازم است دقت و حساسیت بیشتری به خرج دهید.

  توجه داشته باشید که ارتباط بین دستگاه داخلی (پنلی که داخل خانه و روی دیوار نصب می‌شود) و دستگاه خارجی (پنلی که برای حفظ آسایش و دور کردن آلودگی صوتی خارج از ساختمان نصب می‌شود) با دو نوع لوله ممکن است. لازم است تا نصاب قطر لوله‌ها را بر حسب میلیمتر اندازه گیری کند.

  در جدول زیر می‌توانید سایز لوله مسی کولر گازی در انواع برندها را مشاهده کنید:

  لوله کشی کولر گازی

  سایز لوله مسی کولر گازی اوجنرال

  سایز لوله مسی کولر گازی هایسنس، گری، جنرال و میدیا

  لوله کشی کولر گازی

  سایز لوله مسی کولر گازی ال جی و سامسونگ

  2. تمیزکردن لوله‌ها

  درصورتیکه از لوله کشی توکار کولر گازی استفاده می‌کنید این مرحله را باید با دقت زیادی انجام دهید یا از پیمانکار بخواهید. از آنجایی که ممکن است فرایند ساختمان سازی همچنان ادامه داشته باشد، پیشنهاد می‌کنیم برای جلوگیری از ورود گرد و خاک و کثیفی و رطوبت، ابتدا و انتهای لوله‌ها را با بست مسدود کنید.

  با رعایت این مورد مهم هرچه قدر هم بین لوله کشی کولر گازی تا راه اندازی کامل آن طول بکشد، شما آسوده خیال هستید که آسیبی به آنها وارد نمی‌شود.

  3. عایق بندی لوله‌ها

  ازآنجا که لوله‌ها در زمان روشن بودن کولر رطوبت محیط را جذب می‌کنند، لازم است چه لوله کشی کولر گازی روکار داشته باشید و چه لوله کشی زیرکار حتماً عایق بندی و هر 50 سانتی متر، این عایق را با بست کمربندی به لوله محکم کنید.

  4. لوله خروجی آب

  از اهمیت لوله کشی درین کولر گازی که کار تخلیه آب (رطوبت) را انجام می‌دهد هرگز غافل نشوید. بهتر است بدانید که وقتی کولر کار روش‌های خروج از موقعیت کوتاه می‌کند، رطوبت از فضای داخل جذب و به خارج ساختمان هدایت می‌شود. بنابراین برای اینکه این انتقال به راحتی انجام شود یک مسیر برای انتقال این آب از پنل داخلی طراحی شده که باید با شیب منطقی به بیرون ساختمان هدایت شود.

  مراحل زیر در هنگام لوله کشی درین کولرگازی باید رعایت شود:

  • شیلنگ تخلیه را در دریچه چپ یا راست قسمت پایینی پنل داخلی وارد کنید.
  • شیلنگ را حتماً زیر لوله‌های سردکننده و کابل برق قرار دهید.
  • شیلنگ باید با چسب مایع یا چسب برق یا بست کمربندی به دریچه پنل داخلی چسبانده شود.
  • هدایت شیلنگ به سمت پنل بیرونی
  • در کولرهای دوکاره، سرمایشی- گرمایشی، دریچه‌ای برای خروج آب تخلیه در مصرف زمستانی وجود دارد که در مسیر تخلیه مناسبی هدایت می‌شود.
  • بعد از عایق بندی لوله‌ها، از نوار چسب مخصوص و بست کمربندی محکم استفاده کنید.
  • سایز لوله درین اسپلیت با توجه به میزان آب کندانس کولر گازی، نوع و تعداد کولر و قطر لوله رفت و برگشت باید مشخص شود.
  • در پایان کار می‌توانید از تزئینات دلخواه خود برای پوشاندن لوله‌ها و کابل در محیط داخلی استفاده کنید.

  یادآوری: جنس این لوله انتقال دهنده پلاستیکی است و بهترین کار انتخاب یک مسیر کوتاه از پنل داخلی به پنل بیرونی است.

