فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی


بررسی‌های این مطالعه نشان داد که بین طول دست و پهنای دست افراد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین در این تحقیق یک مدل برای پیش‌بینی قامت افراد به‌ دست آمد.بر اساس بررسی‌های این مطالعه با لحاظ کردن تفکیک جنسیتی و سنی افراد، معادلاتی برای تعیین قد، برآورد شد که به شرح زیر است:

یافته‌های این تحقیق حاکی از این بود که ابعاد دست (طول و پهنای دست) می‌تواند در تخمین قد افراد مورد استفاده قرار گیرد و معادله پیشنهاد شده در این مطالعه می‌تواند برای برآورد قامت افراد بر اساس معیارهای فوق در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
البته باید توجه داشت که پژوهشگران این مطالعه انجام مطالعات بزرگ‌تری را با در نظر گرفتن گروه‌های دیگر سنی پیشنهاد می‌کنند.
در انجام این تحقیق کریم عطاشنه از دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، به همراه فرزاد حسینی و فرخنده جمشیده؛ پژوهشگران گروه پزشکی قانونی و مسمومیت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه، بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «تخمین طول قد از روی ابعاد دست و اثر باقی‌مانده از دست (هندپرینت)» در مجله پزشکی قانونی ایران منتشر شده است.

تخمین قد افراد از طریق ابعاد دست

تخمین قد افراد از طریق ابعاد دست

گروه علمی: پژوهشگران در یک مطالعه با بررسی ۹۸ جسد در پزشکی قانونی، معادلاتی را برای تخمین قد افراد از روی ابعاد دست (طول و پهنا) و همچنین اثر باقی‌مانده از دست، پیشنهاد کردند.به گزارش ایسنا، تعیین قد افراد در تشخیص هویت، اهمیت زیادی دارد و در مواردی که با اجساد مثله شده مواجهه صورت می‌گیرد، عدم اطلاع از قد افراد، فرآیند تشخیص هویت را بسیار دشوار می‌کند.

اندازه بخش‌های مختلف بدن، تحت تاثیر ویژگی‌هایی مثل جنسیت، سن، وضعیت تغذیه و نژاد هستند. با توجه به اختلافات نژادی در جمعیت‌های مختلف و تفاوت در خصوصیات فیزیکی و بدنی، لازم است در هر جامعه مطالعات و بررسی خاص آن جامعه انجام شود.قد را می‌توان با دو روش آناتومیکال و محاسبه عددی تخمین زد. در روش محاسبه عددی با توجه به طول استخوان‌های مختلف در اندام‌های فوقانی یا تحتانی با استفاده از رابطه‌های ریاضی، می‌توان به تخمین اندازه قد رسید که این اندازه برای سایر افراد در همان جمعیت قابل تعمیم است.

استفاده از این روش در مواردی مثل تشخیص هویت در تحقیقات جنایی پزشکی قانونی و همچنین تشخیص قد افراد کم‌توان و ناتوان، می‌تواند کمک کننده باشد. بر همین اساس پژوهشگران در یک مطالعه به تخمین طول قد با استفاده از ابعاد دست و اثر باقی‌مانده از دست (هند پرینت) در اجساد بالغین شهر اهواز پرداختند.برای انجام این تحقیق که در سال ۱۳۹۹ انجام شد، ۹۸ جسد افراد سالم بالغ بین ۱۸ تا ۴۰ سال مقیم شهر اهواز بررسی شدند. در این بررسی، ۲۶ زن و ۷۲ مرد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

بررسی‌های این مطالعه نشان داد که بین طول دست و پهنای دست افراد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین در این تحقیق یک مدل برای پیش‌بینی قامت افراد به‌ دست آمد.بر اساس بررسی‌های این مطالعه با لحاظ کردن تفکیک جنسیتی و سنی افراد، معادلاتی برای تعیین قد، برآورد شد که به شرح زیر است:

