چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت


چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت

قانون جذب معتقد است تمام چیزهایی‌ که‌ تصور کرده و بر آنها تمرکز می‌کنیم، به سوی ما جذب خواهند شد و آنها را به دست خواهیم آورد!
با آن‌که نکات مثبتی؛ مانند توجه به مفهوم کلیدی «امید» در این قانون نهفته است که می‌تواند به نشاط، طراوت و بالندگی روحی بیانجامد، اما نمی‌توان این قانون ادعایی را کاملاً منطبق با آموزه‌های اسلامی و نیز یافته‌های تجربی دانست.
این قانون مسلماً عمومیت‌ ندارد، ترویج‌کننده انسان‌محوری و آرزو‌پروری است، تفاوتی میان آرزوهای مثبت و اخلاقی با خواسته‌های منفی و غیر اخلاقی نمی‌گذارد و در نهایت چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت ناهمخوان با روایاتی است که صریحاً اعلام می‌کنند که یکی از دلایل شناخت خدا آن است که انسان با تمام تمرکزها، برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به آرزوی خود نخواهد رسید و همین عدم موفقیت در پاره‌ای از موارد، خود بهترین دلیل بر آن است که خواست انسان تابع کوچکی از خواست خدا است.

امروزه موضوعی با عنوان «قانون جذب» یا «قانون راز» از سوی برخی رهبران معنوی غرب در حال ترویج است. در کشور ایران این فرضیه در قالب گفت‌وگوهایی؛ مانند «کارگاه‌های موفقیت»، «خانواده خلاق» و . مطرح ‌شده و طرفدارانی نیز دارد.
در «قانون جذب» تنها تأثیر ذهن بر ساحت چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت وجودی انسان و یا حتی تأثیر عادی ذهن بر پدیده‌ها مطرح نیست، بلکه ادعای خلق و آفرینندگی ذهن نسبت به وقایع دنیای خارج مطرح است و تنها ابزاری که جهت آفرینندگی ذهن پیشنهاد می‌شود، عملی ذهنی به نام «تمرکز و تجسم ذهنی» است: [1]
«عمل تجسم، تو را به هر چه بخواهی، متصل می‌کند. تجسم خواسته‌ات، نیروی مغناطیسی ایجاد می‌کند و این نیرو، خواسته‌ات را به سوی تو جذب‌ می‌کند‌«. [2]
«تو همه چیز را به طرف خود جذب می‌کنی: مردم، شغل، شرایط زندگی، وضع سلامتی، ثروت، قرض، شادی، ماشینی که بر‌ آن‌ سوار می‌شوی و اجتماعی که در آن زندگی می‌کنی. مثل آهن‌ربا همه اینها را به طرف خویش جذب می‌کنی. به هر چه فکر کنی، همان اتفاق می‌افتد. کل زندگی تو‌ تجلی‌ افکاری‌ است که در ذهنت جریان‌ دارند‌«. [3]
خلاصه این‌که؛ قانون جذب می‌گوید: تمام چیزهایی‌ که‌ ما تصور می‌کنیم، به سوی ما جذب خواهند شد.
نکات مثبت قانون جذب
با آن‌که نمی‌توان چنین قانونی را در کلیت آن پذیرفت، اما نکات مثبتی در آن وجود دارد:
1. توجه به مفهوم کلیدی «امید»؛ که می‌تواند به نشاط، طراوت و بالندگی روحی بیانجامد.
2. پذیرش «شعورمندی کائنات»؛ افرادی هستند که اصولاً جمادات را از‌ جهت‌ شعورمندی، هم‌رتبه عدم می‌انگارند، ولی در قانون جذب، بر شعورمندی تأکید شده و این حقیقت پذیرفته شده است.
البته بیان این نکته لازم است که شعورمندی موجودات در متون دینی، دو‌ تفاوت اساسی با‌ قانون جذب دارد: اول این‌که شعور موجودات در اسلام، شعوری نیست که خداوند برای انسان‌مداری آدمیان، در دیگر موجودات قرار داده‌ باشد‌، بلکه‌ این شعور مربوط به درک مبدأ خویش است‌ و نشان‌ از توحیدمحوری هستی و هدفمندی کائنات دارد. در حالی‌که در «قانون جذب» موجودات از این جهت که در خدمت لذت‌طلبی‌ انسان‌ ‏هستند‌ و گوش به فرمان او ایستاده‌اند، دارای‌ درک و چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت شعور معرفی می‌شوند؛ تفاوت دوم این است که در متون اسلامی، نه‌ فقط‌ شعورمندی‌، بلکه چهار مرتبه بالاتر از آن نیز برای تمام کائنات مورد پذیرش ‌ است‌:
1. عبادت، تسبیح و تهلیل؛ [4] 2. علم و معرفت به مبدأ آفرینش‌؛ [5] 3. رشد‌ و تکامل‌؛ [6] 4. هدفمندی مجموع کائنات (هستی).
3. پذیرش «ظرفیت‌ها و استعدادهای شگرف‌ درون‌ آدمی»؛ توجه به استعدادهای روحانی و توانمندی‌های‌ معنوی‌ نفس‌ انسانی، باعث خلق جنبش‌های فراوانی در دنیای‌ امروز‌ شده است. این جریان‌ها که همه نوعی سمت و سوی معنوی و عرفانی دارند، درصدد‌ کشف‌ این گونه گرایش‌های معنوی و جهت‌ دادن‌ این گرایش‌ها‌ در‌ انسان‌ معاصرند که اصل این موضوع، امری مطلوب است و مکاتب مختلف هرچه در پیوند گرایش‌های‌ معنوی‌ انسان با حقیقت هستی توفیق یابند‌، می‌توانند به معنویت‌ راستین‌ نزدیکتر شوند.