  مسیر لوله‌ها در لوله کشی کولر گازی

  لوله کشی کولر گازی

  همانطور که بالاتر هم برایتان نوشتیم، لوله‌های مسی باید با دقت انتخاب و نصب شوند. بهتر است کوتاه‌ترین مسیر بین پنل داخلی و خارجی را درنظر بگیرید. بدین صورت که پنل بیرونی پایین‌تر از پنل داخلی نصب شود تا احتمال انتقال روغن کمپرسور به درون پنل داخلی به صفر برسد.

  لوله کشی داکت اسپلیت چگونه انجام می‌شود؟

  لوله کشی داکت اسپلیت که به زبان ساده همان لوله کشی کولر گازی زیر کار است نیاز به رعایت سه اصل دارد که در ادامه باهم می‌خوانیم:

  اصل اول:

  از خیس و مرطوب نبودن لوله‌ها کاملاً مطمئن شوید. رعایت این اصل برای محافظت از کمپسور و تجهیزات حساس است.

  اصل دوم:

  لوله‌ها باید بدون هرگونه گردو غبار باشند تا در آینده سیستم دچار گرفتگی و مشکلات بیشتر نشود.

  اصل سوم:

  لوله‌ها روی زمین و درمعرض ضربه و آلودگی نباشند.

  درفرایند لوله کشی داکت اسپلیت به چه نکاتی دقت کنیم؟

  لوله کشی کولر گازی زیرکار در لوله کشی اسپیلت با دنبال کردن چند نکته زیر انجام می‌شود:

  • اندازه گیری لوله مورد نیاز برای ارتباط پنل داخلی و خارجی کولر
  • موقع برش لوله‌ها بهتر است دو سر لوله را با چسب بپوشانید.
  • از روغن برای برش لوله‌های استفاده نکنید. چون ممکن است وارد لوله‌ها و گرفتگی آنها در فرایند نصب اسپلیت شود.
  • در مرحله اتصال لوله‌ها به کابل از نوار پرایمر استفاده کنید.
  • فاصله منطقی بین دو پنل داخلی و خارجی وجود داشته باشد. درغیراینصورت به ازای هر 5-6 متر از یک تراپ استفاده کنید.

  سخنی کوتاه با شما

  با به پایان رسیدن مراحل کانال و لوله کشی کولر گازی تنها موضوعی که باقی می‌ماند اجرت یا دستمزد لوله کشی و نصب کولر است. در این مورد با توجه به متراژ مکان، مواد اولیه (فولاد یا آلمینیوم) و موقعیت نصب و لوله کشی دستمزد را تعیین می‌شود.

  نکته‌ای که نباید نادیده بگیرید عمر خدماتی است که دریافت می‌کنید. این دستمزد حتی اگر از نظر شما زیاد هم باشد، قرار است به شما برای سالهای سال کارکرد مفید کولر گازی، تضمین بدهد. پس برای این مرحله با خیال راحت و اعتماد کامل دست در جیبتان کنید و بعد از آن فقط شاهد نتیجه یک کار حرفه‌ای باشید.

  ابتکار سرویس با دارا بودن متخصیصن و تکنسین های ماهر و با تجربه برای تعمیر کولر گازی ، نصب و سرویس آن با قیمتی مناسب در خدمت شما عزیزان می‌باشد. این مجموعه با سابقه طولانی در زمینه تعمیرات لوازم خانگی در تمام نقاط تهران آماده خدمت رسانی است.

  نحوه خاموش کردن ماشین اتومات

  نحوه خاموش کردن ماشین اتومات سوال خیلی از دارندگان این خودرو هاست. امروزه ماشین های اتوماتیک که قبلاً تنها در بین رانندگان مسن و کسانی که قادر به رانندگی با خودرو دستی نبودند محبوبیت زیادی پیدا کرده بودند ، عادی شده اند.

  رانندگی با آنها نه تنها راحت تر و آرامش بخش تر نسبت به خودروهای دستی است ، بلکه در برخی موارد می توانند از نظر مصرف سوخت بهتر بوده و هزینه نگهداری و تعمیر گیربکس اتوماتیک آنها نیز درصورت رسیدگی کمتر می باشد.

  اگر قبلاً خودروی اتوماتیک رانندگی نکرده اید ،رانندگی و نشستن پشت فرمان بسیار آسان است و به دلیل عدم وجود پدال کلاچ و مجموعه ای از گزینه هایی که برای تعویض دنده باید انجام میدادید دیگر نگران نباشد که رانندگی بسیار ساده شده است.