یافته‌های این تحقیق حاکی از این بود که ابعاد دست (طول و پهنای دست) می‌تواند در تخمین قد افراد مورد استفاده قرار گیرد و معادله پیشنهاد شده در این مطالعه می‌تواند برای برآورد قامت افراد بر اساس معیارهای فوق در پزشکی قانونی مورد استفاده قرار گیرد.
البته باید توجه داشت که پژوهشگران این مطالعه انجام مطالعات بزرگ‌تری را با در نظر گرفتن گروه‌های دیگر سنی پیشنهاد می‌کنند.
در انجام این تحقیق کریم عطاشنه از دانشکده پردیس خودگردان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز، به همراه فرزاد حسینی و فرخنده جمشیده؛ پژوهشگران گروه پزشکی قانونی و مسمومیت‌های بالینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی جندی شاپور اهواز با یکدیگر مشارکت داشتند.
یافته‌های این مطالعه، بهار سال جاری به صورت مقاله علمی با عنوان «تخمین طول قد از روی ابعاد دست و اثر باقی‌مانده از دست (هندپرینت)» در مجله پزشکی قانونی ایران منتشر شده است.

گزارشگر ویژه سازمان ملل: مردم ایران تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته‌اند | آمریکا پاسخی به درخواست برای گفت‌وگو درباره سیاست تحریمی نداد

گزارشگر ویژه سازمان ملل ضمن تشریح اهداف سفر اخیر خود به ایران، می‎گوید موارد و مصادیق متعددی از حقوق بشر در ایران به دلیل تحریم‌های یکجانبه تحت تاثیر قرار گرفته و نقض شده‎اند.

آلنا دوهان

به گزارش همشهری آنلاین، «آلنا دوهان»،‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشر، در اردیبهشت ماه سال جاری به ایران سفر کرد؛ این سفر یازده روزه از ۷ تا ۱۸ اردیبهشت (۱۷ تا ۲۸ می) انجام شد و هدف آن بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا بر مردم کشورمان بود.

«دوهان» در این سفر از نزدیک در جریان برخی از آثار تحریم‌های یکجانبه آمریکا قرار گرفت.

گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی افراد از حقوق بشر، اخیرا گزارش خود را به طور رسمی درباره سفر به ایران منتشر کرد.

بر اساس این گزارش از سال ۱۹۷۹، آمریکا تحریم‌های اقتصادی، تجاری و مالی را با ممنوعیت همه جانبه تجارت از سال ۱۹۹۵ و اقدامات قابل توجهی به منظور انزوای ایران در سیستم تجاری و مالی بین المللی، از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه بر نهادها و موسسات مالی غیر آمریکایی اعمال کرده است؛ با این حال این کشور مجموعه ای از دستورات اجرایی و قوانین خاص، چارچوب گسترده و پیچیده ای از ممنوعیت‌ها و موانع را ایجاد کرده که پس از سال ۲۰۱۰ تشدید و به بخش انرژی، پزشکی و سایر بخش های کلیدی تسری یافت.

اکنون «آلنا دوهان»، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیرات منفی اقدام‌های قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر در مصاحبه با خبرگزاری میزان می‌‎گوید که موارد و مصادیق متعددی از حقوق بشر در ایران به دلیل تحریم‌های یکجانبه تحت تاثیر قرار گرفته و نقض شده‌‎اند.

متن کامل گفت‌‎وگوی «آلنا دوهان»،‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل درمورد تاثیر منفی اقدامات قهری یکجانبه بر برخورداری افراد از حقوق بشربا میزان را در ادامه می‌خوانید.

چرا ایران برای تهیه گزارش تاثیرات منفی اقدام‌های قهری یکجانبه بر بهره مندی از حقوق بشر، انتخاب شد؟

طبق قوانین و رویه‌های ویژه، هر گزارشگر ویژه موضوعی، حق دارد سالانه دو بازدید از کشورهای مختلف انجام دهد؛ از زمان انتصاب من در مارس ۲۰۲۰، سفر به ایران چهارمین سفری است که من در این رابطه انجام دادم؛ من پیشتر از قطر، ونزوئلا و زیمبابوه در همین رابطه بازدید کرده بودم؛ مطابق با قوانین، دولت میزبان و گزارشگر ویژه باید در مورد سفر به کشور مورد نظر به توافق برسند؛ تاکنون بیشتر از کشورهایی دیدن ‌کردم که تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته‌اند و اسلاف من – ادریس جزایری – از آن‌ها دیدن نکرده است.