نکات منفی قانون جذب و نقدهای آن
همان‌گونه که گفتیم، این قانون را نمی‌توان به صورت کلی و در تمام جوانب آن پذیرفت که اکنون به برخی از دلایل آن اشاره می‌کنیم:
1. عمومیت‌ نداشتن
قانون جذب مدعی است که برای دست‌یابی به اهداف تنها دو شرط لازم است: طلب کردن و تجسم ذهنی بر مطلوب. [7] ابتدا باید گفت که با کمی‌ دقت‌ مشخص می‌شود در حقیقت این‌ دو‌، یک چیزند؛ زیرا کسانی که دست به تصویرپردازی ذهنی می‌زنند، در حقیقت از قبل و یا هم‌زمان با آن، هدف‌گذاری نیز داشته‌اند. اکنون باید دید آیا واقعاً هرجا که این دو شرط وجود داشت، هدف مورد نظر تحقق خواهد یافت؟! و نیز در مواردی که اسباب و چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت علل متعارف در‌ دسترس انسان نیست، این تئوری چند درصد قابل اثبات است؟!
افراد بسیاری دارای اهدافی بودند که دل‌مشغولی شدید آنها را به دنبال داشته تا جایی که به سلامت درونی و روانی‌شان آسیب رسانده است، اما به مراد خویش دست‌ نیافته‌اند. در این‌ موارد، هم تجسم و تمرکز بر مطلوب رخ داده ‌ و هم‌ خواستاری و مطالبه‌گری در نهایت درجه خود موجود بود، اما هدف همچنان دور از نظر بود.
کارگری که در شرایط عادی یک میلیون درآمد دارد و با ابزار تجسم بخواهد این درآمد را به صد میلیون‌ برساند! باید پرسید که در این موارد، تئوری جذب چند درصد قابلیت تحقق دارد؟
کسی که خواندن و نوشتن زبان مادریش را نمی‌داند، با نشستن در کنج خانه‌ و تمرکز بر‌ این‌که به یادگیری کلمات و اصطلاحات زبان خارجی مشغول است، آیا بر آن زبان مسلط خواهد شد؟!
حتی اگر بپذیریم که این تئوری در اندک چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت مواردی پاسخ داده ، باید نسبت آن با‌ مواردی‌ که تمرکز کننده از رسیدن به مطلوب خود ناکام مانده را بسنجیم تا کارآمدی قانون جذب روشن گردد.
2. ناسازگاری با آموزه‌های دینی و ترویج انسان‌محوری و آرزو‌پروری
در قانون جذب مهم، طلبِ خوب است نه مطالبه‌گر خوب؛ یعنی از آن‌جا‌ که‌ تربیت‌ انسان الهی در جذب مطرح نیست، هر کسی که هدفی را‌ انتخاب‌ نماید، صرف نظر از این‌که آن هدف، الهی و یا شیطانی باشد، به عنوان یک ارزش در‌ کائنات‌ ایجاد‌ می‌شود و مطالبه‌گر به هدف خود دست می‌یابد. این از مباحث قابل تأمل در‌ جذب است.
این‌گونه محوریت دادن‌ به‌ خواسته‌ها و تمنیات آدمیان، محصول رویش بذر سکولاریسم و دنیاگرایی است که از زمین اومانیسم روییده است؛ یعنی‌ همان‌ نظام معرفتی که انسان را محور هستی می‌داند و خواسته، لذت و امیال او‌ را‌ اصیل‌ترین اصل در نهاد انسانی می‌داند و همین‌ خواسته‌ها‌ را مبنای نظام تشریع قرار می‌دهد. بنابراین‌، طبیعی‌ است که در جذب، سخنی از خوبی و بدی خواسته‌ها نیست و نظام ارزشی‌ای فراتر‌ از‌ میل و طلب انسان تصویر نمی‌شود‌ و ملاکی‌ برای سنجش‌ مطلوب‌ها‌ معرفی‌ نمی‌گردد.
در چنین نظام‌ معرفتی‌، ارزش انسان نه در بُعد‌ الهی‌ و ملکوتی او، بلکه در خرد زمینی و عقل‏ معاش‌اندیش اوست. نتیجه آن‌که، خردگرایی و عقل‌گرایی‌ اصالت‌ پیدا می‌کند و در نهایت، رفاه‌ و تنعم‌ انسان‌ و خوشی و لذات او‌ تعیین‌کننده مطلوب‌های اوست و بهسازی زندگی‌ ظاهری انسان‌، به جای قرب الهی و کمال معنوی او می‌نشیند.
در چنین نگرشی هر چند خدا به ظاهر انکار نمی‌شود‌، اما انسان‌ها عملاً به بی نیازی از خدا و آموزه‌های وحیانی دعوت می‌شوند. [8]
آیات و نشانه‌های خدا مهم‌ترین موضوعی است که به تفکر در مورد آنها توصیه شده است. پدیده‌هایی که‌ حکایت‌گر‌ مبدأ خویش‌ و آیینه‌ آفریدگارند‌! در قرآن به صورت مشخص، ارزش تفکر در آیات آفاقی و انفسی بارها اعلام شده است:
«یَتَفَکَّرُونَ فی‏ خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض‏». [9]
«أَ وَ لَمْ یَتَفَکَّرُوا فی‏ أَنْفُسِهِم‏». [10]
اما قانون جذب نه تنها انسان را به فضایل اخلاقی رهنمون نمی‌شود، بلکه یکی‌ از‌ خطرناک‌ترین امیال انسانی؛ یعنی «آز و طمع» را فعال نموده و بر ساحت‌های متعالی روح انسان حکم‌فرما می‌کند. این میل اگر در وجود انسان فعال گردد، عقل را که یکی از‌ ارزشمندترین‌ قوای‌ انسانی است تضعیف می‌کند. علی(ع) می‌فرماید: «بیشترین زمین خوردن‌های عقل مربوط به جاهایی است‌ که‌ برق طمع جستن می‌کند». [11]