  معنی حروف دسته دنده اتوماتیک

  اکثر گیربکس های اتوماتیک دنده های "P" (برای پارک) ، "R" (دنده عقب) ، "N" (خلاص) و "D" (رانندگی) را دارند و تنها باید انتخاب کنید کدام حالت را نیاز دارید.

  پارک فقط در مواقعی که متوقف شده اید و از ماشین میخواهید پیاده شوید استفاده میشود. این کار گیربکس را "قفل" می کند و از چرخش آن جلوگیری می کند (اما هنگام پارک نیز باید ترمز دستی را فشار دهید).

  دنده عقب همانطور که می گوید عمل می کند - زمانی که می خواهید به عقب برانید باید انتخاب شود.

  خلاص همان خلاص در دنده دستی است. هنگام حرکت انتخاب نمیشود - در صورت توقف کوتاه مدت می توان از آن (همراه با ترمز دستی) استفاده کرد.

  رانندگی دنده ها را به طور خودکار انتخاب می کند و به خودرو اجازه می دهد به جلو حرکت کند.

  برخی گیربکس های اتوماتیک نیز به شما این امکان را می دهند که دنده یک یا دو را انتخاب کنید.

  این قابلیت در مواردی که می خواهید از گیربکس برای کاهش سرعت استفاده کنید - مانند رانندگی در یک تپه شیب دار ، کمک می کند.

  داشتن این گزینه همچنین به پایین نگه داشتن دور و جلوگیری از چرخش چرخ ها هنگام دور شدن در شرایط خاص کمک می کند.

  به عنوان مثال هنگام حرکت در شرایط برفی یا یخبندان ، گاهی اوقات توصیه می شود که در دنده دو حرکت کنید تا در صورت بارش برف ،از لغزش چرخ ها جلوگیری شود - برخی از اتوماتیک نیز دارای "حالت زمستانی" هستند که از این مورد مراقبت می کند.

  رانندگی با خودرو اتومات به این معنی است که فقط 2 پدال وجود دارد: گاز و ترمز و پدال کلاچ دیگر وجود ندارد.

  مراقب باشید که به طور غریزی پدال ترمز را همانند هنکام رانندگی با خودرو دستی فشار می دادید فشار ندهید! این منجر به توقف ناخواسته شده و خطرناک است.

  نحوه روشن و خاموش کردن خودرو اتومات

  اگرچه استفاده از گیربکس های اتوماتیک به طور کلی بسیار آسان است ، اما هنگام رانندگی و توقف ممکن است سردرگمی بوجود آید.

  وقتی سوار بر خودرویی با گیربکس اتوماتیک می شوید ، باید آن را از حالت "پارک" خارج کنید.

  پای چپ خود را روی پدال سمت راست (ترمز) بگذارید و به سمت پایین فشار دهید ، با استفاده از کلید یا دکمه استارت خودرو را روشن کنید و (در حالی که پای شما روی ترمز است) ، دنده را به 'D' (در صورت تمایل) حرکت دهید.

  با برداشتن پای خود از ترمز باعث می شود که اکثر خودروهای اتوماتیک به جلو حرکت کنند- این امر برای پارک کردن یا در ترافیک حرمت با سرعت کم کمک می کند.

  پس از حرکت ، گیربکس دنده مناسب را برای موقعیت انتخاب کرده و تمام کارهای سخت را برای شما انجام می دهد.

  هنگامی که مسیر مورد نظر رو پیمودید و خودرو متوقف شد

  چپای خود را روی ترمز نگه دارید و دنده را در "N" قرار دهید.

  ترمز دستی را بکشید ، ترمز را رها کنید تا خودرو کاملاً روی ترمز دستی قرار بگیرد.

  دنده را در "P" قرار دهید (اکثر دنده های خودروها هنگام رفتن به "P" نیازی به ترمز ندارند، اما ممکن است خودرو شما متفاوت باشد متفاوت باشد)

  موتور را خاموش کنید.

  مرحله 2 و 3 برای جلوگیری از قرار گرفتن وزن خودرو روی دنده پارکینگ در گیربکس است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.