ایران از سال ۲۰۱۸ تحت تحریم‌های بسیار شدید و افزایش بیش از حد پایبندی به آن‎‌ها قرار گرفته است؛ من همیشه از سیاسی شدن بحث تاثیر تحریم‌ها پرهیز می‌کنم؛ بازدید از کشورها امکان جمع آوری و تایید اطلاعات از طرفین فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی مختلف در محل را فراهم می‌کند.

همکاری‌ها با شما در جریان سفر به ایران برای بررسی آثار تحریم‌های یکجانبه چگونه بود؟

من می‌توانم بگویم که همه گفت‌وگوهایی که با سازمان‌ها، نهادها و اشخاص دولتی‌ و غیردولتی‌ در ایران انجام دادم، بسیار باز بودند و اطلاعات زیادی را به اشتراک گذاشتند که این امکان را فراهم می‌کرد تا بفهمیم که تحریم‌های یکجانبه بر مردم ایران چه تاثیر انسانی خاصی دارد؛ بازدیدهای کشوری به طور سنتی شامل تقریبا همان تعداد جلساتی است که توسط دولت و سازمان ملل سازماندهی و برگزار می‌شود؛ این کار با این هدف که بتوان با همه گروه‌های ممکن صحبت و اطلاعات را جمع‌آوری و تایید کرد، انجام می‌شود.

از آنجایی که مشکل تحریم‌های یکجانبه و تاثیر آن‌ها اغلب در پی اهداف سیاسی بروز می‌کنند، هدف من به‌ عنوان دارنده ماموریت شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمع‌آوری اطلاعات، راستی‌آزمایی و انعکاس حقایق و یافته‌های خاص در گزارشم است؛ برای این منظور، فراخوان‌های مشارکت همیشه عمومی هستند، من آن‌ها را در صفحه اینترنتی ماموریت قرار می‌دهم تا به همه کسانی که مایل به اشتراک‌گذاری اطلاعات هستند، اجازه مشارکت را بدهم؛ به همین دلیل است که من بسیار متاسفم که برخی از مفسران به جای به اشتراک گذاشتن اطلاعات یا درخواست ملاقات، کارزارهایی را با افراد ناشناس راه اندازی می‌کنند؛ با وجود این، هر درخواست تشکیل جلسه ای به درستی مورد بررسی و کلیه اطلاعات دریافتی با حساب و کتاب مورد ارزیابی و در نهایت در محدوده وظایف مورد بهره برداری قرار گرفت.

نظر شما در مورد شایعات و فشارهای وارد شده پیش از سفر به ایران و هنگام بازدید از ایران چیست؟

زمانی که من به کشوری سفر می‌کنم تا در مورد تاثیر تحریم‌ها بر حقوق بشر اطلاعات جمع آوری کنم، همیشه شایعات و فشارهایی وجود دارد؛ وجود تحریم‌ها چیزی است که افراد درباره آن اختلاف نظر دارند، بنابراین طبیعتا تلاش‌هایی برای تاثیرگذاری بر کار من و یافته‌هایی که در گزارش خود آورده‌ام، وجود دارد؛ من یک وکیل بین المللی هستم نه یک سیاستمدار و قانون روشن است؛ صرف نظر از این‌که من یا شما با آن موافق باشیم، قوانین اعمال می‌شوند و این کار را برای من ساده می‌کند، زیرا فشارها نسبتا بی‌فایده است و واقعیت‌ها روشن هستند.

در مورد شایعات، وقتی قرار است تصویر خاصی در مورد من یا کارم ایجاد کنند یا توجه را از حقایق واقعی به چیز دیگری معطوف کنند، می‌توانم به سادگی شما را به گزارش‌ها و ارتباطاتم ارجاع دهم که همه در صفحات اینترنتی من در سازمان ملل موجود است؛ تمام حقایق و ارقام موجود در گزارش، اظهارات و ارتباطات به دقت تایید می‌شود؛ اگر این شایعات به منظور منصرف کردن افراد خاصی از صحبت با من است، آن‌ها را تشویق می‌کنم قبل از تصمیم گیری به کار من نگاه کنند؛ من شایعات را دوست ندارم و ترجیح می‌دهم با قانون و حقایق برخورد کنم.