نکته دیگر آن‌که در فرضیه جذب، آنچه شاه کلید محسوب می‌شود‌، تمرکز‌ و تجسم مطلوب است، نه اقدام‌ عملی‌، برنامه‌ریزی‌ و مشورت. در قانون‌ جذب‌ که مدعی است هرآنچه در ذهن تجسم شده و بدان تمرکز شود، به دست خواهد آمد، انسان به‌ چیزی فراتر از ذهن‌گرایی دعوت نمی‌شود‌ و تلاش‌ و مجاهدتی در کار نیست. انرژی‌ها‌ نه‌ در میدان عمل که در کنجی خلوت به کارگرفته می‌شود. عرصه عمل و تلاش، جای خود را‌ به‌ گوشه‌نشینی‌ و انزوا می‌دهد. فکرگرایی و خیال‌پردازی جایگزین ارتباط منطقی‌ با‌ دنیای‌ خارج‌ می‌شود‌ و عملیاتی‌ کردن طرح‌ها و ایده‌ها، جای خود را به تمرکز صرف بر آرزوها و اهداف می‌دهد. اما دیدگاه اسلام همان است که امام على(ع) فرمود: «عمل خود را رفیقت قرار ده و آرزویت را دشمنت»، [12] «آرزوهایتان را‌ دروغ‌گو بدانید و عمرتان را براى پرداختن به بهترین کارهایتان، غنیمت بشمارید و چونان صاحبان تشخیص و خِرد [به عمل] مبادرت کنید». [13]
بررسی و نقد روایت مورد استناد طرفداران قانون جذب
برخی خواسته‌اند از متون دینی نیز مدارک و شواهدی برای تأیید «قانون جذب» بیابند و به عنوان نمونه، این روایت امام صادق(ع) را همخوان با آن قانون پنداشته‌اند:
«هنگامی که خدا را می‌خوانی‌، چنان‌ بیندیش که‌ دعایت‌ برآورده‌ شده و خواسته‌ات آماده است‌«. [14]
اما با معیارهای موجود در تحلیل روایات، چنین برداشتی صحیح نیست. دعا به معنای‌ درخواست‌ خاشعانه‌ از خداوندی است که تنها او می‌تواند آرزوی انسان‌ها را برآورده سازد و انسان مؤمن چنان خدا را شناخته که تردیدی در استجابت دعایش ندارد. البته زمان استجابت را نیز به مشیت الهی پیوند چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت می‌زند؛ زیرا نوع استجابت به‌گونه‌ای است که ممکن است خود همان چیزی که آرزو کرده – آن هم لزوماً در این دنیا – برآورده نشده بلکه در عوض، امتیازات بیشتری به بنده متواضع داده شود. [15]
درحالی‌که بر اساس معیارهای موجود در «قانون جذب» همه‌ اشیا‌ و تمام هستی در خدمت‌ سرخوشی‌ انسان قرار دارند و انسان نه تنها تمنا نمی‌کند که فرمان می‌دهد و بر مسند خدایی تکیه می‌زند. انسان‌ها ذهن خویش را مدیری کارآمد در پرداختها تصور کرده و قوه جاذبه ذهن را منبع درونی معرفی می‌کنند که با وجود این قدرت‌ بی‌کران‌ باطنی، هیچ منبع بیرونی دارای نقش، فرض نمی‌شود. به همین جهت جایگاه خدا در قانون جذب یک جایگاه متعالی نیست.
به همین جهت در قانون جذب، کسی به خشوع تشویق نمی‌شود و تواضع ارزش به‌ حساب‌ نمی‌آید.
بنابراین، قانون جذب تنها بر آفرینندگی ذهن و قدرت خداگونه تفکر تکیه می‌کند. از‌ تفکر‌ که‌ بگذریم، تئوری راز در مورد ظرفیت دیگر‌ استعدادهای‌ بشری‌، ساکت‌ و بلکه‌ عادی‌ بودن آنها را پذیرفته است، خصوصاً این فرضیه در مورد قوای مادی، مانند: قدرت جسمی انسان، قدرت بینایی و شنوایی و بویایی و . ادعایی ندارد.
بر این اساس می‌توان ادعا کرد که آموزه‌های دینی نه تنها همخوان با «قانون جذب» نیستند، بلکه در نقطه‌ای مقابل در مواردی صریحاً اعلام می‌کنند که یکی از دلایل شناخت خدا آن است که انسان با تمام تمرکزها، برنامه‌ریزی‌ها و هدف‌گذاری‌ها به آرزوی خود نخواهد رسید و این دلیل بر آن است که خواست انسان تابع کوچکی از خواست خداست.
این روایت در همین راستاست:
مردی به امام علی(ع) گفت: خدا را چگونه شناختی؟! فرمود : با از بین رفتن تصمیمها و به نتیجه‌نرسیدن فعالیت‌ها! تصمیمی گرفتم و مشکلی پیش آمد که نتوانستم آن را عملی کنم و با جدیت به کاری پرداختم، اما قضا بر این بود که به هدفم نرسم و از این راه به این نتیجه رسیدم که تدبیر عالم به دست فردی غیر از خودم است! [16]
با این وجود، اسلام مخالف ریسکپذیری در راه رسیدن به آرزوهای دشوار نیست و این‌گونه است که حضرت علی(ع) می‌فرماید: «إِذَا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فِیهِ فَإِنَّ شِدَّةَ تَوَقِّیهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنْه‏‏»؛ [17] اگر از چیزى می‌ترسى، خودت را در آن بیانداز، چون تحمل مشکل ذهنی که از بابت این تردید درگیرش هستی، دشوارتر از آن چیزی است که ترسش را داری!.

چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت

تو به راستی چه می خواهی؟ بنشین و خواسته هایت را روی کاغذ بیاور. همه را به زمان حال بنویس. می توانی نوشتن را این طور شروع کنی.
"هم اکنون خوشحال و شاکر هستم. "
سپس توضیح بده که دوست داری زندگی ات در هر زمینه ای چگونه شود.
تو باید انتخاب کنی که چه می خواهی،اما در مورد خواسته هایت باید شفاف باشی.
این است کار تو. اگر درخواستت شفاف نباشد، قانون جذب نمی تواند آنچه را می خواهی به تو بدهد. تو فقط فرکانس هایی درهم و برهم می فرستی و صرفا نتایجی قاطی و پاتی نصیب خودت می کنی.
درخواست کردن اولین گام در روند خلقت است
اگر مجبور به انتخاب هستی و نمی دانی کدام راه را بروی، بپرس.
تو هرگز نباید در هیچ موردی در زندگی ات سردرگم باشی.
فقط درخواست کن!

می توانید کل کتاب های کسب و کار را مطالعه کنید ، تمام دوره های آموزشی کار آفرینی را بگذرانید و با بهترین افراد معاشرت داشته باشید .

اما تا وقتی که ایده های خود را عملی نکنید به هیچ جایی نمی رسید.

هرگز خود را فردی
شکست خورده تصور نکنید،
این تصور خطرناک است،
زیرا ذهن، پیوسته خواهد کوشید
این تصویر را کامل کند.

امروز موج عظیمی از قدرت و لطف خداوندی جاری می شود و گشایشی ناگهانی زندگیم را در بر می گیرد و من شادمان و خرسند به استقبال پیروزیها و سربلندیها می روم .این باور بزرگ من است .

خداوندا بینهایت سپاسگزارم🙏❤️🥰

ترس از تغییر، ترس از خطر کردن، ترس از مسخره شدن، ترس از اینکه دیگران فکر کنند هدف‌ها و رویاهای تو اشتباه است.
همه اینها دشمنان تغییر و دگرگونی و رسیدن به هدف‌ها هستند. ولی حتی دشمنان هم دشمنانی دارند، دشمن ترس، شجاعت است. شجاعت نداشتن ترس نیست، شجاعت یعنی اینکه با وجود داشتن ترس، دست به عمل بزنی!

📚پینگ
استوارت ایوری گلد

تحقیقات نشان می دهد
بیشترین عامل موفقیت
داشتن ذهنیت مثبت می باشد
تا داشتن هوش بیشتر!!

ثروتمند شدن با قانون جذب – ۴ راهکار که شما را ثروتمند می کند.

تو خیلی سایت‌ها و مقالات عنوان‌هایی مثل ثروتمند شدن با قانون جذب ،استفاده از قانون جذب برای پولدار شدن و… رو میبینم.

اول از همه می‌خوام بهتون بگم اگر ثروتمند شدن با قانون جذب درست هم باشد، یک راه حل سریع نیست.

علاوه بر استفاده از قانون جذب برای پولدار شدن، کلید موفقیت در هر عملی، صبر و ثابت قدم بودن است.

ثروتمند شدن و رسیدن به رفاه و خوشبختی در زندگی کار سختی نیست فقط کافیه هربار یک قدم برای آن بردارید.

ساده ترین راه برای رسیدن به نتایج دلخواه، اقدام فوری و برداشتن یک قدم است.

اگر شما مُصر و ثابت قدم نباشید و هر روز هم برای رسیدن به اهدافتون کار کنید، موفقیت کمی خواهید داشت.

اما اگر مصر و سِمِج باشید و شکست را نپذیرید، در نهایت موفق خواهید شد.

قبل از هر چیز ببینیم منظور از قانون جذب چیه؟

راز ثروتمند شدن میلیونرها چیست؟|ابرطلایی |آموزشت موفقیت در کسب و کار

قانون جذب چیست؟

قانون جذب، باوری است که طبق آن با تمرکز بر افکار منفی یا مثبت، مردم می‌توانند تجربه‌های مثبت یا منفی را

به زندگی خویش وارد کنند و آن را تجربه کنند.