به نظر شما کدام بخش از جامعه ایران بیش از همه تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته است و تاثیر تحریم‌های یکجانبه بر مردم ایران در کدام بخش از مشاهدات شما بیشتر شما را متاثر کرد؟

کل جمعیت ایران به طرق مختلف تحت تاثیر تحریم‌های یکجانبه قرار گرفته‌اند و تعداد زیادی از موارد و مصادیق حقوق بشر در این فرآیند آسیب می‌بینند؛ بارزترین تاثیر بر حق سلامت و حق زندگی است، تا حدی به این دلیل که حتی تجارت مجاز داروها، محصولات و تجهیزات پزشکی و همچنین قطعات یدکی اغلب به دلیل رعایت بیش از حد تحریم‌ها از سوی تولید کنندگان و ارسال کنندگان رخ نمی‌دهد.

ناتوانی در ایجاد منابع پایدار درازمدت بانداژهای ویژه برای بیماران مبتلا به بیماری پوستی تهدید کننده حیات اپیدرمولیز بولوزا (EB) نمونه خوبی از این مشکل است؛ کمبود این بانداژها در ایران وجود داشته و مرگ برخی از مبتلایان که به دلیل پوست شکننده‌شان به بچه‌های پروانه‌ای معروف هستند، ناشی از مشکلات در دریافت بانداژ بوده است؛ تاثیر مشابهی برای افراد مبتلا به سایر بیماری‌های نادر یا شدید مانند تالاسمی، هموفیلی، برخی از انواع دیابت و اوتیسم، افراد مبتلا به بیماری های ناشی از سلاح های شیمیایی و بسیاری دیگر گزارش شده است.

دیگر حقوقی که تحت تاثیر قرار گرفته و می‌گیرند نیز بر بخش بزرگی از جامعه ایران و غالبا همه افراد تاثیر می‌گذارد؛ این‌ها شامل حق برخورداری از استاندارد زندگی مناسب، حق آموزش، حق بهره مندی از پیشرفت علمی و حق برخورداری از محیطی پاک، سالم و پایدار است.

تاثیر گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل بر نمایان کردن جنبه‌های منفی تحریم‌های یکجانبه علیه ایران برای جامعه جهانی چگونه است؟

گزارش من جنبه‌های منفی مربوط به حقوق بشر را که موضوع ماموریتم است، برجسته می‌کند؛ اگرچه من به ماموریتم محدود می‌شوم، اما تاثیر منفی بر حقوق بشر نسبتا فراگیر است، بنابراین گزارش به‌طور مفصل در مورد حقوق مختلف تحت تاثیر قرار گرفته است؛ من تمام تلاش خود را برای جمع آوری تمام حقایق و انعکاس اثرات منفی و همچنین تهیه پیش نویس توصیه‌هایی انجام دادم که ممکن است به حمایت از حقوق بشر همه مردم در ایران، از جمله پناهندگان و اتباع کشورهای ثالث، ایرانیان خارج از کشور، بیمارانی که از داروهای تولید شده در خارج از کشور استفاده می‌کنند، مربوط شود.

آیا نوع رویارویی قدرت‌های جهانی با تحریم‌های یکجانبه علیه ایران و تاثیرات فراوان آن بر حقوق بشر نشان از استانداردهای دوگانه نیست؟

همانطور که ذکر کردم، من در کار خود بر روی هنجارها و حقایق حقوقی تمرکز می‌کنم؛ من سعی می‌کنم بحث در مورد تحریم‌های یکجانبه را از بحث سیاسی به ارزیابی قانونی بودن هر اقدام خاص منتقل کنم (و متاسفانه تحلیل من به وضوح نشان می‌دهد که بسیاری از تحریم‌های یکجانبه امروز نقض قوانین بین المللی از جمله اصول اساسی حقوق بین الملل است) و همچنین ارزیابی یکسان و بی طرفانه از تاثیرات بشردوستانه؛ بنابراین جهان در حال حاضر شاهد ناهماهنگی آشکار در رفتار کشورهای تحریم کننده است؛ قوانین بین‌المللی و حقوق بشر نقض شده به بهانه نیاز به دستیابی به برخی «ارزش‌های مشترک عالی» تحت تاثیر قرار می‌گیرد.

مایلم این نکته را تکرار کنم وقتی که دولت‌ها به دنبال تاثیرگذاری بر یکدیگر هستند تا زمانی که فعالیت آن‌ها مطابق با قوانین بین المللی باشد (از جمله از طریق مکانیسم‌های به اصطلاح اقدامات غیر دوستانه (بازخواست) یا اقدامات متقابل) و حقوق اساسی بشر رعایت شود، اقدامی طبیعی محسوب می‌شود؛ اما متأسفانه معمولا این‌طور نیست؛ بنابراین من معتقدم که قوی ترین نمونه استفاده از استانداردهای دوگانه نقض حقوق بشر با هدف حمایت از حقوق بشر است.

آیا شما تمایلی برای سفر به آمریکا و گفت‌وگو با مقام های این کشور درباره سیاست تحریمی واشنگتن دارید؟

من مایلم با مقامات و سیاستمداران آمریکایی که سیاست تحریم‌های آمریکا و قوانین و مقررات مربوطه را توسعه داده اند، صحبت کنم، زیرا معتقدم در مورد تاثیر تحریم‌های آمریکا بر حقوق بشر بحث زیادی وجود دارد؛ ترس ایجاد شده از تحریم‌ها و اجرای فراسرزمینی آن به ویژه توسط آمریکا منجر به تبعیت بیش از حد گسترده و تشدید تاثیر تحریم‌ها می‌شود.

متاسفانه تاکنون هیچ پاسخی به مکاتباتم پیرامون درخواست سفر به آمریکا، از سوی واشنگتن دریافت نکرده ام؛ از جمله مکاتباتی که به تاثیر منفی تحریم‌های یکجانبه یا رعایت بیش از حد تحریم‌های یکجانبه بر حق سلامت و حق زندگی اشاره دارد؛ من مطمئن هستم که راه حلی‌هایی قابل دستیابی هستند و حقوق بشر تنها از طریق گفت‌وگو قابل حمایت است و من همیشه برای چنین گفت‌وگویی و به اشتراک گذاشتن تخصص خود آماده هستم.

در پایان آیا سازوکاری برای اجرای توصیه‌های شما در زمینه پرهیز از تحریم‌های یکجانبه به دلایل حقوق بشری وجود دارد؟ اگر نه، آیا امکان طراحی چنین سازوکاری در آینده وجود دارد؟

سازوکارهای اجرای توصیه‌های من در اختیار هر کشور تحریم کننده ای است که باید توسعه یابد، اعم از سیاست‌ها، رویه‌ها یا مقررات؛ اکثر کشورها سعی می‌کنند فعالیت‌های خود را با تعهداتشان مطابق قوانین بین المللی هماهنگ کنند و تحریم‌ها نیز نباید از این قاعده فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی مستثنی باشند؛ نقش من شامل تاکید بر این است که اکثر تحریم‌های یکجانبه اعمال شده خارج از مجوز شورای امنیت سازمان ملل غیرقانونی هستند و مشکلات حقوق بشری که آن‌ها ایجاد می‌کنند نیز غیرقانونی هستند؛ هدف از توصیه‌های من این است که مسیری را برای کشورها فراهم کند تا با رعایت قوانین بین‌المللی در مورد تحریم‌ها، اقدامات لازم را برای حمایت از حقوق بشر انجام دهند.

با این حال، توصیه‌های من فقط به کشورهای تحریم‌کننده نمی‌پردازد؛ بسیاری از گزارش‌های من، از جمله گزارش‌های مربوط به بازدید از کشورها، از همه دولت‌ها می‌خواهد تا با دفتر کمیساریای عالی سازمان ملل، ارگان‌ها و آژانس‌های سازمان ملل تعامل نزدیک‌تری داشته باشند، یا از نهادهای سازمان ملل بخواهند که اثرات منفی بشردوستانه تحریم‌های یکجانبه را به طور مستمرتر ارزیابی کنند تا حاکمیت قانون را تقویت کنند و از حقوق بشر حمایت کنند.

من در حال حاضر روی توسعه روش یکسان و یکپارچه برای نظارت و ارزیابی تأثیرات بشردوستانه تحریم‌های یکجانبه کار می‌کنم که توسط دولت‌ها، ارگان‌های سازمان ملل و فعالان اعمال شود؛ من قصد دارم آن را واضح، ساده و شفاف بیان کنم؛ فراخوان برای مشارکت به صورت آنلاین در صفحه اینترنتی در دستور کار است و از همه برای مشارکت استقبال می‌شود.