این باور بر اساس ایده‌ای است که مردم و افکارشان هر دو از «انرژی خالص» ساخته شده‌اند.

از طریق فرایند «انرژی‌های همانند و مشابه، همدیگر را جذب می‌کنند» شخص می‌تواند سلامتی، ثروت و

ارتباطات فردی اش را بهبود بخشد.

آیا ثروتمند شدن با قانون جذب هم امکان‌پذیر است؟

ثروتمند شدن با قانون جذب | ابرطلایی| آموزش موفقیت در کسب و کار

ثروتمند شدن با قانون جذب

قانون جذب ثروت نیز بر این اساس است که اگر احساس خوب نسبت به پول داشته باشیم آن را جذب می کنیم

و برعکس با نگرانی آن را از خود دور می کنیم و رسیدن به آن ثروت را از بین می بریم.

در این قانون مهم نیست شغل شما چیست، تنها با رعایت آن می‌توانید به ثروتی فراتر از آنچه به ذهنتان میرسد دست یابید.

قانون جذب آن زمان که ما در آرامش هستیم و یا در فکر و خیال، در درون ما جاریست.

افکار مثبت/منفی ما ارتعاش مثبت/منفی می فرستد و قانون جذب در کائنات هم همان سفارش را به ما بر می گرداند.

در این مطلب ما ۴ راهبرد آسان برای کمک به ایجاد و جذب ثروت و رفاه بیشتر یا به قولی ثروتمند شدن با قانون جذب را می‌گوییم.

برای شروع آماده اید؟

۱- اهداف بلند مدت خود را بنویسید.

یکی از مهم‌ترین کارهایی که باید انجام دهید این است که اهداف بلند مدت خود را بر روی یک کاغذ بنویسید.

اهدافی که می‌خواهید ۳ تا ۵ سال آینده به آن‌ها برسید.

سپس اهداف بلند مدت را به اهداف میان مدت، اهداف سالانه خود تبدیل کنید.

وقتی متوجه شدید که در یک سال به چه اهدافی باید برسید برای ماه‌ها و روزهایتان بر روی کاغذ برنامه‌ریزی کنید.

برنامه‌های روزانه چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت خود را جلوی چشمتان قرار دهید.

مثلا می‌توانید آن را بر روی آینه اتاقتان قرار دهید یا آن را در کیف پول خود نگه دارید تا درطول روز چشمتان آن را ببیند.

پس هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی را جدی بگیرید.

دوره پنج گنج کارآفرینی ( استعدادیابی در کسب وکار )

۲- از جملات تأییدی استفاده کنید.

ضرب‌المثل‌ها و جملات تأییدی در مورد ثروت، موفقیت، لذت، خنده، خوشبختی و… را برای خود بنویسید.

می‌توانید این جملات را بر روی کاغذ بنویسید و بر روی دیوارهای اتاقتان بچسبانید که هر روز صبح آن‌ها را ببینید

و در ذهن خود مرور کنید.

این کلمات باید برای شما حس مثبت ایجاد کند.

قبل از رفتن به رختخواب و بعد از بیدارشدن از خواب، این عبارات را به مدت حداقل ۵ دقیقه با خود مرور کنید.

من ثروتمند میشوم…

من به آرزوهایم میرسم…

این جملات، ذهن ناخودآگاه شما را به سمت عمل، حرکت خواهد داد و بهترین راه برای رسیدن به اهدافتان است.

انتظار نداشته باشید نتایج فوری از چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت جملات تأییدی را مشاهده کنید، اما در عوض، بهبود تدریجی در طول زمان را مشاهده خواهید کرد.

تغییر در زندگی شما بی وقفه اتفاق می افتد.

تغییر تفکر برای ثروتمند شدن

۳- سپاسگزار داشته‌هایتان باشید.

موفقیت برای کسانی است که سپاسگزار و قدردان آنچه که دارند، هستند.

پاداش اینکار این است که خداوند دستانش را برای شما باز می‌کند و شما را در آغوش میگیرد.

خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:

لَئِن شَکَرْ‌تُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ ۖ وَلَئِن کَفَرْ‌تُمْ إِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ.

اگر واقعا سپاسگزارى کنید، البته نعمت شما را افزون خواهم کرد، و اگر ناسپاسى کنید عذاب من بسیار سخت است.

سپاسگزاری را تمرین کنید.

ما در ابرطلایی روزانه سپاسگزاری می‌کنیم و چنان انرژی مثبتی بهمان می‌دهد.

اطرافیان خود را مملؤ از کسانی کنید که در زندگیشان سپاسگزار داشته هایشان هستند و مثبت‌اندیش هستند.

افراد منفی‌گرا مانع خلاقیت شما می‌شوند و خودشان موفق نیستند.

اصول کسب و کار ؛ سپاسگزاری رمز درخشیدن در کسب و کار

۴- احساس مثبت را تأیید و احساست منفی را رد کنید.

برای زندگی کردن در شرایط مناسب و دلچسب بر روی احساسات مثبت تمرکز کنید و احساسات منفی را نادیده بگیرید.

ذهن ناخودآگاه، بیشتر زمانی درگیر است که احساسات شما درگیر است و به آن‌ها فکر می‌کنید.

احساسات منفی باید مورد بررسی قرار گیرند و علت آن‌ها بررسی شود، اما هرگز نباید اجازه دهید وجود شما را در برگیرد.

در واقع وضعیت روحی شما کاملا تحت کنترل شما است و شما نوع احساساتتان را انتخاب می‌کنید.

وقتی شما به جنبه‌های مثبت هرچیزی فکر می‌کنید،

این احساس مثبت به محیط شما وارد می‌شود و چیزها و افراد دوست داشتنی را به شما جذب می‌کند.

با باقی ماندن در حالت منفی شما مردم و موقعیت‌های منفی را به زندگی خود جذب خواهید کرد.

به یاد داشته باشید، شما فکر می کنید، احساس می‌کنید و سرنوشت خود را میسازید، بنابراین با دقت فکر کنید.

ثروتمند شدن با قانون جذب را امتحان کنید و تجربه‌هایتان را با ما در میان بگذارید.

چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت

Forgiveness-subliminal passed

Anger-anger control

فایل صوتی ترکیبی تجسم خلاق

Sports - Psychology

Motive-goal-self-hypnosis

۱۷,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

۷۹,۰۰۰ تومان

۸۵,۰۰۰ تومان

۶۵,۰۰۰ تومان ۵۸,۵۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

۹۹,۰۰۰ تومان

ترمیم زخم های کودکی

سابلیمینال ترمیم زخم های کودکی

رهایی از وسواس فکری

سابلیمینال مسیج رهایی از وسواس فکری

پکیج افزایش موفقیت چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت در زندگی – پکیج موفقیت زنان

نگرانی از آینده شغلی و ازدواج

تکنیک جذب عشق زندگی – سابلیمینال مسیج

بهبود شخصیت کاریزماتیک و جذاب(سابلیمینال مسیج)- چگونه شخصیتی جذاب داشته باشیم؟

Enhance intelligence-talent

فایل صوتی بی کلام تقویت حافظه و تمرکز ، هوش و استعداد

Attraction of wealth-subliminal strong

جذب فراوانی – فایل صوتی بی کلام جذب فراوانی بی پایان

Influence-Charisma-Influence-of-the-reliance

تأثیرگذاری – فایل صوتی بی کلام تأثیرگذاری روی دیگران و نفوذ کلام (سابلیمینال)

۴۵,۰۰۰ تومان

۷۹,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

۸۵,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان

۴۵,۰۰۰ تومان ویژه

۴۵,۰۰۰ تومان

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب

ادامه مطلب چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت

ادامه مطلب

ادامه مطلب

محصولات ویژه

آخرین دیدگاه‌ها

 • علی زندی در قانون جذب پول و ثروت – فایل خودهیپنوتیزم جذب پول و ثروت
 • ذهن گیرا در تکنیک جذب عشق زندگی – سابلیمینال مسیج
 • آقایی در تکنیک جذب عشق زندگی – سابلیمینال مسیج
 • ستار امان الهی در فایل صوتی بی کلام انرژی مثبت در زندگی
 • علی یاوری در احساسات منفی چیست؟ معرفی راه های کنترل و خلاصی از احساسات منفی
 • آیدا جعفری در فایل خودهیپنوتیزم اعتماد به نفس و خودباوری
 • شایسته محمدی در بهبود شخصیت کاریزماتیک و جذاب(سابلیمینال مسیج)- چگونه شخصیتی جذاب داشته باشیم؟
 • جعفر امینی در جملات انگیزشی و تاثیر آنها در زندگی و رسیدن به موفقیت

درباره ما

آکادمی ذهن گیرا با هدف آموزش دوره های خودهیپنوتیزم ( بی کلام و با کلام ) در زمینه های موفقیت ، کسب و کار، ایجاد انگیزه و اعتماد به نفس در زندگی افراد برای رشد و توسعه و آموزش و بهبود فردی و تحول درونی تأسیس گردید . مبانی و هدف تحقیق و پژوهش های آکادمی ذهن گیرا یافتن راه‌های عملی و کاربردی جهت تجربه زندگی زیباتر در تمام جنبه‌های مادی و معنوی و عاطفی است . هدف ما از ایجاد محصولات آموزشی خود این است که شما با به کارگیری آگاهی ها و تصدیق ها ، قوانینی را که دوست دارید جذب کنید و بتوانید کنترل زندگی خود را در هر شرایطی در دست گرفته و قادر شوید شرایط زندگی‌تان را هر اندازه عالی یا هر اندازه بحرانی بهبود ببخشید.

برای بدست آوردن ثروت، ذهن ات رو ثروتمند کن !

برای کسب ثروت، ذهنت ثروتمند داشته باشید

پول فقط با پول بدست نمیاد! اگه به این جمله اعتقاد پیدا کنی تمام تلاش ات رو می کنی برای اینکه انگیزه های لازم و کافی برای ثروتمند شدن رو پیدا کنی و حتی از هیچ به ثروت برسی! چطوری؟! ذهن ثروتمند باید در کنار پول باشد تا باعث پیشرفت انسان شود. با تکثیر تجارب دیگران در خودت ! اگه شم اقتصادی رو درک کنی می تونی به همه دانسته هایی که باعث پیشرفت های مالی میشه دست پیدا کنی و با یادگیری تجارب بزرگان اقتصاد، خودت رو بالا بکشی !