به همین ترتیب، من قصد دارم تحقیقات دانشگاهی در مورد تحریم‌ها را تشدید کنم، آگاهی را در مورد مشکلات، چالش‌ها و تاثیرات بشردوستانه تحریم‌های یکجانبه افزایش دهم تا کار بازیگران بشردوستانه را آسان تر کنم؛ به همین دلیل است که من یک پلتفرم تحقیقاتی تحریم‌ها را برای جمع‌آوری آثار علمی، گزارش‌های ارگان‌های سازمان ملل و سایر سازمان‌های بین‌المللی، گزارش‌های فعالان و تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی در مورد پرونده‌های مرتبط با تحریم یا تحریم ایجاد می‌کنم؛ پلتفرم تحقیقاتی که در نظر گرفته شده برای همه باز خواهد بود و همچنین از همه برای ارسال مشارکت استقبال می‌شود.

چرا برخی مردم نسبت به پیامرسان های داخلی دیدگاه منفی دارند؟

بیشتر از یک ماه است که از فیلتر شدن بعضی پیامرسان های خارجی نظیر واتساپ و اینستاگرام در پی اغتشاشات اخیر می گذرد.عده ای از کاربران این اپلیکیشن ها به سمت پیامرسان های داخلی کوچ کردند اما عده ای هنوز نسبت به پیامرسان های داخلی دیدگاه منفی دارند و ترجیح می دهند برای خرید فیلتر شکن هزینه کنند اما آیکون نصب پیامرسان های داخلی را هرگز لمس نکنند.

image-20221105180234-1.jpeg

برای فهمیدن علت این موضوع،سراغ محمد لسانی، کارشناس فضای مجازی و مدرس سواد رسانه ای رفتیم.محمد لسانی در خصوص علت دیدگاه منفی بعضی مردم نسبت به نصب پیامرسان های داخلی، به موضوع اجبار محیطی اشاره کرد و گفت: گاهی ما مهاجرت طبیعی داریم اما گاهی با اجبار محیطی رو به رو هستیم.وقتی انسان خودش را توانمند در انتخاب ببیند، رغبت و اشتیاق او حفظ می شود اما وقتی احساس کند شرایط به نحوی چیده شده که امکان انتخاب از او سلب شده است؛ در مقابل این اجبار محیطی مقاومت می کند. یکی از دلایل کسانی که می گویند در این شرایط، پیامرسان خارجی مثل واتساب باز باشد؛ این است فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی که افراد وقتی واتساپ باز است،بیشتر احتمال دارد پیامرسان های داخلی را انتخاب کنند. چون امکانات واتساپ از حداقلی ترین امکانات پیامرسان های داخلی کمتر است و طبیعی است که انسان به سمت پیامرسان داخلی می رود. لذا خیلی وقت ها اگر سیاست گذاران فضای طبیعی را فراهم کنند و امکانات و خدمات پیامرسان ها باهم مقایسه شود؛ مخاطب این مهاجرت طبیعی را انجام می دهد.

وی افزود: نکته دوم لیبلینگ و برچسب زنی است که از دهه های گذشته نسبت به تولیدات داخلی وجود داشته است که این پیامرسان ها امن نیستند و با نصب این پیامرسان ها امنیت اطلاعات نداریم. این لیبل و برچسب زنی که از مدت ها فرایند بررسی و انتخاب بازارهای خارجی قبل آغاز شده، رسوبی در ذهن مخاطب ایجاد کرده است اما با این وجود، پیامرسانی مثل روبیکا به 20 میلیون کاربر ، ایتا به 12 میلیون و بله به 8 میلیون کاربر رسیده است . پس این پیامرسان ها توانستند از بسیاری موانع شناختی عبور کنند. موضوع جدی دیگر ، بحث ضدیت مونوپولی تکنولوژی غرب است یعنی اپ استور های خارجی که تک صدایی و انحصار ایجاد کردند و خود این ها، ضدیت را با اپلیکیشن های ایرانی شروع کرده اند و هشدار های ایمنی در خصوص نصب این پیامرسان ها برای کاربران ارسال می کنند .

به عقیده ی محمد لسانی، ما با یک کم کاری در حوزه برندینگ پیامرسان های داخلی و مدیریت وجهه این پیامرسان ها مواجهیم؛ یعنی نتوانستیم وجهه خوبی از پیامرسان های داخلی بسازیم.