در این مقاله قصد اینه : راهنمایی شما خواننده عزیز برای پیدا کردن شم اقتصادی ! تا با این چراغ روشن بتونی از بحران های مالی ات عبور کنی یا صفر کسب و کار خودت رو شروع کنی!

افراد ثروتمند، ذهن ثروتمند دارند

زمانی برای فرصت سوزی نیست

تو جهانی که زندگی می کنیم و خصوصا تو کشوری که هستیم باید قبول کنیم ،دیگه فرصت سوزی و اتلاف هزینه های ناشی از تجربه هایی که دیگران داشتند اصلا به صلاح نیست و حتی باعث رکود مرداب گونه و در جا زدن های مداوم و از دست دادن آنچه که داریم می شه، خصوصا سرخوردگی و از بین رفتن انگیزه پویا برای فعالیت های اقتصادی … اما راه چاره چیه ؟

راه چاره اینه : یادگیری فوت و فن کوزه گری، استفاده از تجارب دیگران، بازنگری دانسته ها و توانایی های خودت. باز آفرینی اهداف و برنامه هایی که براشون رویا داشتی، در عالم واقعیت! پرهیز از خود محوری و اتکا به خود ت !چون همه چیز رو همگان دانند و بس! همیشه انسان باید برای یادگیری سر تعظیم فروبیاره و برای دونستن هیچ فرصتی رو از کف نده !

ذهن ثروتمند چیست؟

ذهن ثروتمند چیست؟

اگر زندگی افراد ثروتمند را بررسی کنید که به چه شکل ثروت های زیادی را به دست آوردند. متوجه روش خاصی می شوید که معمولاً به ندرت افراد از آن استفاده می کنند. این روش خاص افراد ثروتمند، طرز تفکر آن ها است که کلید کسب ثروت به شمار می رود. ذهن ثروتمند می تواند هر کاری انجام دهد و باعث تمایز افراد با یکدیگر شود. در واقع ذهن ثروتمند مجموعه‌ای از باورها و رفتارهای است که ثروتمند آن را از سایر افراد متفاوت می سازد.

راهکار برای ذهن ثروتمند

محدودیت ها را تبدیل به فرصت کنید. بهتر است برای کسب موفقیت بهتر و بیشتر، محدودیت های زندگی خود را تبدیل به فرصت کنید و با استفاده از ظرفیت ها برای پیشرفت تلاش کنید. مثبت اندیش باشید.

در صورتی خواهید توانست، ذهن ثروتمند را چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت کسب کنید که مثبت بیندیشید و مثبت فکر کنید. وجود اندیشه مثبت شما را از برخی جملات مانند من نمی توانم دور می کند. پایگاه ذهن ثروتمند هر فرد در اندیشه او است. پس چه بهتر که این اندیشه مثبت باشد. به جزئیات توجه کنید. کسی می تواند ذهن ثروتمند داشته باشد که به جزئیاتی که از دید بسیاری از افراد نادیده گرفته می شود، توجه کند. توجه به جزئیات و بررسی آن ها باعث موفقیت فرد می شود.

چگونه ذهن خود را پرورش دهیم؟

شم اقتصادی فقط چراغ راه نیست

شم اقتصادی فقط چراغ راه نیست یه مهره کاربردی تو کسب و کاره ! داشتن این مهارت تنها یه مزیت نیست بلکه هر کسی مسلط باشه به این مهارت دگرگونی اساس در کسب و کارش رو بدست میاره ، روشش توی فعالیت های اقتصادی اش تغییر می کنه ! حتی ممکنه نوع کسب وکارش رو تغییر برده ، مثلا از فروش تخم مرغ برسه به پرورش مرغ و شتر مرغ یا کارتون سازی ،شم اقتصادی بهش ایده میده، بهش انگیزه احیا ی کار یا تغییر کامل کسب کار یا راه های مطمن ارائه کار رو پیشنهاد میده ، داشتن این شم مثل گرد غورباقه
(سریال هومن سیدی) می مونه ، با این مهارت می تونی آدما رو مجاب کنی بهتر برات کارکنن، چشم اندازت رو بسازی و به قله ها بررسی !

برای داشتن ذهن ثروتمند باید شم اقتصادی داشت

شم اقتصادی پیر و جووون نمی شناسه ؟!

دارا بودن این مهارت ربطی به سن ، نوع فعالیت اقتصادی، تحصیلات یا اقلیم فعالیت نداره، نمونه اش رو به خوام بگم چگونگی تمرکز بر ذهن و ثروت همین توریسم روستا ،می دونی اولین کسی که گردشگران رو به روستا دعوت کرد کی بود ؟ « توماس کوک» و ماجراهایی که پس از ان به وجود آمد رو می تونی مطالعه کنی ! این فقط یک نمونه از داشتن شم اقتصادی ! نمونه ایرانی این مثال « عباس برزگر » یه روستا نشین شیرازی که تا کلاس سوم ابتدایی هم درس نخوانده ولی تونسته خودش رو به رده میلیاردر ها برسونه ! فقط و فقط و فقط به واسطه شم اقتصادی که داشته ،همان ابتدای مقاله عنوان کردم استفاده از تجارب دیگران کمک کننده اس،برای اینکه شم اقتصادی ت به کار بیافته ! پس درس اول شد بررسی تجارب دیگران در استفاده از شم اقتصادی !

مزیت جالب توجه شم اقتصادی

برای گفتن از مزایای شم اقتصادی شاید این مورد بد نباشه که این مهارت، فعالان اقتصادی رو متوجه این مهم می کنه که چه زمانی دست از یه نوع کسب کار بردارن یا لازم بدونن به اون کسب و کار رونق بدن،این یه مزیت بزرگه. صاحبان کسب و کارهای بزرگ حتما تایید می کنن این حرف رو (خصوصا اونهایی که دارای مشاغل پر دردسر و در نوسان هستن! مثل تولید کننده ها ، فروسنده های ارز، وارد کننده ها ..)

شم اقتصادی افراد رو از بلاتکلیفی در میاره !

برای اینکه سرمایه ات دور ریز نداشته باشه ! هزینه اضافی نکنی! برای اینکه هزینه هاتو به حد اقل ممکن برسونی !داشتن مهارت شم اقتصادی یه ضرورته ! چرا ؟! چون جلوی تمام ضررهاتو می گیره ! برای شروع بهت آگاهی میده ! با هدف پیشرفت بهت ایده میده !برای رسیدن به چشم اندازت کنارته ! نمی ذاره دست از پا خطاکنی ! توی مذاکراتت به کارت میاد توی معاملاتت هواتو داره توی تصمیماتت بهترین انتخاب رو محیا می کنه ! نمیذاره زمین بخوری ، نمیذاره عقب بیافتی ، نمیذاره اتفاقای غیر قابل جبران برات رخ بده !

الگو سازی، با شم اقتصادی

از اونجایی که حتی اثر انگشت آدما شبیه هم نیست می تونیم به این باور برسیم که برای هر فردی در کسب و کار یه روش مستقل و شخصی وجود داره ! فقط باید مهارت شم اقتصادی باشه تا این روش بالقوه رو به بالفعل تبدیل کنی ! تا بتونی مدل مالی خودت رو داشته باشی و بتونی سرمایه تو به طور دائم افزایش بدی، بدون توقف!

تاثیرات شم اقتصادی بر ذهن ثروتمند

شم اقتصادی، نینجایی در مواجهه با مشکلات!

یکی از مشکلات اساسی که اهالی کسب و کار با آن درگیر هستند داشتن کیف پول دائم یا ولخرجی! یعنی به هر آنچه احساس خوشایند پیدا می کنند تهیه اش می کنن! سعی کن روی چیزایی برای خرید تمرکز کنی یه جایی به کارت میاد اونم نه یه روزی . همین امروز اگه همین امروز به کارت نمیاد نخر! خریداتو الویت بندی کن شم اقتصادی چگونگی داشتن این ویژگی رو در اختیارت قرار میده !

یک از دردسر های متاسفانه بد اینه که اصحاب کسب و کار، به جای افزایش سرمایه به فکر تحلیل سرمایه هستن ، چطوری؟ با فروش خونه می خوان ماشین دار بشن با فروش کارگاه تولیدی وارد کننده، با از دست دادن سرمایه متاهل . هیچ کدوم اینا تا وقتی که زمین نخورن ایراد نداره ! ولی کسی هست به من بگی با انجام این کارا سود برده؟ . مهارت شم اقتصادی جلوی تصمیات یهویی تو می گیره !

در تمامی صنوف داشتم مهارت شم اقتصادی یه آرامش فوق العاده ایجاد می کنه چرا ؟! چون از رسیدن به دوراهی ها و سه راهی های موانع و مشکلات جون سالم به در میبرن ! برای هر معظلی راه حلی کنارش دارن! هول نمیشن ، دست وپاشونو در موقعیت های حساس گم نمی کنن، نه تنها سرمایه اشون از دست نمیره بلکه به یک در آمد زایی پایدار و روز افزون می رسن !

کم ترین کاری که از عهده شم اقتصادی بر میاد !

 • عزت نفس ات رو بیشتر می کنه چون، میدونی چی کار داری می کنی ! (می تونی تو دوره سخنوری و اعتماد به نقس شرکت کنی)
 • قدرت ریسک ات رو بالا میبره ، چون از تغییر روند کاری واهمه ای نداری و درصد اشتباه ات ناچیزه
 • سرمایه ات رو حفظ می کنه و برای افزایش اش بهت ایده میده
 • راه رسیدن به چشم اندازت رو کوتاه می کنه !
 • باورت رو برای ثروتمند شدن قوی می کنه و لذت زندگی تو دوچندان!

وقتشه یه تکون اساسی به کسب و کارت بدی با لینک شماوران ثروت آفرینان در تماس باش تا شم اقتصادی تو تقویت کنی و به رویاهات نزدیکتر بشی !

نتیجه گیری

ذهن ثروتمند می تواند باعث ایجاد فرصت های زیادی برای فرد شود. اسرار کیهانی ذهن ثروتمند بسیار زیاد است. یکی از این اسرار ذهن ثروتمند، ریسک پذیری در زندگی است که در تعداد کمی از افراد مشاهده می شود. در صورتی که می خواهید در دوره mba شرکت کنید و به یک انسانی با ذهن ثروتمند تبدیل شوید، می توانید با مراجعه به وب سایت ثروت آفرینان این محصول را تهیه کرده و نکات گفته شده در آن را در زندگی خود پیاده کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.