محمد لسانی همچنین در خصوص نارضایتی برخی کاربران از این پیامرسان ها گفت: افتان و خیزان حرکت کردن پلتفرم های داخلی، خودش یک عامل نارضایتی کابران است. مثلا روبیکا در سال 98 یک جهش داشت و به 20 میلیون کاربر رسید اما بعد رها شد و ریزش کرد و باز از اواسط 1400 حرکت خوبی داشت. ما باید ثبات در بازار، ثبات در حرکت ، ثبات در سیاست گذاری و اجرا داشته باشیم و این افتان و خیزان حرکت کردن پلتفرم ها باعث نارضایتی مخاطب می شود. بنظر می رسد این عزم و جدیت وجود دارد که پیامرسان های داخلی بتوانند به این ثبات برسند.

یکی از دغدغه هایی که این روزها نسبت به پیامرسان های داخلی شنیده می شود،بی اعتمادی به این پیامرسان ها در خصوص امینت اطلاعات و حریم شخصی کاربران است.محمد لسانی درباره این موضوع گفت: در بین شبکه های اجتماعی، تیک تاک و فیسبوک و ایسنتاگرام به ترتیب بالاترین دسترسی را به اطلاعات کاربران خود دارند. تلگرام ، واتساپ و تیک تاک به تاریخچه تماس افراد هم دسترسی دارند و موقعیت مکانی فرد در لحظه نیز برای تیک تاک ، توییتر وفیسبوک قابل دریافت است. در واقع با یک بررسی ساده می توان فهمید که از بین تمام پیامرسان ها، بالاترین دسترسی ها برای پیامرسان های خارجی است و اصولا سروش، روبیکا، ایتا و بله، حداقل دسترسی هارا دارند. پس اگر کسی در حوزه دسترسی به این اپلیکیشن ها شک دارد؛ خودش یک مقایسه ای بین دسترسی های تمام ایپلیکیشن ها انجام دهد. در واقع به نظر می رسد این یک بازی تبلیغاتی و روانی است.

حالا این سوال مطرح می شود که چطور می توان این دیدگاه منفی را تعدیل کرد؟ آیا راه حلی وجود دارد که بتوان از این رسوبات ذهنی منفی که در طی سالیان گذشته علیه تولیدات داخلی در ذهن بعضی مردم ایجاد شده است،عبور کرد؟محمد لسانی درباره راه حل این موضوع گفت: اصولا بحث برندینگ، یک بحث زمانبر است و اعتماد در طی زمان شکل می گیرد .این کار زمانبر است و KPI ، شاخصه های عملیاتی و استراتژی بازار و تیم قوی CRM می خواهد که بتواند با مشتری ارتباط بگیرد و تیم جدیR&D می خواهد که بتواند توسعه را جلو ببرد و همچنین نیازمند تیم تحلیل بازار است.

وی افزود: اصولا ساختن، کاری پیچیده، چند لایه و تیمی است و برای همین باید از تکانه های اقتصادی و فناوری جلوگیری بشود یعنی تکانه هایی که باعث می شوند شرکت ها سطح عمودیشان کاهش پیدا کند. در واقع یک شرکت باید بتواند در ساختار هرمش چند لایه کارها را برون سپاری کند اما معمولا ساختار های شرکتی ما، سیستم های چند پله نیستند. در حالی که هرچقدریک سیستم پلکانی تر باشد یعنی عمق مدیریتی و ثبات کاری آن شرکت بیشتر است. بنظر می رسد ما معمولا در مجموعه های داخلی دنبال سود کوتاه مدت و بازار سازی آنی و صرفه دهی فوری هستیم اما بازی فناوری یک بازی بلند مدت است و ادغام و انحلال و ورشکستگی اجزای طبیعی آن هستند. در غرب نیز بیشتر شرکت ها در هم ادغام می شوند و برند های بزرگ آن هارا می بلعند. برای مثال یک کمپانی مثل MSQRDتکنولوژی AR را ارائه می دهد و مارک زاکربرگ این کمپانی را می خرد تا از تکنولوژی AR این کمپانی برای فیسبوک استفاده کند. در واقع این ها قواعد بازی است و ما در ایران به خیلی از قواعد این بازی نظیر طولانی مدت و چند لایه بودن این فرایند و اینکه ادغام جزئی از این بازیست،توجهی نداریم و این موضوع باید برطرف شود.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.